elektro-mech de luxe

 0    10 fiche    chomikmimi
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Podczas trwania pot czynnosciowego nastepuje
commencer à apprendre
depolaryzacja bl kom, w tym i bl kanalikow T
Depolaryzacja bl kanalikow T powoduje
commencer à apprendre
akt kan wapniowych typu L, znajdujacych sie w scianie kanalaikow T
Aktywacja kanalow L powoduje
commencer à apprendre
otwarcie sie innych kan wapniowych, wbudowanych w bl zbiornikow brzeznych siateczki sarkoplazmatycznej.
Otwarcie receptorow rianodynowych umozliwia
commencer à apprendre
gwaltowny wyplyw wapnia z siateczki sarkoplazm do sarkoplazmy
Do sarkoplazmy przedostaje sie porcja Ca2+
commencer à apprendre
zwiekszajac st. tego jonu. Wiekszosc Ca wiaze sie z troponia co odblokowuje cykl mostka poprzenczego i powoduje skurcz wl miesniowego
Zwiekszenie st wapnia w sarkoplazmie aktywuje
commencer à apprendre
pompy wapniowe w bl siateczki sarkoplazmatycznej.
Pompty te sa glownym skladnikiem
commencer à apprendre
bialkowym blony siateczki sarkoplazmatycnej
Pompy wapniowe w bl siate sarkoplazm przepompowuje one
commencer à apprendre
ca2+ z sarkoplazmy do wnetrza saiteczki, utrzymujac w okresie niepobudzenia wl misn b male steznie ca w sarkoplazmie i bardzo szybk prazywr male st wapnia po jego chwil zwiekszeniu
Zmniejszenie st wapnia w sarkoplazmie blokuje
commencer à apprendre
cykl mostka poprzecznego
We wnrtzu siateczki sarkoplazmatycznej najduje sie
commencer à apprendre
kalsekwestryna, ktore moze zwiazac znaczna liczbe jonow wapniowych, przy czym wiazanie to jest slabe.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.