E Dla Zaawansowanych 2 C1-C2

 0    600 fiche    wieczor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
balmy
It was so balmy an evening that no one wanted to go back home.
commencer à apprendre
przyjemnie ciepły
Wieczór był tak przyjemnie ciepły, że nikomu nie chciało się wracać do domu.
muggy
Getting out of the car I was struck by the muggy air of the Turkish seaside.
commencer à apprendre
wilgotny
Gdy wysiadłem z samochodu, poczułem uderzenie wilgotnego tureckiego powietrza znad wybrzeża.
scorcher
It’s only 7 a.m. and the temperature is 25 degrees. It’s going to be another scorcher!
commencer à apprendre
skwarny dzień
Jest dopiero siódma rano, a temperatura sięga 25°C. Zapowiada się kolejny skwarny dzień.
sweltering
It’s ages since the summer has been so sweltering.
commencer à apprendre
parny
Od lat nie było tak gorącego i parnego lata.
maritime
To recover faster I suggest you spend some time in a place with a warm maritime climate.
commencer à apprendre
morski
Aby szybciej wrócić do zdrowia, proponuję, żebyś spędziła trochę czasu w miejscu o ciepłym, morskim klimacie.
temperate
Little did I know that the climate here is so temperate.
commencer à apprendre
łagodny
Niewiele wiedziałam na temat tutejszego łagodnego klimatu.
nippy
The nippier it gets, the fewer people stroll in the park.
commencer à apprendre
chłodny
Im staje się chłodniej, tym mniej ludzi spaceruje po parku.
gusty
The gusty wind was only the beginning of what was about to happen.
commencer à apprendre
porywisty
Porywisty wiatr był tylko początkiem tego, co miało się wydarzyć później.
exacerbation
The exacerbation of the weather is caused by currents from the Pacific Ocean.
commencer à apprendre
pogorszenie pogody
Pogorszenie pogody jest spowodowane prądami znad Pacyfiku.
raging
The downpour turned the streams from trickles into raging torrents.
commencer à apprendre
wzburzony
Ulewa sprawiła, że cienkie strumyki zamieniły się we wzburzone rzeki.
blustery
I wish the blustery weather would end. I’d like to play badminton in the park.
commencer à apprendre
wietrzny
Żeby tylko ta wietrzna pogoda się skończyła. Chciałbym zagrać w badmintona w parku.
weather vane
After the last gale we had to have a new weather vane installed on the roof.
commencer à apprendre
wiatrowskaz
Po ostatnim huraganie zamontowano nam nowy wiatrowskaz na dachu.
blast
The sudden blast of icy wind was only the beginning of a terrible storm.
commencer à apprendre
podmuch
Nagły podmuch lodowatego wiatru zwiastował potworną burzę.
flurry
The kids were impatiently waiting for the first snow flurries of the year.
commencer à apprendre
opady śniegu
Dzieci z niecierpliwością czekały na pierwsze opady śniegu w tym roku.
dust devil
A terrible dust devil destroyed Bill and Anna’s well, which they had been digging for a couple of days.
commencer à apprendre
burza pyłowa
Przeraźliwa burza pyłowa zniszczyła studnię Billa i Anny, którą kopali od kilku dni.
black ice
The car skidded on black ice and hit a tree.
commencer à apprendre
gołoledź
Samochód wpadł w poślizg z powodu gołoledzi i uderzył w drzewo.
icebound
I took the underground as the morning’s freezing rain had left my car icebound in the car park.
commencer à apprendre
zlodowaciały
Pojechałam metrem, ponieważ poranny, marznący deszcz spowodował, że musiałam zostawić zlodowaciały samochód na parkingu.
ice pellet
After the hailstorm small ice pellets were still lying on the grass.
commencer à apprendre
kulka lodu
Po gradobiciu kulki lodu wciąż jeszcze leżały na trawie.
sleet
The sleet quickly turned to snow and after an hour the whole area was white.
commencer à apprendre
deszcz ze śniegiem
Deszcz ze śniegiem szybko zamienił się w sam śnieg i po godzinie cała okolica była już biała.
slush
You should have avoided walking in the slush.
