EMC Herr Maegli und die Ladys

 0    116 fiche    vankwof
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zajmować kogoś czymś; zatrudniać kogoś; zaprzątać kogoś
commencer à apprendre
jdn beschäftigen (Frage, Problem)
sich viel mit den Kindern beschäftigen dużo zajmować się dziećmi
agencja np. reklamowa, nieruchomości
commencer à apprendre
die Agentur
prawie, niemal np. zawsze
commencer à apprendre
fast
er wäre fast gestürzt omal się nie przewrócił fast hätte ich’s vergessen o mało co [był] bym zapomniał fast hätte ich’s vergessen o mało co [był] bym zapomniał er wäre fast gestürzt omal się nie przewrócił
dotyczący ekonomiki przedsiębiorstwa
commencer à apprendre
betriebswirtschaftlich
ziemia, dno, podstawa, ale też dane wykształcenie w danym kierunku
commencer à apprendre
der Grund
den Grund zu etw legen kłaść [perf położyć] fundament pod coś etw zu Grunde legen tworzyć [perf s‑] podstawy dla czegoś das ist doch kein Grund przecież to nie jest żaden powód
sprawozdanie, raport np. pisemny
commencer à apprendre
der Bericht
[schriftlicher] Bericht [pisemne] sprawozdanie einen Bericht vorlegen przedkładać [perf przedłożyć] raport ein Bericht zur Lage sprawozdanie ze stanu rzeczy ein ausführlicher Bericht [über etw akk] dokładne sprawozdanie [na jakiś temat]
rewolucjonizować
commencer à apprendre
revolutionieren
poszetka
commencer à apprendre
das Einstecktuch
sygnet, pieczec
commencer à apprendre
der Siegelring
szczupły, cienki np. pasek od okularów, chudy (w atrakcyjny sposób); chudy (o mięsie)
commencer à apprendre
dünn
dünnes Lachen cichy śmiech sie hat eine dünne Stimme ona ma delikatny głos dünn Kaffee, Tee słaby dünn Brei, Suppe rzadki
cienkie okulary Skośne
commencer à apprendre
die dünn- gefaster Brille
opanowany, spokojny
commencer à apprendre
gefasst
auf etw akk gefasst sein być przygotowanym na coś er wirkt gefasst [on] sprawia wrażenie [człowieka] opanowanego
złoty naszyjnik
commencer à apprendre
die Goldkette
szyja, kark, gardło
commencer à apprendre
der Hals
den Hals recken, um etw sehen zu können wyciągać [perf wyciągnąć] szyję, żeby móc coś zobaczyć jdm um den Hals fallen rzucać [perf rzucić] się komuś na szyję etw in den falschen Hals bekommen fam źle [oder opacznie] coś zrozumieć
wieszać [perf powiesić]
commencer à apprendre
hängen
die Arme hängen lassen zwiesić bezradnie ramiona das Boot/den Wohnwagen ans Auto hängen przyczepiać [perf przyczepić] łódź/przyczepę kempingową do samochodu etw an die Wand/Decke hängen powiesić coś na ścianie/pod sufitem
pojawienie się, wyjście na jaw, ukazanie się
commencer à apprendre
das Erscheinen
die Zeitung stellte ihr Erscheinen ein gazeta f przestała się ukazywać [wieder] auf der Bildfläche erscheinen fam pojawić się [znowu] nagle es erscheint mir wünschenswert, dass ... wydaje mi się wskazane [oder stosowne], aby...
wcześniej, bardziej, raczej
commencer à apprendre
eher
er ist eher klein on jest raczej mały ich würde eher zu Fuß gehen als den Bus zu nehmen juz prędzej poszedłym pieszo niż pojechał autobusem warum hast du das nicht eher gesagt! dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej!
