expressions conncted with work

 0    26 fiche    alicjabarcik0
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dostać wypowiedzenie (jako pracownik)
commencer à apprendre
to get notice = to be sacked
Jestem zawalony pracą
commencer à apprendre
I am SNOWED UNDER with work - have no time for myself
Pracuję w napiętych terminach
commencer à apprendre
I work on tight deadlines
Pracuję niezależnie
commencer à apprendre
I work independently
założyć firmę
commencer à apprendre
to set up a company
zatrudniać
commencer à apprendre
to employ
bezrobotny
commencer à apprendre
unemployed
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
pracodawca
commencer à apprendre
an employer
referencje
commencer à apprendre
references
kandydat
commencer à apprendre
a candidate
monotonny
commencer à apprendre
monotonous
kosmetyczka
commencer à apprendre
a beautician
programista
commencer à apprendre
a software developer
umowa
commencer à apprendre
an agreement
być zaangażowanym w coś / pracować na czymś
commencer à apprendre
to be engaged on sth/ to be involved in sth/work on sth
zatrudniać / zatrudniać
commencer à apprendre
to hire/to emply
bumelant (obibok)
commencer à apprendre
skivy type
być mistrzem w swoim zawodzie
commencer à apprendre
to be a master his profession
być niedbałym w swojej pracy / wykonywać swoją pracę w niedokładny sposób
commencer à apprendre
to be slapdash in one’s job/ do your job in inaccurate way
być żarłokiem w pracy / bardzo - bardzo ciężko pracować
commencer à apprendre
to be glutton for work / very - very hard working
strajkować
commencer à apprendre
go on strike
wziąć kilka dni wolnego
commencer à apprendre
to be take a few days off
zarabiać na życie będąc nauczycielem
commencer à apprendre
earn a living being a teacher
zarabiać na życie / zarabiać na chleb powszedni
commencer à apprendre
earn a living/ earn one’s daily bread
uczyc sie do pozna
commencer à apprendre
burn the midnight oil

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.