commencer à apprendre
breja
Nie powinnaś była wchodzić w taką breję.
icicle
Put the hard hat on in case the icicles start falling.
commencer à apprendre
sopel
Załóż kask na wypadek, gdyby sople zaczęły spadać.
thaw
I hope the thaw is a sign of the coming spring.
commencer à apprendre
odwilż
Mam nadzieję, że odwilż jest zapowiedzią nadchodzącej wiosny.
vagaries of the weather
The success of our fund-raising initiative depends on the vagaries of the weather.
commencer à apprendre
kaprysy pogody
Sukces zbiórki pieniędzy zależy od kaprysów pogody.
spell
Nothing could spoil our holidays, not even a spell of terrible weather.
commencer à apprendre
okres pogody
Nic nie było w stanie zepsuć nam wakacji, nawet okres okropnej pogody.
awash
After only an hour of heavy rain, the whole village was awash.
commencer à apprendre
pod wodą
W ciągu godzinnego ulewnego deszczu cała wioska znalazła się pod wodą.
aurora borealis
It’s the first time I’ve seen the aurora borealis.
commencer à apprendre
zorza polarna
Po raz pierwszy widzę zorzę polarną.
allotment
Working all day in the hospital doesn’t give me enough time to spend on the allotment.
commencer à apprendre
ogródek działkowy
Całodzienna praca w szpitalu nie zostawia mi wystarczająco dużo czasu na ogródek działkowy.
to trim
How should I trim the grass under the fence?
commencer à apprendre
przycinać
Jak przyciąć trawę pod płotem?
to yield a good crop
Due to the drought our strawberries didn’t yield a good crop this year.
commencer à apprendre
obrodzić
Z powodu suszy nasze truskawki nie obrodziły w tym roku.
flower bed
Mind the flower beds on the right, we planted some very rare flowers there last week.
commencer à apprendre
grządka
Uwaga na grządki po prawej, w zeszłym tygodniu zasadziliśmy na nich bardzo rzadkie kwiaty.
to have green fingers
I would like to have green fingers like you!
commencer à apprendre
mieć dobrą rękę do roślin
Chciałbym mieć dobrą rękę do roślin tak jak ty!
shears
If you want to trim these bushes, you must have a good pair of shears.
commencer à apprendre
sekator
Skoro chcesz przyciąć te krzaki, będziesz potrzebował dobrego sekatora.
hoe
Our gardener has lost the hoe somewhere in the garden for the third time this month.
commencer à apprendre
motyka
Nasz ogrodnik zgubił gdzieś w ogrodzie już trzecią motykę w tym miesiącu.
pitchfork
You will need a pitchfork in case the animal wants to attack you.
commencer à apprendre
widły
Będziesz potrzebować wideł, na wypadek gdyby to zwierzę chciało cię zaatakować.
sprinkler
She was standing there helpless, knowing nothing whatsoever about how to use the sprinkler.
commencer à apprendre
zraszacz
Stała tam bezsilna, nie wiedząc absolutnie nic o używaniu zraszacza.
edger
We need to have the edger repaired.
commencer à apprendre
podkaszarka
Musimy naprawić podkaszarkę.
seedling
How many seedlings have you planted at the back of the garden so far?
commencer à apprendre
sadzonka
Ile sadzonek do tej pory zasadziłeś z tyłu ogrodu?
to spread manure
When my grandfather would spread manure on the field, the smell was unbearable.
commencer à apprendre
nawozić
Kiedy mój dziadek nawoził pole, zapach był nie do zniesienia.
to sow
Sowing seeds by children during lessons should be included on the National Curriculum.
commencer à apprendre
siać
Sianie nasion przez dzieci w czasie lekcji powinno być częścią państwowego programu nauczania.
to aerate soil
I didn’t know that well aerated soil gives better crops.
commencer à apprendre
dotlenić glebę
Nie wiedziałem, że dobrze dotleniona gleba daje więcej plonów.
dung
I insisted my neighbours stop using only dung to fertilise their soil as the smell is awful.
commencer à apprendre
nawóz naturalny
Nalegałem, żeby moi sąsiedzi przestali nawozić glebę wyłącznie naturalnym nawozem, bo ten zapach jest okropny.