przeszłość
commencer à apprendre
die Vergangenheit
das Schloss hat eine düstere Vergangenheit ten zamek ma mroczną przeszłość die jüngste Vergangenheit niedaleka przeszłość eine bewegte Vergangenheit haben mieć burzliwą przeszłość
z przodu np. daleko, ale też z góry płacić
commencer à apprendre
voraus
Vielen Dank im Voraus z góry dziękuję im Voraus bezahlen, wissen, bestimmen z góry jdm [auf einem Gebiet] voraus sein fig wyprzedzać [perf wyprzedzić] kogoś [w jakiejś dziedzinie] er ist schon weit voraus [on] już jest daleko z przodu
kierować np. kimś/czymś
commencer à apprendre
leiten
verantwortlich leiten kierować [perf po‑] w sposób odpowiedzialny (Vorsitz haben) Diskussion leiten prowadzić [perf po‑] dyskusję jdn durch ein Museum leiten oprowadzać [perf oprowadzić] kogoś po muzeum
urząd, oddział np. firmy EMC, otwacie,
commencer à apprendre
die Niederlassung
Niederlassung eines Rechtsanwaltes otwarcie kancelarii Niederlassung eines Arztes otwarcie nt prywatnej praktyki Niederlassung (Zweigstelle) oddział
firma wysyłająca ładunki/fracht
commencer à apprendre
die Frachtreederei
armator, przedsiębiorstwo żeglugowe
commencer à apprendre
die Reederei
pracownik, zatrudniony (osoba zatrudniona)
commencer à apprendre
der Angestellte
tego z tego stąd
commencer à apprendre
davon
nicht weit davon niedaleko stąd hier bin ich auf dem Foto, links davon meine Tante tutaj to ja na tym zdjęciu, a po lewej [stronie] moja ciocia die Hälfte davon połowa f z tego was hast du denn davon? fig cóż z tego masz?
żeński
commencer à apprendre
weiblich
parytet m [oder gwarantowany odsetek m] kobiet (zatrudnionych w pracy, biorących udział w konferencji, wchodzących w skład grupy parlamentarnej itp.)
commencer à apprendre
die Frauenquote
dział, branża, gałąź
commencer à apprendre
die Branche
EDV-Branche branża komputerowa
branża pełna mężczyzn
commencer à apprendre
die Männerbranche
statek, żaglowiec, okręt
commencer à apprendre
das Schiff
klar Schiff machen NAUT czyścić pokład mit dem Schiff fahren płynąć [perf po‑] statkiem ab Schiff ze statku per Schiff statkiem nach Afrika schiffen żeglować do Afryki
kontroler
commencer à apprendre
der Controller
Controller kontroler m finansowy
dystrybucja, kolportaż, dział sprzedaży [oder dustrybucji]
commencer à apprendre
der Vertrieb (das Vertreiben) (Pressevertrieb)
den Vertrieb für etw haben być wyłącznym dystrybutorem czegoś
siła, moc
commencer à apprendre
die Kraft
siła sprzedaży, moc dystrybucji
commencer à apprendre
die Vertriebskräfte
specjalista(-tka)
commencer à apprendre
der (die) Spezialist(in)
er ist vielleicht ein Spezialist! fam niezły z niego specjalista!
każdy
commencer à apprendre
jeder
jeder Hundertste co setny jeder Mensch każdy [człowiek] jeder Mensch ist ersetzbar nie ma ludzi niezastąpionych wegen jeder Kleinigkeit zu jeder Zeit o każdej porze jeder zahlt für sich każdy płaci za siebie
trwonić, marnować np. pieniądze, wodę
commencer à apprendre
verschwenden
Zeit/Energie/Wasser verschwenden marnować [perf z‑] czas/energię/wodę Geld verschwenden trwonić [perf roz‑] pieniądze keinen einzigen Gedanken an jdn/etw verschwenden nie poświęcić komuś/czemuś nawet odrobiny uwagi
zasoby np. naturalne, pieniężne
commencer à apprendre
die Ressource
nicht erneuerbare Ressource zasoby pl nieodnawialne [natürliche] Ressource
widzieć, patrzeć, mieć spojrzenie na daną sprawę
commencer à apprendre
sehen
ideologia
commencer à apprendre
die Ideologie
obrońca(-czyni) praw kobiet
commencer à apprendre
der (die) Frauenrechtler(in)
człowiek interesu (biznesmen), biznesmen(businesswoman)
commencer à apprendre
der (die) Geschäftsmann (-frau)
przekonanie
commencer à apprendre
die Überzeugung
zu der Überzeugung gelangen [oder kommen], dass ... dojść do przekonania, że... aus Überzeugung z przekonania politische Überzeugung przekonania ntpl polityczne
docierać, dochodzić, wychodzić [perf wyjść] na jaw
commencer à apprendre
gelangen
in jds Hände gelangen dostać się w czyjeś ręce an die Öffentlichkeit gelangen wychodzić [perf wyjść] na jaw ans Ziel gelangen dotrzeć do celu zu einer Verständigung gelangen dochodzić do porozumienia
istnieć, składać się z czegoś, pozostawić
commencer à apprendre
bestehen
aus etw bestehen składać się z czegoś auf etw dat bestehen nalegać na coś er besteht darauf, dass wir kommen on nalega, abyśmy przyszli die Aufgabe besteht darin, etw zu tun zadanie polega na tym, by coś zrobić
w tym, do tego
commencer à apprendre
darin
darin irrst du dich! w tym się mylisz! sie stimmen darin überein, dass ... [oni] są zgodni co do tego, że...
