integracja europejska

 0    15 fiche    Mounde
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
unia europejska to
commencer à apprendre
gospodarczo-polityczny związek państw demokratycznych, który od 1 grudnia 2009 ma charakter organizacji międzynarodowej
1 listopada 1993
commencer à apprendre
powstanie UE na mocy traktatu z Maastricht
UE funkcjonuje na podstawie:
commencer à apprendre
1) trakatu o Unii Europejskiej (z Maastricht 1992) 2)traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawne traktaty rzymskie) w brzmieniu Traktatu lizbońskiego z 2007
5 maja 1950
commencer à apprendre
deklaracja schumana
18 kwietnia 1951
commencer à apprendre
traktat paryski, wszedł w życie 23 lipca 1952 i miał obowiązywać 50 lat powołanie Europejskiej WSpólnoty Wegla i Stali
25 marca 1957
commencer à apprendre
traktaty rzymskie, na ich mocy utworzono Europejską Wspólnote Gospodarcza (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
1965
commencer à apprendre
traktat fuzyjny, pełne połączenie instytucjonalne i utworzenie jednej komisji i rady dla trzech wspólnot
1979
commencer à apprendre
pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego
1986
commencer à apprendre
jednolity akt europejski, pierwsza poprawka do traktatów rzymskich: utworzono rade europejska, wspólny rynek wewnętrzny nadanie kształtu organizacyjnego
7 luty 1992
commencer à apprendre
podpisanie w Maastricht traktatu o unii europejskiej, na mocy którego 1 listopada 93 r powstała UE a EWG zmieniono na Wspólnote Europejska, powolano europejskiego RPO
2 października 1997
commencer à apprendre
traktat amsterdamski, do systemy prawnego ue wprowadzono układ z shengen
26 luty 2001
commencer à apprendre
traktat nicejski, proklamowano Karte Praw Podstawowych, reforma instytucji unijnych przed wielkim rozszerzeniem,
13 grudnia 2007
commencer à apprendre
traktat lizboński, nadanie UE osobowości prawnej, zniesienie podziału filarowego, likwidacja WE
14 czerwca 1985
commencer à apprendre
układ w Schengen
1979
commencer à apprendre
utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.