Histologia - Tkanka łączna cz.1

 0    36 fiche    tomekniebudek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Skład kolagenu? (7)
commencer à apprendre
Glicyna, lizyna, prolina, hydroksylina, hydroksylizyna, glukoza, galaktoza
Gdzie występuje kolagenaza? (4)
commencer à apprendre
Sok trzustkowy, lizosomy fibroblastów, histiocytów i osteoblastów
Występowanie kolagenu I? (8)
commencer à apprendre
Włokna kolagenowe, kość, zębina, więzadła, skóra, torebki włókniste narządów, tkanka łączna wiotka, skóra
Występowanie kolagenu II? (4)
commencer à apprendre
Chrząstka szklista, chrząstka sprężysta, jądra miażdżyste dysków międzykręgowych, ciało szkliste gałki ocznej.
Występowanie kolagenu III? (6)
commencer à apprendre
Włókna siateczkowate, tkanka łączna siateczkowata (narządy limfatyczne i szpik), warstwa brodawkowata skóry, naczynia krwionośne, mięśnie gładkie, narządy miąższowe (wątroba, śledziona)
Występowanie włókien siateczkowatych? (10)
commencer à apprendre
Błony podstawne, otaczają komórki tłuszczowe, podpierają śródbłonek naczyń krw., sarkolemę kom. mięśniowych, endoneurium nerwy, podpora zrębu narządów limfatycznych, kom. nabłonkowych wątroby, narządów dokrewnych, skóra, błonie śluzowa żołądka i jelit.
Co wytwarza kolagen? (8)
commencer à apprendre
Fibroblasty, chondroblasty, osteoblasty, odontoblasty miazgi, hepatocyty, komórki mięśni gładkich, lemocyty, komórki nabłonka nerki.
Gdzie występują włókna sprężyste? (6)
commencer à apprendre
Ściany naczyń krwionośnych (tętnice sprężyste jak aorta), ściany pęcherzyków płucnych i oskrzeli, skóra, chrząstka sprężysta, więzdała (karkowe i struny głosowe), tkanka łączna wiotka.
Do najważniejszych glikozaminoglikanów należą: (4)
commencer à apprendre
Kwas hialuronowy, siarczan chondroityny A i C, siarczan dermatanu i heparanu.
Wymień funkcje proteoglikanów (4)
commencer à apprendre
Dyfuzja składników między komórką a krwią, funkcje mechaniczne, adhezja i wiązanie czynników wzrostu.
Funkcje fibronektyny: (6)
commencer à apprendre
Wiązanie z różnymi elementami tkanek: z kolagenem (organizacja fibryli), proteoglikanami, integrynami błony, adhezja komórek do elementów taknkowych, integracja strukturalna i czynnościowa komórek oraz substancji międzykomórkowej, ułatwia fagocytozę.
Budowa fibroblastu (6)
commencer à apprendre
Zasadochłonnie barwiąca się cytoplazma, duże owalne jądro z wyraźnym jąderkiem, rozwinięta siateczka śródplazmatyczna szorstka, aparat Golgiego, wakuole wydzielnicze, liczne mitochondria.
Jakie są zadania miofibroblastów? (3)
commencer à apprendre
Rozszerzanie naczyń włosowatych kosmka, funkcja komórek mięśni gładkich większych naczyń krwionośnych, obkurczanie tkanki włóknistej przy zranieniu.
Gdzie występują melanofory? (4)
commencer à apprendre
Naczyniówka i tęczówka oka, brodawka sutka, zewnętrzne narządy płciowe (skóra).
Budowa histiocytów (5)
commencer à apprendre
Jądro owalne lub nerkowate, cytoplazma barwi się kwasochłonnie, dużo lizosomów i wakuoli z przetrawionym materiałem, aparat Gogliego, mitochondria.
Gdzie występują komórki tuczne? (6)
commencer à apprendre
Tkanka łączna skóry, układu oddechowego, narządy limfatyczne, tkanka łączna OUN, w pobliżu naczyń krwionośnych, błona śluzowa przewodu pokarmowego.
Budowa komórek tucznych (6)
commencer à apprendre
Jądra kuliste centralnie ze zrębem chromatynowym, organella słabo rozwinięte oprócz AG, błona pofałdowana z mikrokosmkami, na powierzchni receptory przeciwciał IgE, ziarnistości zasadochłonne obłonione.
Wymień zadania heparyny (3)
commencer à apprendre
Hamuje krzepnięcie krwi, inaktywuje histaminę, przeciwdziała miażdżycy (lipaza lipoproteinowa).
