farma 2- neuroleptyki, p/wymiotne

 0    62 fiche    ealice
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
neuroleptyki stosowane w leczeniu depresji
commencer à apprendre
olanzapina, arypiprazol, kwetiapina
mechanizm działania neuroleptyków
commencer à apprendre
(-) dopaminergicznie= przeciwwytwórczo, adrenolitycznie= uspokajająco, spadki RR, (-)ser= na objawy negatywne; p/hist= uspojajaąco; cholinolit= zaparcia
receptory, na które działają neuroleptyki typowe
commencer à apprendre
M1, H1, a1, D2
rec, na które działają atypowe neurolept
commencer à apprendre
M1, H1, a1, a2, D1-4, 5HT1a, 5HT...
podział neuroleptyków typowych
commencer à apprendre
poch fenotiazyny, tioksantenu, butyrofenonu, benzamidy
neuroleptyki typowe, poch fenotiazyny
commencer à apprendre
chlorpromazyna
neuroleptyki typowe, poch tioksantenu
commencer à apprendre
chlorprotiksen
neurolept typowie, pochodne butyrofenonu
commencer à apprendre
haloperidol
neurolept typowe, benzaminy
commencer à apprendre
sulpiryd
neuroleptyki atypowe
commencer à apprendre
arypiprazol, klozapina, kwetiapina, olanzapina, risperidon
który lek, jako jedyny LPP nie obniża progu drgawkowego
commencer à apprendre
risperidon
po jakim LPP najczęsciej napady drgawkowe?
commencer à apprendre
klozapina
klozapina
commencer à apprendre
LPP II gen
olanzapina
commencer à apprendre
LPP II gen
suplpiryd
commencer à apprendre
LPP I gen
chlorpromazyna
commencer à apprendre
LPP I gen
DNP LPP związane z blokowaniem rec D
commencer à apprendre
-zespoły Parkinsonowskie; -późne dyskinezy; -zab hormonalne (zab miesiączkowania, libido, mlekotok, ginekomastia, zab erekcji)
akatyzja
commencer à apprendre
"niespokojne nogi"
późne dyskinezy
commencer à apprendre
np zespół królika, niekontrolowane ruchy, często w obrębie twarzy
po jakich neuroleptykach najczęściej złośliwy zesp neurolept?
commencer à apprendre
na początku terapii silnymi LPP (haloperidol, flufenazyna)
złośliwy zespół neuroleptyczny- objawy
commencer à apprendre
zaham ruchowe, wzr nap m, drżenie włókienk, hiperterm, tachykardia, wahania RR, zab ze str ukł autonom, leukocytoza, odwodnienie, zab el
atypowe LPP- podział
commencer à apprendre
SDA(antag dop i serot); MARTA (multi-acting-receptor-agent); antagonisci D2 i D3; wybiórczy agonista D2
LPP atypowe- SDA
commencer à apprendre
rysperydon, sertindol
LPP atypowe- MARTA
commencer à apprendre
klozapina, kwetiapina, olanzapina
LPP atypowe- antag rec D2 i D3
commencer à apprendre
sulpiryd
LPP atypowe- częsciowy agonista D2
commencer à apprendre
arypiprazol
atypowe neuroleptyki o przedłużonym uwanianiu
commencer à apprendre
rysperydon (i.m.), kwetiapina (p.o.)
które LPP powodują częściej zespół pozapiramidowy?
commencer à apprendre
typowe
jakie DNP metaboliczne mają LPP atypowe?
commencer à apprendre
wzrost cholesterolu i TG, cukrzyca, otyłość
które neuroleptyki atypowe powodują najmniej zaburzeń metabolicznych?