to wither
I asked my neighbour to water my plants in my absence so that they wouldn’t wither.
commencer à apprendre
więdnąć
Poprosiłam sąsiadów o podlewanie roślin w mieszkaniu podczas mojej nieobecności, żeby nie zwiędły.
vegetation
Did you know that prehistoric Africa was a continent of lush vegetation?
commencer à apprendre
roślinność
Czy wiedziałeś, że prehistoryczna Afryka była kontynentem o bujnej roślinności?
weeding
Weeding is such a boring activity that I wouldn’t do it even if you paid me a million dollars.
commencer à apprendre
pielenie
Pielenie jest tak nudną czynnością, że nie chciałabym tego robić nawet za milion dolarów.
thistle
My English teacher didn’t know that the thistle is the national symbol of Scotland.
commencer à apprendre
oset
Mój nauczyciel angielskiego nie wiedział, że oset jest narodowym symbolem Szkocji.
thuja
Look, how quickly this thuja hedge has grown up.
commencer à apprendre
tuja
Popatrz, jak ten żywopłot z tui szybko urósł!
rowan
Primary school girls like to make necklaces from ripe red rowan berries in the autumn.
commencer à apprendre
jarzębina
Dziewczynki w szkołach podstawowych lubią robić sobie jesienią naszyjniki z owoców dojrzałej jarzębiny.
linden
Can you smell the linden? I just adore the smell as it reminds me of my childhood days.
commencer à apprendre
lipa
Czy czujesz zapach lipy? Po prostu go uwielbiam, bo przypomina mi moje dzieciństwo.
acorn
I didn’t have the slightest idea you could identify oak trees by their acorns, did you?
commencer à apprendre
żołądź
Nie miałem pojęcia, że można rozróżniać rodzaje dębu na podstawie żołędzi, a ty wiedziałeś?
copse
You know what I’m dreaming of? Golden fields, a copse full of green trees and not a roof in sight.
commencer à apprendre
zagajnik
Wiesz, o czym marzę? O złotych polach, zagajniku pełnym zielonych drzew i żadnego dachu w zasięgu wzroku.
to repel pests
Repelling pests from your garden can sometimes be a real challenge.
commencer à apprendre
odstraszać szkodniki
Odstraszenie szkodników z ogrodu, czasami stanowi prawdziwe wyzwanie.
worm
The more worms there are in soil, the more fertile it becomes.
commencer à apprendre
robak
Im więcej robaków w glebie, tym jest żyźniejsza.
to proliferate
Bacteria proliferate very quickly on wet sponges in kitchen sinks.
commencer à apprendre
namnażać
Bakterie namnażają się bardzo szybko na mokrych gąbkach w kuchennych zlewach.
to culture
It is a well documented fact that most bacteria known in nature cannot be cultured under lab conditions.
commencer à apprendre
hodować
To udokumentowany fakt, że większość bakterii występujących w naturze nie może zostać wyhodowana w warunkach laboratoryjnych.
to precipitate growth
Chemical fertilizers precipitate the growth of plants.
commencer à apprendre
przyspieszyć wzrost
Nawozy sztuczne przyspieszają wzrost roślin.
to pollinate
Artificially pollinated fruit trees give 30 per cent less fruit.
commencer à apprendre
zapylać
Sztucznie zapylane drzewa owocowe dają 30 procent mniej owoców.
angler
Have you talked to the angler who caught the biggest fish ever?
commencer à apprendre
wędkarz
Czy rozmawiałeś z tym wędkarzem, który złowił największą rybę, jaka kiedykolwiek została złowiona?
to bait a hook
You are not as skilful as I am at baiting a hook.
commencer à apprendre
założyć przynętę na haczyk
Nie jesteś tak zręczny jak ja w nakładaniu przynęty na haczyk.
chalet
The chalet they rented for this skiing trip could take up to 12 people.
commencer à apprendre
drewniany dom w górach
Drewniany dom w górach, który wynajęli na wypad narciarski, był w stanie pomieścić aż 12 osób.
