Epoki literackie

5  1    10 fiche    allymcbeal
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
średniowiecze
commencer à apprendre
od X wieku do 1500 roku
renesans
commencer à apprendre
od 1500 do 1620 roku
barok
commencer à apprendre
od 1620 do 1764 roku
oświecenie
commencer à apprendre
lata 1740-1822
romantyzm
commencer à apprendre
lata 1822-1863
pozytywizm
commencer à apprendre
od 1864 roku do 1891(data umowna)
Młoda Polska
commencer à apprendre
lata 1891-1918
XX-lecie międzywojenne
commencer à apprendre
od odzyskania niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny światowej
literatura II wojny światowej
commencer à apprendre
lata okupacji niemieckiej oraz okupacji sowieckiej
literatura współczesna
commencer à apprendre
od 1945 roku do chwili obecnej

Okresy literackie w Polsce

Chronologicznie ułożone polskie epoki literackie, wraz z przypisanym do nich przekrojem orientacyjnych dat w których dominowały. Być może ten zestaw okaże się być początkiem wspaniałej podróży literackiej poprzez sinusoidę Krzyżanowskiego?

Podstawowa wiedza humanistyczna

Na lekcjach języka polskiego, podczas omawiania lektur jedną z najważniejszych informacji jest epoka literacka do której możemy zaliczyć dany utwór. I nic dziwnego – znajomość epok literackich chronologicznie jest jedną z podstawowych umiejętności niezbędnych podczas nauki przedmiotów humanistycznych.

Kolejność epok literackich

W zestawie znajdziemy okresy literackie w Polsce wymienione w poprawnej kolejności. Dodatkowo, do każdej epoki w literaturze dodane są również informacje o orientacyjne daty trwania tych okresów.

Przyporządkowanie do właściwej epoki literackiej

Jest to nie tylko niezbędna, ale także bardzo przydatna wiedza, choćby na maturze z języka polskiego. Znając datę powstania danego utworu będziemy mogli od razu przyporządkować go do danej epoki historyczno literackiej, a co za tym idzie, poznać ogólnikowe cechy i nurt w którym powstało dane dzieło.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.