commencer à apprendre
zyprazydon, arypiprazol
DNP neuroleptyków atypowych
commencer à apprendre
zab pozapiramidowe (rzadko), zw m.c. (klozapina, olanzapina), sedacja (klozapina), zab przemian węgow i lip (kloz), cholinolit (klozapina, wydł QT (zyprazydon)
DNP klozapiny
commencer à apprendre
neurolepty atypowy, powodje sedację, zw m.c., agranlocytozę, leukop, drgawki, działa cholinolitycznie,
charakterystyka klozapiny
commencer à apprendre
neuroleptyk atypowy, stary, najskuteczniejszy w psychozach, może powodować ślinotok, uciązliwy nocą
przy jakim neuroleptyku trzeba kontrolować obraz krwi?
commencer à apprendre
klozapina, atypowy
podział leków p/wymiotnych
commencer à apprendre
antagoniści 5HT3, ant rec dop, cholinolityki, ant rec H1, kanabinoidy, ant rec NK1, kotrykosteroidy
p/wym antagoniści rec 5HT3
commencer à apprendre
ondansetron
ant rec dopaminowych
commencer à apprendre
METOKLOPRAMID!, chlorpromazyna, haloperidol
chlorpromazyna
commencer à apprendre
LPP I gen, lek p/wymiotny
jakie LPP stosuje się jako leki p/wymiotne?
commencer à apprendre
chlorpromazyna, haloperidol
cholinolityki p/wymiotne
commencer à apprendre
hioscyna
p/wym antag H1
commencer à apprendre
dimenhydrynat, prometazyna
prometazyna
commencer à apprendre
p/hist I gen, p/wymiotny
prometazyna
commencer à apprendre
aergie i świąd; tłumienie odruchu kaszlowego, zwłaszcza po zab op; śr uspokajający i przeciwwymiotny w związku z zastosowanym znieczuleniem do operacji chirurgicznych; chor lokomocyjna; nudn i zawroty gł
dimenhydrynat
commencer à apprendre
p/hist I gen, p/wymiotny
sterydy stosowane p/wymiotnie
commencer à apprendre
deksametazon, metyloprednizolon
antagoniści rec neurokininy 1
commencer à apprendre
aprepitant
ondasetron
commencer à apprendre
setron, antagonista rec 5HT3, działa p/wymiotnie, nie działa uspokajająco, można prowadzić, można w ciąży
ondasetron- WSK
commencer à apprendre
p/wymiotnie w onkologii (ChT, RT), znieczuenie og, niepowsiągiwe wymioty ciężarnych
antag 5HT3 DNP
commencer à apprendre
bóle gł, z pp, wzrost transaminaz
metoklopramid
commencer à apprendre
p/wymiotny, antag D2, w wiekszych dawkach antag 5HT4 i agon 5HT3; w wiekszych dawkach hamuje wymioty po ChT, RT
metoklopramid DNP
commencer à apprendre
neipokój, senność, zmęczneie, bóle głowy, zesp parkinsonowskie, hiperPRL
neuroleptyki stosowane p/wymiotnie
commencer à apprendre
chorpromazyna, haoperido
działanie LPP p/wymiotne- mechanizm
commencer à apprendre
antag D2, cholinolityczne, p/histaminowe
LPP p/wymiotnie WSK
commencer à apprendre
wymioty po podrażnieniu otrzewnej, nieżycie żoł, urazach czaszki, RT, ChT, ciężarnych, zab błędnikowe
LPP p/wym DNP
commencer à apprendre
dystonie, niepokój, senność, spadki RR
inna nazwa hioscyny
commencer à apprendre
skopolamina
skopolamina
commencer à apprendre
hioscyna, cholinolityk
hioscyna
commencer à apprendre
in. skopolamina, stosowana głównie w chor lokomocyjnej
leki p/hist stosowane p/wym
commencer à apprendre
dimenhydrynat, prometazyna
zastosowanie p/hist p. wym
commencer à apprendre
choroba lokomocyjna, zap ucha wewn
kortykosteroidy p/wymiotnie
commencer à apprendre
szybka reakcja w wymiotach po ChT, kojarzone z ant rec serotoninowego, w pojedynczych dawkach rzadko DNP
aprepitant
commencer à apprendre
antag rec NK1, stosowany w wymiotach po ChT, po zabiegach op

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.