kartkówka 1

 0    88 fiche    januszswiatek63
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
niepokojący
commencer à apprendre
unsettling
stawiać czoła
commencer à apprendre
to face
wstawiać się za kimś
commencer à apprendre
to advocate
przystosować się do
commencer à apprendre
to adapt to
główna/ duża zmiana
commencer à apprendre
major change
w obliczu
commencer à apprendre
in the face of
szybka zmiana
commencer à apprendre
rapid change
rozwiązanie
commencer à apprendre
a solution to
korzystny
commencer à apprendre
beneficial
beznadziejny, zniechęcający
commencer à apprendre
daunting
kierunek działania
commencer à apprendre
a course of action
poradzić sobie z
commencer à apprendre
to cope with
odmówić
commencer à apprendre
to reject
mieć coś na uwadze
commencer à apprendre
keep something in mind
zapoznać się z czymś
commencer à apprendre
become familiar with sth
pomimo niepowodzeń
commencer à apprendre
in spite of setbacks
założony
commencer à apprendre
founded
sfinansowane
commencer à apprendre
funded
piosenkarze głównego nurtu
commencer à apprendre
mainstream singers
muzycy alternatywni
commencer à apprendre
alternative musicians
powstrzymać nasze zniszczenie, okiełznać, tez krawężnik
commencer à apprendre
curb our destruction
wyczerpać
commencer à apprendre
deplete
wykonalny
commencer à apprendre
viable
bezzwrotne
commencer à apprendre
irrefundable
zgoda
commencer à apprendre
consensus
umowa
commencer à apprendre
agreement
spalanie odpadów
commencer à apprendre
waste incineration
według
commencer à apprendre
according
niewątpliwie
commencer à apprendre
definitely
prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
commencer à apprendre
supposedly
przestępcy
commencer à apprendre
criminals
zachowanie
commencer à apprendre
behaviour
satysfakcja
commencer à apprendre
satisfaction
czarujący / uroczy
commencer à apprendre
charming
złożoność
commencer à apprendre
complexity
niewątpliwie
commencer à apprendre
undoubtedly
niezmiennie
commencer à apprendre
invariably
ślad węglowy
commencer à apprendre
carbon footprint
ograniczenie przestępczości
commencer à apprendre
curb crime
to make something happen or begin, especially something unpleasant or unexpected, to cause
commencer à apprendre
to give rise to, Delays could give rise to further problems
osiągnąć pełnoletniość
commencer à apprendre
come of age
właściwy kierunek działania
commencer à apprendre
the right course of action
wykonalny
commencer à apprendre
viable
zgoda
commencer à apprendre
consensus
the wider public
commencer à apprendre
the great multitude
a group of people who travel together, especially to work or school, usually in a different member's car each day
commencer à apprendre
carpool
dojść do wniosku
commencer à apprendre
reach a conclusion
czerpać satysfakcję z
commencer à apprendre
take satisfacion from
wnieść znaczący wkład w
commencer à apprendre
make a significant contribution to
to be the cause of (a situation, action, or state of mind)
commencer à apprendre
to give rise to
przejście na weganina
commencer à apprendre
going vegan
zakaz samochodów napędzanych węglem / benzyną i olejem napędowym
commencer à apprendre
banning coal/ petrol and diesel cars
hobby
commencer à apprendre
pursuit, e.g. leisure pursuit
entuzjaści
commencer à apprendre
enthusiasts
rozróżniać
commencer à apprendre
distinguish
konkurenci
commencer à apprendre
competitors
coraz częściej
commencer à apprendre
increasingly
części zamienne
commencer à apprendre
replacements
innowacyjny
commencer à apprendre
innivative
Surowce
commencer à apprendre
commodities
dochodowy
commencer à apprendre
profitable
mieć doświadczenie w czymś
commencer à apprendre
have expertise in sth
to do what you can to help, or to do your part of what has to be done
commencer à apprendre
do your bit for
pojemniki na butelki/ ubrania (recykling)
commencer à apprendre
bottle/ clothes bank
wysypisko śmieci
commencer à apprendre
landfill
spalarnie
commencer à apprendre
incinerators
ubój dzikich zwierząt (ograniczenie liczebnosci)
commencer à apprendre
culling wild animals
polowanie na dzikie zwierzęta
commencer à apprendre
hunting wild animals
duży cios, dissapointment
commencer à apprendre
big blow
zdmuchnąć drzewo
commencer à apprendre
blow down the tree
wulkan wybuchnie
commencer à apprendre
vulcano is going to blow
to result serious problems
commencer à apprendre
spell disaster, e.g. the new regulations could spell disaster for smaller businesses
komplikacja, pogorszenie, problem
commencer à apprendre
setback
wynik, rezultat
commencer à apprendre
outcome
ciężkie ulewy
commencer à apprendre
heavy downpour
przełom
commencer à apprendre
breakthrough
make a big change, a large change in the way something is organized
commencer à apprendre
make a big change, a large change in the way something is organized
wykonalny
commencer à apprendre
viable
osiągnąć pełnoletniość
commencer à apprendre
come of age
szczyt
commencer à apprendre
pinnacle
przeszkody, główną przeszkodą w osiągnięciu tego celu są pieniądze
commencer à apprendre
obstacles, the main obstacle in achieving this goal is money
energy/ passion
commencer à apprendre
get up and go
coś cię zniechęca, sth demotivates you
commencer à apprendre
sth puts you off
Twoje osiągnięcie
commencer à apprendre
your accomplishment
zwrócić się o (pomoc)
commencer à apprendre
turn to for (help)
widoki na przyszłość, perspektywy
commencer à apprendre
prospects
natarczywi rodzice
commencer à apprendre
pushy parents
pozorny
commencer à apprendre
apparent

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.