ogromny, nadludzki, odjazdowy
commencer à apprendre
riesig (Gebäude, Berg, Summe)
załadunek, fracht
commencer à apprendre
die Fracht
pozwolić sobie na coś, zostawić, puścić, dać np. troche czasu
commencer à apprendre
lassen
die Tür/das Fenster offen lassen zostawić drzwi/okno otwarte ich muss noch den Hund nach draußen lassen muszę jeszcze wypuścić psa man muss ihm seinen Willen lassen trzeba uznać [oder zaakceptować] jego wolę sein Leben lassen umierać [perf umrzeć]
wszędzie,
commencer à apprendre
überall
überall mitreden mieć zawsze coś do powiedzenia überall in Deutschland w całych Niemczech ich habe dich schon überall gesucht szukałem cię już wszędzie
Każdego roku rośnie sprzedaż
commencer à apprendre
Jedes Jahr wächst der Umsatz
dochodzić np. do danego faktu
commencer à apprendre
hinzukommen
es kommt hinzu, dass ... do tego dochodzi fakt m, że... die Mehrwertsteuer kommt noch hinzu do tego należy doliczyć jeszcze podatek VAT wie komme ich zu euch hin? jak do was dotrę?
odprowadzać odprowadzić sprowadzać sprowadzić, prowadzić z powrotem
commencer à apprendre
zurückführen
das lässt sich auf den gleichen Ursprung zurückführen to wywodzi się z tego samego źródła der Unfall ist auf einen technischen Fehler zurückzuführen przyczyną wypadku była usterka f techniczna
nazywać nazwać zwać zacytować artykułować; nazywać np. kogoś, podawać np. imiona
commencer à apprendre
nennen
jdn bei seinem Vornamen nennen mówić [oder zwracać się] do kogoś po imieniu diese Einheiten nennt man Morpheme te jednostki fpl nazywają się morfemami die genannten Personen ... wymienione osoby fpl...
służyć do czegoś
commencer à apprendre
dienen
der Verteidigung dat dienen służyć obronie bei der Marine dienen służyć w marynarce wojennej damit ist mir nicht gedient to mi się nie przyda die frauen dienen die sachen kobiety służą tym rzeczom
Meżczyńźni pokazują siłę.
commencer à apprendre
Die Männer der macht.
