Focus 5 temat 1 I 2

 0    82 fiche    emiliapedryc
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
look after
commencer à apprendre
opiekować się
take after
commencer à apprendre
być podobnym
put up with
commencer à apprendre
znosić
take up with somebody
commencer à apprendre
zadawać się z kimś/zaprzyjaźnić się z kimś
live up to
commencer à apprendre
dorównać
look up to
commencer à apprendre
szanować
get on
commencer à apprendre
wsiadać (np. do autobusu), mieć przyjacielskie stosunki
go out with
commencer à apprendre
wyjść z
fall out with sb
commencer à apprendre
pokłócić się z kimś
flattered
commencer à apprendre
pochlebiony
touched
commencer à apprendre
wzruszony
have the issue with sb
commencer à apprendre
mieć problem z kimś
achieve
commencer à apprendre
osiągać
generosity
commencer à apprendre
hojność, szczodrość
unprejudiced- tolerant
commencer à apprendre
bez uprzedzeń - tolerancyjny
stubborn / obstinate
commencer à apprendre
uparta / uporczywą
quick-witted / sharp
commencer à apprendre
bystry / ostry
disrespectful / irreverent
commencer à apprendre
brak szacunku / lekceważący
faightful
commencer à apprendre
wierny
thoughtful / considerate
commencer à apprendre
troskliwy, uprzejmy
prejudiced
commencer à apprendre
uprzedzony
obscenty
commencer à apprendre
nieprzyzwoity, wulgarny
diminutive stature / lack oh height
commencer à apprendre
drobna postura
dizzy heights
commencer à apprendre
zawrotnej wysokości
iron will- strength and determination
commencer à apprendre
wola żelaza - siła i determinacja
nod in approval
commencer à apprendre
pokiwać z aprobatą
suffer hardships
commencer à apprendre
cierpieć
home-backed treats
commencer à apprendre
domowe przysmaki
unassuming manner / modest presence
commencer à apprendre
skromne maniery
count lock memories
commencer à apprendre
przywrócić zapomniane wspimmia
put one's foot down
commencer à apprendre
postawić na swoim
ripe old age
commencer à apprendre
sędziwego wieku
not bat an eyelid
commencer à apprendre
bez mrugnięcia powieki
more then sb fair share
commencer à apprendre
wyjątkowo dużo czegoś
put on a brave face
commencer à apprendre
robić dobrą minę do złej gry
go on with something
commencer à apprendre
kontynuuj z czymś
see the best in people
commencer à apprendre
zobacz najlepsze w ludziach
blot out memories
commencer à apprendre
wymazać wspomnienia
face hardships
commencer à apprendre
borykać się z trudnościami
forthright manner
commencer à apprendre
prostolinijny
free will
commencer à apprendre
wolna wola
lofty heights / imposing stature
commencer à apprendre
imponująca postura
require approval
commencer à apprendre
wymaga zatwierdzenia
shortcoming
commencer à apprendre
niedociągnięcie
strike up
commencer à apprendre
zaczynać
shift
commencer à apprendre
zmiana
evolve
commencer à apprendre
ewoluować
sustain
commencer à apprendre
podtrzymywać
back someone
commencer à apprendre
wspierać kogoś
devoted
commencer à apprendre
oddany
unconditionally
commencer à apprendre
bezwarunkowo
ascend the throne
commencer à apprendre
wstąpić na tron
appreciate
commencer à apprendre
doceniać
complex
commencer à apprendre
złożony
resentment
commencer à apprendre
niechęć, uraza
envious
commencer à apprendre
zazdrosny
captivating narrative
commencer à apprendre
wciągająca narracja
accurate portrayal
commencer à apprendre
dokładne przedstawienie
offer insight into sth
commencer à apprendre
oferują wgląd w coś
compelling story
commencer à apprendre
przekonujące historia
sing sb's praises
commencer à apprendre
wychwalać kogoś
privilaged background
commencer à apprendre
uprzywilejowane tło
poverty-stricken
commencer à apprendre
biedny
facet of something
commencer à apprendre
aspekt czegoś
associate with
commencer à apprendre
zadawać się z kimś
faced with
commencer à apprendre
w obliczu
stand by somebody
commencer à apprendre
być komuś wiernym
intimate
commencer à apprendre
intymny
chaply
commencer à apprendre
kapliczka
against all the odds
commencer à apprendre
wobec wszystkiemu złemu
through thick and thin
commencer à apprendre
w szczęściu i w nieszczęściu
dire
commencer à apprendre
straszny
succour
commencer à apprendre
pomoc, wsparcie
avenge
commencer à apprendre
pomścić
feign
commencer à apprendre
pozorować
recount
commencer à apprendre
opowiadać
unwavering
commencer à apprendre
niezachwiane
equanimity
commencer à apprendre
spokój umysłu
trait
commencer à apprendre
cecha
vagabond
commencer à apprendre
włóczęga
enduring
commencer à apprendre
trwały
aloof
commencer à apprendre
z dala

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.