Learn English with TV series

 0    20 fiche    jakubbiros
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Już nie mogę.
Więcej tego nie zniosę...
commencer à apprendre
I can't take it
I can't take it any more.
wiercić się, kręcić się
Co was tak pociąga w tych małych, wiercących się niemowlakach?
commencer à apprendre
squirm
What is it about these squirming little infants that you find so appealing?
Na wszelki wypadek
Myślę, że nie będzie padał deszcz, ale wezmę parasolkę na wszelki wypadek.
commencer à apprendre
Just in case
I don't think it will rain, but I'll take an umbrella just in case.
kurdupel, knypek, chuchro
Myślałem, że to były chude kurduple, jak ten aksamitny australijski.
commencer à apprendre
a runt
I thought they were wiry little runts, like that Australian silky thing.
wpadać na kogoś/coś
Wpadłem na ścianę.
commencer à apprendre
to bump into sb/sth
I bumped into the wall.
okrutny, brutalny, bestialski
Among the most ferocious, are the many kinds of ladybird and their lavae
commencer à apprendre
ferocious
Among the most ferocious, are the many kinds of ladybird and their lavae.
bez dna, bez końca, niewyczerpalny
Znajdźcie studnię bez dna i wrzućcie go tam.
commencer à apprendre
bottomless
You know, find a bottomless pit and drop it in.
dziura, wgłębienie, jama, dół
Gdy czytasz doniesienie o Danielu w lwiej jamie, spróbuj postawić się na jego miejscu.
commencer à apprendre
a pit
When you read the account of Daniel in the lion’s pit, put yourself there!
wszechmogący, wszechmocny
Byłeś ostatnio na mszy i modliłeś do Wszechmogącego o pomoc?
commencer à apprendre
almighty
Have you been to mass lately, prayed to the Almighty for help?
odkupienie, zbawienie
Dał nam plan odkupienia, plan zbawienia — sam plan szczęścia.
commencer à apprendre
redemption
He has given us the plan of redemption, the plan of salvation, even the plan of happiness.
muchomor
commencer à apprendre
toadstool
oszołomiony, oniemiały, ogłupiały
Więc po prostu siedzieliśmy tam i patrzyliśmy, oszołomieni.
commencer à apprendre
stunned
So we just sat there, and we watched, stunned.
związać koniec z końcem
Sonu i Chhoti są pod naszą opieką ale ledwo wiążemy koniec z końcem.
commencer à apprendre
to make ends meet
Sonu and Chhoti are our responsibility but we are barely making ends meet.
pobłażać, rozpieszczać, ulegać, robić sobie przyjemność
Czy kiedyś przestaniemy płacić za pobłażanie twojemu ojcu?
commencer à apprendre
indulge
Are we ever going to stop paying for indulging your father?
conajmniej trzy
commencer à apprendre
three and up
modliszka
commencer à apprendre
mantis
lepiej dmuchać na zimne
commencer à apprendre
lack favors the prepared
pupa, tyłek
commencer à apprendre
tushy
fałda (np. na brzuchu)
commencer à apprendre
a fold
malusienki
Ale muszę prosić cię o malusieńką przysługę
commencer à apprendre
teensy
But I need to ask you a teensy-weensy little favor.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.