komunikacyjny, komunikatywny, komunikacyjnie
commencer à apprendre
kommunikativ
świadomy kosztów; ze świadomością kosztów
commencer à apprendre
kostenbewusst
móc umieć potrafić
commencer à apprendre
können
priorytet
commencer à apprendre
die Priorität
sadzać ustalac np. ustalic priorytet, dołować posadzić zdołować
commencer à apprendre
setzen
zespół np. muzyczny
commencer à apprendre
das Team
Frauenfußball-Team nt żeńska drużyna piłki nożnej f
poza tym, oprócz tego
commencer à apprendre
außerdem
trwonić, marnować
commencer à apprendre
verschwenden
Geld verschwenden trwonić [perf roz‑] pieniądze Zeit/Energie/Wasser verschwenden marnować [perf z‑] czas/energię/wodę keinen einzigen Gedanken an jdn/etw verschwenden nie poświęcić komuś/czemuś nawet odrobiny uwagi
energia, wigor
commencer à apprendre
die Energie
alternative/erneuerbare Energien energie alternatywne/odnawialne viel/wenig Energie haben być/nie być energicznym
walka o władzę np. meżczyźni walczą o władzę
commencer à apprendre
der Machtkampf
dlatego, z tego powodu
commencer à apprendre
deshalb
stanowisko kierownicze, czołowa pozycja
commencer à apprendre
die Führungsposition
zajmować np. stanowisko, okupować, piastować np. stanowisko
commencer à apprendre
besetzen
eine Stelle/eine Rolle mit jdm besetzen obsadzić kimś jakąś posadę/rolę etw mit Pailletten besetzen ozdabiać [perf ozdobić] coś świecidełkami
teraz, jednak, a więc
commencer à apprendre
nun
was nun? i co teraz? die Lage hat sich nun stabilisiert w międzyczasie sytuacja f się ustabilizowała nun reicht es aber! fam już dosyć tego! fam von nun an od tej chwili da stehe ich nun und weiß nicht weiter stoję więc sobie i nie wiem, co dalej [robić]
on nie ma nic przeciwko temu
commencer à apprendre
er könne auch nichts dafür
planowy
commencer à apprendre
geplant
planować zaplanować zaprojektować projektować rozplanować zamyślić zamyślać rozplanowywać
commencer à apprendre
planen
zdradzić np. swoją opinię, wydawać się wydać się dekonspirować
commencer à apprendre
verraten
następca
commencer à apprendre
der Nachfolger
obejmować, dziedziczyć, stawać, rywalizować
commencer à apprendre
antreten
jds Nachfolge antreten przejmować [perf przejąć] czyjeś obowiązki zum Dienst/zur Arbeit antreten stawiać [perf stawić] się na służbę/do pracy gegen jdn antreten (Sportler) rywalizować [oder walczyć] z kimś
wyrastać, dorastać, wychowywać [perf wychować] się
commencer à apprendre
aufwachsen
promocja [oder wspieranie nt] kobiet
commencer à apprendre
die Frauenförderung
zwollennik kobiet
commencer à apprendre
die Frauenförder
kiedykolwiek, kiedyś
commencer à apprendre
irgendwann
irgendwann sollte er es versuchen kiedyś powinien spróbować irgendwann nächste Woche jakoś w przyszłym tygodniu irgendwann einmal kiedyś
zostać zauważonym rzucać się w oczy np. ruciło mi się w oczy; rzucić się w oczy
commencer à apprendre
auffallen
zauważyć np coś np ze kobiety robią dobrą robotę
commencer à apprendre
auffiel
jednak[że], przecież, a mimo to
commencer à apprendre
dennoch
ich werde es dennoch tun zrobię to jednak
przychodzić, wchodzić, schodzić
commencer à apprendre
kommen
przychodzą np. one z powrotem do pracy Prateritum
commencer à apprendre
kamen
ustalać np. pochodzenie etniczne, zatrzymywać, blokować
commencer à apprendre
feststellen (Personalien, Herkunft)
ich möchte feststellen, dass ... chciałbym podkreślić, że... haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches festgestellt? czy stwierdził pan/stwierdziła pani coś nadzwyczajnego [oder nietypowego]? eine Krankheit feststellen zdiagnozować chorobę
żeńscy koledzy
commencer à apprendre
weiblichen Kollegen
zwalniać (kogoś), spowalniać kogoś, spowalniają ich
commencer à apprendre
ausbremsen
życie zawodowe (zawodowa codzienność) np. np podczas pracy z innymi kolegami
commencer à apprendre
das Berufsleben
im Berufsleben stehen pracować zawodowo
omijać, obchodzić np. żyć z kolegami podczas pracy i pracować z nimi, naruszać
commencer à apprendre
umgehen
