Kartkówka ang

 0    110 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wygląd
commencer à apprendre
appearance
inteligencja
commencer à apprendre
intelligence
referencje
commencer à apprendre
references
grupa krwi
commencer à apprendre
blood group
zainteresowania, hobby
commencer à apprendre
interests, hobbies
stan cywilny
commencer à apprendre
marital status
wiek/płeć
commencer à apprendre
age / gender
rejestr chorób
commencer à apprendre
sickness record
doświadczenie
commencer à apprendre
experience
kontakty
commencer à apprendre
contacts/connections
znak zodiaku
commencer à apprendre
astrological sign
pochodzenie rodzinne
commencer à apprendre
family background
osobowość
commencer à apprendre
personality
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
charakter pisma
commencer à apprendre
handwriting
edukacja
commencer à apprendre
education
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
trening
commencer à apprendre
training
niezwykły
commencer à apprendre
extraordinary
sztuczna inteligencja (AI)
commencer à apprendre
Artificial intelligence (AI)
pewny siebie
commencer à apprendre
self-confident
łowcy głów
commencer à apprendre
headhunter
cv, życiorys zawodowy
commencer à apprendre
cv, curriculum vitae
podanie o pracę
commencer à apprendre
application form
list motywacyjny
commencer à apprendre
covering letter
rozmowa o pracę
commencer à apprendre
job interview
test psychologiczny
commencer à apprendre
psychometric test
okres próbny
commencer à apprendre
probitionary period
wolna posada, wakat
commencer à apprendre
vacancy
brać udział w
commencer à apprendre
attend
stała praca/posada
commencer à apprendre
permanent job
nie ociągać się
commencer à apprendre
don't linger
połowa sukcesu
commencer à apprendre
half the battle
pewny uścisk dłoni
commencer à apprendre
firm handshake
postawa
commencer à apprendre
posture
szkolić nowy personel
commencer à apprendre
to train new staff
skrócić listę kandydatów
commencer à apprendre
to shortlist the candidates
ogłosić wakat/posadę
commencer à apprendre
to advertise vacancy / post
zebrać komisję rekrutacyjną
commencer à apprendre
to assemble an interview panel
złożyć ofertę pracy
commencer à apprendre
to make a job offer
sprawdzać referencje
commencer à apprendre
check references
przejrzeć podania
commencer à apprendre
screen the applications
o ile.../ zakładając, że
commencer à apprendre
provided (that)...
entuzjastyczny, pełen zapału
commencer à apprendre
enthusiastic
osoby poszukujące pracy
commencer à apprendre
job seekers
głównie
commencer à apprendre
predominantly, mainly
wskazówki, porady
commencer à apprendre
tips and hints
zrobić / przeprowadzić badania
commencer à apprendre
do/conduct/carry out research
pomoc
commencer à apprendre
assist (help)
przed
commencer à apprendre
prior to sth
ostatecznie
commencer à apprendre
ultimately, finally
to zależy od ciebie
commencer à apprendre
it’s up to you / it’s down to you
wycinki prasowe
commencer à apprendre
press clippings
stanowisko
commencer à apprendre
recruit role
pracownicy tymczasowi
commencer à apprendre
interim employees
pracownicy tymczasowi
commencer à apprendre
temporary employees
poszukiwany (opiekował się)
commencer à apprendre
sought after (looked after)
dający się przystosować
commencer à apprendre
adaptable
metodyczny
commencer à apprendre
methodical
wiarygodny
commencer à apprendre
reliable
ambitny
commencer à apprendre
ambitious
obiektywny
commencer à apprendre
objective
kreatywny
commencer à apprendre
creative
analityczny
commencer à apprendre
analytical
autorytatywny
commencer à apprendre
authoritative
praktyczny
commencer à apprendre
practical
gładki
commencer à apprendre
sleek
nic do gadania
commencer à apprendre
no say
ciężar
commencer à apprendre
burden
budownictwo
commencer à apprendre
construction
nieruchomości
commencer à apprendre
real estate
odległe
commencer à apprendre
remote
spełniać
commencer à apprendre
fulfill
stanowią
commencer à apprendre
account for, make up
siły napędowe
commencer à apprendre
driving forces
znacznie ulepszyć
commencer à apprendre
improved remarkably
wspólnie
commencer à apprendre
jointly
przypisany
commencer à apprendre
assigned
potwierdzać
commencer à apprendre
confirm, affirm
przypisany
commencer à apprendre
attributed
władza ustawodawcza
commencer à apprendre
national legislature
szkolenie zawodowe
commencer à apprendre
vocational training
handel ludź
commencer à apprendre
trafficking
zdobywać
commencer à apprendre
aquire
posiadacz
commencer à apprendre
holder, recipient
praca poniżej kwalifikacji
commencer à apprendre
underemployment
wejść do zarządu
commencer à apprendre
enter into the boardroom
uzyskać
commencer à apprendre
obtain
czas wolny
commencer à apprendre
leisure
zachęty
commencer à apprendre
incentives
dodatkowe zachęty
commencer à apprendre
benefits package
współpraca
commencer à apprendre
liaising
wykorzystywanie
commencer à apprendre
expoloiting
wnoszenie wkładu
commencer à apprendre
contributing
wybitne umiejętności
commencer à apprendre
interpersonal skills
talent, dar
commencer à apprendre
flair
odnowić
commencer à apprendre
renew
zwiększyć
commencer à apprendre
increase, boost
główna zaleta
commencer à apprendre
main asset
przydzielać zadania
commencer à apprendre
delegate tasks
zwerbować nowyh członków
commencer à apprendre
sign up new members
mówić wprost
commencer à apprendre
outspoken
sztuki walki
commencer à apprendre
martial arts
zlatywać stadami
commencer à apprendre
(people will) flocks
wybitne osiągnięcie
commencer à apprendre
achievement
przekonać
commencer à apprendre
persuade
elokwentny
commencer à apprendre
articulate
obroty
commencer à apprendre
turnover
historia osiągnięć
commencer à apprendre
track record
wybitne
commencer à apprendre
outstanding

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.