Wymień funkcje histaminy (5)
commencer à apprendre
Zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych, rozszerza małe żyły, kurczy mięśnie gładkie dużych naczyń krwionośnych, udział w reakcjach alergicznych i anafilaktycznych.
Zadaniem enzymów proteolitycznych jest ...? (1)
commencer à apprendre
Rozkład białek w substancji międzykomórkowej (odszczepienie od białek surowicy peptydów -> kininy (bradykinina, przepuszczalność i rozszerzenie naczyń, ból)
Nie magazynowane twory komórek tucznych to: (6)
commencer à apprendre
Leukotrieny, prostaglandyny | interleukiny | aktywne rodniki tlenowe, hydroksylowe i nadtlenek wodoru.
Gdzie występują komórki plazmatyczne (plazmocyty)? (2)
commencer à apprendre
Narządy limfatyczne, błona przewodu pokarmowego.
Budowa wewnętrzna (4) i funkcja (1) plazmocytów.
commencer à apprendre
Jądra okrągłe ze szprychowym ułożeniem chromatyny, cytoplazma barwi się zasadochłonnie, rozwinięta siateczka środplazmatyczna szorstka, i AP. Produkcja immunoglobulin.
Gdzie możemy spotkać eozynofile? (6)
commencer à apprendre
Grasica, błona śluzowa przewodu pokarmowego, macicy, przytarczyce, płuca, gruczoł mleczny.
Jaki jest skład tłuszczu zawartego w adipocytach jedno pęcherzykowych? (3)
commencer à apprendre
estry kwasów tłuszczowych (o, p,s) i glicerolu, estry cholesterolu z tymi kwasami, wolne kwasy tłuszczowe.
Funkcje tkanki łącznej właściwej to ... (4)
commencer à apprendre
Transport substancji odżywczych i metabolitów z krwi do tkanek, jest składnikiem narządów i je podtrzymuje, broni organizm przed patogenami, naprawia uszkodzenia narządów.
Z czego jest zbudowana tkanka łączna włóknista wiotka? (6)
commencer à apprendre
Wszystkie kom. łacznej, uwodnionej sub podstawowej, wszystkie rodzaje włókien, substancja międzykomórkowa z przewagą włókien kolagenowych, pęczki o luźnym i nieregularnym układzie, nieliczne włókna siateczkowate.
Jakie są funkcje tkanki łącznej włóknistej wiotkiej? (13)
commencer à apprendre
Wym. tkank, wypełnia międzytkankowe, torebki narz, przegrody łącznotkankowe, otacza nacz krw, limf i nerwy, pomiędzy włók. mięś., błony sur., błony śluz. i pod, zrąb narz, warstwę siat. skóry, pajęcz, warstwa brod. skóry właśc, tk podskórna
Opisz strukturę tkanki łącznej włóknistej zbitej. (5)
commencer à apprendre
Przewaga włókien kolagenowych, niewielka ilość sprężystych, włókna kolagenowe grube, zwarte, mało substancji podstawowej, nieliczne komórki,
Gdzie możemy spotkać tkankę zbitą nieregularną? (4)
commencer à apprendre
Skóra właściwa, błona śluzowa dróg moczowych, torebka włóknista narządów (wątroba, śledziona, nerka), twardówka.
Występowanie tkanki łącznej zbitej regularnej: (3)
commencer à apprendre
Ścięgna, więzadła, powięzi.
Występowanie tkanki łącznej siateczkowatej (retikulinowej): (2+)
commencer à apprendre
Zrąb narządów limfatycznych (węzły chłonne, migdałki, śledziona), błony śluzowe właściwe przewodu pokarmowego (jelito cienkie i grube)
Gdzie występuje tkanka tłuszczowa żółta? (5)
commencer à apprendre
Tkanka podskórna (podściółka tłuszczowa), otacza naczynia krwionośne, nerki, serce, w sieci dużej i małej.
Jakie zadania spełnia tkanka tłuszczowa żółta? (7)
commencer à apprendre
Magazyn energetyczny, izolator termiczny, amortyzator urazów mechanicznych, lipogeneza, lipoliza, jest narządem endokrynowym, andipocyty syntetyzują aktywne białka (adipocytokiny).
Na czynność komórek tłuszczowych mają wpływ: (6)
commencer à apprendre
Hormony tarczycy, wzrostu, przysadki mózgowej (lipotropina), ACTH, glikokortykoidy, prolaktyna.
Jakie substancje wydzielają komórki tkanki tłuszczowej żółtej i brunatnej? (6)
commencer à apprendre
leptyna, resystyna, adiponektyna, angiotensyna, IL-G, TNF-alfa.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.