Berufsleben umgehen etw ist nicht zu umgehen czegoś nie da się uniknąć eine Vorschrift umgehen obejść jakiś przepis fig
opowiadać, odpowiedzieć, opisać
commencer à apprendre
erzählen
etw wieder erzählen opowiedzieć coś ponownie wem erzählst du das? fam komu ty to próbujesz wcisnąć? mir kannst du nichts erzählen fam możesz sobie gadać fam
znikać, niknąć
commencer à apprendre
verschwinden (Sonne, Tier)
einen Gegenstand in der Tasche verschwinden lassen (wegzaubern) spowodować zniknięcie jakiegoś przedmiotu das ganze Geld ist verschwunden wszystkie pieniądze [oder zginęły] zniknęły in der Schublade verschwand chowają do szuflady
stan np pozycja stojąca, stan konta, meczu, być w stanie np zapytać koleżanke o coś
commencer à apprendre
der Stand (Kontostand) (Spielstand)
beim heutigen Stand der Technik przy dzisiejszym stanie techniki
gotowy, być gotowy
commencer à apprendre
gar
gar nichts nic a nic gar niemand [oder keiner] zupełnie nikt den Eintopf muss man auf kleiner Flamme gar kochen to jednogarnkowe danie trzeba gotować na małym ogniu das ist gar nicht schlecht to jest całkiem niezłe
zwolnić dymisjonować zwalniać redukować wyrzucać z pracy wyrzucić z pracy wylać z pracy wykopać z pracy
commencer à apprendre
entlassen
wynagrodzenia mężczyzn
commencer à apprendre
der Männergehälter
akcentować zaakcentować kłaść nacisk położyć nacisk
commencer à apprendre
betonen
związek zawodowy
commencer à apprendre
dei Gewerkschaft
in der Gewerkschaft sein należeć do związku zawodowego
potwierdzać [perf potwierdzić] zatwierdzać [perf zatwierdzić]
commencer à apprendre
besbetätigen (Theorie, Aussage, Meldung)
jdn im Amt bestätigen zatwierdzić kogoś na urzędzie er wurde als Leiter der Abteilung bestätigt został zatwierdzony na stanowisku kierownika działu
mniej np. czasu, mniejsza hierarchia
commencer à apprendre
weniger
wolność, swoboda
commencer à apprendre
die Freiheit
jedna trzecia np. pracowników pracuje np teil zeit
commencer à apprendre
ein Drittel
niektóry(-a, -e), niejeden, niejedna, niejedno
commencer à apprendre
bestimmen (s, s), mehr als ein, viele, hetero
manchees, was man so hört, ... niektóre rzeczy, które można usłyszeć ... in manchem hat er Recht pod pewnymi względami on ma rację so manches Mal niejeden raz manche von uns niektórzy z nas
odbywać [perf odbyć] się
commencer à apprendre
stattfinden
zasadniczy, fundamentalny, z zasady, kategorycznie
commencer à apprendre
grundsätzlich (Problem, Unterschied)
grundsätzlich ist das verboten w zasadzie jest to zabronione
przed południem
commencer à apprendre
vormittags (der)
um zehn Uhr vormittags o godzinie dziesiątej przedpołudniem am frühen/späten Vormittag wczesnym/późnym przedpołudniem
wsiadać [perf wsiąść] [do samochodu/pociągu] ale też wracać do pracy po przerwie
commencer à apprendre
[in ein Auto/einen Zug] einsteigen
sie ist mit einer Million in die Firma eingestiegen weszła do firmy z jednym milionem fam bitte einsteigen! proszę wsiadać!
decydować [perf z‑], że/czy/kiedy...
commencer à apprendre
entscheiden, dass/ob/wann...
ankieta
commencer à apprendre
die Umfrage
eine Umfrage machen robić [perf z‑] ankietę
dawać w rezultacie dać w rezultacie wykazywać wykazać wynosić równać się
commencer à apprendre
ergeben
życzyć [perf za‑] coś sobie
commencer à apprendre
sich dat etw wünschen
tym np. lepiej,
commencer à apprendre
desto
desto besser/schlimmer! tym lepiej/gorzej! je früher, desto besser im wcześniej tym lepiej je eher du dich daranmachst, desto schneller bist du fertig im szybciej się za to weźmiesz, tym szybciej skończysz
kilka lat temu
commencer à apprendre
vor einigen jahren
obrzydzać [perf obrzydzić]
commencer à apprendre
vermiesen
jdm die Freude am Fußballspielen vermiesen psuć [perf ze‑] komuś radość z gry w piłkę nożną sie hat ihm die Party vermiest [ona] zepsuła mu imprezę
używać np. komputera
commencer à apprendre
etw benutzen
w międzyczasie, w tym czasie np. kobiety też korzystają z męskich toalet
commencer à apprendre
inzwischen

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.