lekcja nr 5 -podstawówka - mat

 0    107 fiche    mamami274
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zamykać / blisko / bliski
commencer à apprendre
close
wrócić do domu autobusem
commencer à apprendre
go home by bus
znać drogę
commencer à apprendre
know the way
pozostawiać
commencer à apprendre
leave
reszta / odpoczywać
commencer à apprendre
rest
zobacz światło
commencer à apprendre
see a light
wsiąść do autobusu
commencer à apprendre
take the bus
być zimno / zamarzać
commencer à apprendre
to be cold
być głodnym
commencer à apprendre
to be hungry
być gorące
commencer à apprendre
to be hot
za późno
commencer à apprendre
to be late
się bać
commencer à apprendre
to be scared
być zmęczonym
commencer à apprendre
to by tired
być zmartwionym
commencer à apprendre
to by worried
przystanek autobusowy
commencer à apprendre
bus stop
kurtka
commencer à apprendre
jacket
skoczek / sweter
commencer à apprendre
jumper
tajemnica
commencer à apprendre
mystery
skrót
commencer à apprendre
quick way
drewno / las
commencer à apprendre
wood
o co chodzi? / Co się dzieje
commencer à apprendre
what's the matter?
pościg / gonić
commencer à apprendre
chase
tu / przyjdż tu
commencer à apprendre
come here
pić herbatę
commencer à apprendre
drink tea
spadek
commencer à apprendre
fall
walka / walczyć
commencer à apprendre
fight
siedzieć przy stole
commencer à apprendre
sit at a table
siedzieć na drzewie
commencer à apprendre
sit in a tree
różnica
commencer à apprendre
difference
ogrodnik
commencer à apprendre
gardener
Linia ubrań
commencer à apprendre
clothes line
buty
commencer à apprendre
boots
płaszcz
commencer à apprendre
coat
ubierać
commencer à apprendre
dress
koszula
commencer à apprendre
shirt
szorty
commencer à apprendre
shorts
skarpety
commencer à apprendre
socks
sukienka
commencer à apprendre
dress
buty sportowe
commencer à apprendre
trainers
spodnie
commencer à apprendre
trousers
Koszulka
commencer à apprendre
T-shirt
sąsiad
commencer à apprendre
neighbour
przynieść
commencer à apprendre
bring
gotować dla
commencer à apprendre
cook for
prowadzić szybki samochód
commencer à apprendre
drive fast car
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
latać samolotem
commencer à apprendre
fly a plane
dorastać
commencer à apprendre
grow up
pomóc chorym pudziom
commencer à apprendre
help ill people
wywiad z aktorem
commencer à apprendre
interview an actor
operować pacjenta
commencer à apprendre
operate on a patient
przygotować coś do jedzenia
commencer à apprendre
prepare some food
nagrywać płytę
commencer à apprendre
recorder a CD
uczyć małe dzieci
commencer à apprendre
teach young children
nosić
commencer à apprendre
wear
wygrywać wyścigi
commencer à apprendre
win races
pracować w szpitalu
commencer à apprendre
work in a hospital
napisać artykuł
commencer à apprendre
write an article
spółka
commencer à apprendre
company
prowadzić do / przewodnik do
commencer à apprendre
guide to
tancerz
commencer à apprendre
dancer
muzyk
commencer à apprendre
musician
polityk
commencer à apprendre
politician
kierowca wyścigowy
commencer à apprendre
racing driver
skrzypce
commencer à apprendre
violin
świeże jedzenie
commencer à apprendre
fresh food
własny
commencer à apprendre
own
w chwili
commencer à apprendre
at the moment
za godzinę
commencer à apprendre
for hour
wieczorem
commencer à apprendre
at the evening
czyszczenia podłogi
commencer à apprendre
clean the floor
w stronę światło
commencer à apprendre
follow the light
do środka
commencer à apprendre
go inside
usłyszeć kroki
commencer à apprendre
hear footsteps
zajrzeć do środka
commencer à apprendre
look inside
widzieć światło
commencer à apprendre
see a light
krzyk
commencer à apprendre
shout
stać na plaży
commencer à apprendre
stand on a beach
za późno / być spóźnionym
commencer à apprendre
to be late
być zgubionym
commencer à apprendre
to be lost
spacer po lesie / iść przez las
commencer à apprendre
walk through the wood
ogłoszenie / notatka / zawiadomienie // zauwarzać, zwracać uwagę (na kogoś / coś)
commencer à apprendre
notice
właściciel
commencer à apprendre
owner
sługa / służący
commencer à apprendre
servant
siedem dni w tygodniu
commencer à apprendre
seven days a week
poprowadzić / iść wzdłóż
commencer à apprendre
go along
przejść do / wchodzić
commencer à apprendre
go into
prześć pod
commencer à apprendre
go under
skręcać w
commencer à apprendre
turn into
Skręć w lewo
commencer à apprendre
turn left
skręcić w prawo
commencer à apprendre
turn right
opactwo
commencer à apprendre
abbey
kościół
commencer à apprendre
church
dzwon
commencer à apprendre
bell
kierunki
commencer à apprendre
directions
Strażnik parada koni
commencer à apprendre
horse guard parade
premier
commencer à apprendre
prime minister
piasek
commencer à apprendre
sand
punktu startu / punkt wyjścia /miejsce rozpoczęcia
commencer à apprendre
starting point
wycieczka
commencer à apprendre
tour
po szkole
commencer à apprendre
after school
po prawej
commencer à apprendre
on the right
po lewej
commencer à apprendre
on the left
dres
commencer à apprendre
tracksuit
sprawa, problem (z którym trzeba sobie poradzić) / liczyć się, mieć znaczenie
commencer à apprendre
matter
strażnik / osłona / chronić, ochraniać
commencer à apprendre
guard
chronić, ochraniać
commencer à apprendre
protect

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.