scuba diving
Renting the equipment for scuba diving is much more expensive than that for skiing.
commencer à apprendre
nurkowanie głębinowe
Wypożyczenie sprzętu do nurkowania głębinowego jest o wiele droższe niż narciarskiego.
awayday
All those awaydays in companies should be banned as socialising only ends in the drinking of copious amounts of alcohol.
commencer à apprendre
wyjazd integracyjny
Całe te wyjazdy integracyjne w firmach powinny zostać zakazane, bo integracja pracowników sprowadza się tylko do picia dużej ilości alkoholu.
holdall
You must have left your holdall in the departure lounge.
commencer à apprendre
torba podręczna
Musiałeś zostawić swoją torbę podręczną w hali odlotów.
to divert
Our flight was diverted to the airport in Luton – the reason being very thick fog.
commencer à apprendre
zmienić trasę
Nasz samolot zmienił trasę na lotnisko w Luton z powodu bardzo gęstej mgły.
high season
Prices in high season are much higher than the ones out of season.
commencer à apprendre
szczyt sezonu
Ceny w szczycie sezonu są znacznie wyższe niż poza nim.
picturesque
Who would expect to find such picturesque views in such an uninteresting place?
commencer à apprendre
malowniczy
Kto by się spodziewał odnaleźć tak malownicze widoki w tak mało interesującym miejscu?
overlooking
Whenever I stay at a hotel, I always take a room overlooking the courtyard because it is much quieter there.
commencer à apprendre
z widokiem na
Kiedy zatrzymuję się w hotelu, zawsze proszę o pokój z widokiem na podwórze, bo w nim jest o wiele ciszej.
to take the scenic route
We took the scenic route but quickly we realised that it was the wrong decision.
commencer à apprendre
jechać trasą turystyczną
Pojechaliśmy trasą turystyczną, ale szybko zorientowaliśmy się, że to była zła decyzja.
funicular
Book the tickets for the newest funicular in the world and admire the spectacular views!
commencer à apprendre
kolejka linowa
Rezerwujcie bilety na najnowszą kolejkę linową na świecie i podziwiajcie niesamowite widoki.
dune
The beautiful scenery with the sand dunes is what we admired every single day of our stay in this guest house.
commencer à apprendre
wydma
Piękna sceneria z wydmami piaskowymi to coś, co podziwialiśmy każdego dnia pobytu w tym pensjonacie.
berth
I had such a tiny berth that I could hardly move around.
commencer à apprendre
koja
Moja koja była tak mała, że z trudnością mogłem się w niej poruszać.
tent peg
We went camping but as we wanted to put up the tent we realized that we had forgotten to take the tent pegs.
commencer à apprendre
śledź (do namiotu)
Pojechaliśmy na kemping i, jak chcieliśmy rozbić namiot, okazało się, że zapomnieliśmy zabrać śledzi.
to pitch a tent
Although I told them not to, my scouts pitched their tent too close to the river.
commencer à apprendre
rozbić namiot
Chociaż im powiedziałem, żeby tego nie robili, moi harcerze rozbili namiot zbyt blisko rzeki.
to break camp
The scouts broke camp after it was attacked by giant ants that were very annoying.
commencer à apprendre
zwinąć obóz
Harcerze musieli zwinąć obóz, po tym, jak zaatakowały go wielkie dokuczliwe mrówki.
rambler
Never have I seen so many ramblers going up and down the hill as today.
commencer à apprendre
turysta pieszy
Nigdy jeszcze nie widziałam tylu pieszych turystów wędrujących w dół i w górę zbocza jak dziś.
off the beaten track
Tourists going off the beaten track in a nature reserve must be ready to pay fines.
commencer à apprendre
poza szlakiem
Turyści, którzy chodzą poza szlakiem w rezerwacie przyrody, muszą liczyć się z karą grzywny.
to traverse
The tourists were traversing the country on the coach calling at each little village.
commencer à apprendre
przemierzać
Turyści przemierzali kraj autokarem, zatrzymując się w każdej małej wiosce.
sun lounger
There were many sun loungers for the passengers of the cruise ship to enjoy the sunny weather.
commencer à apprendre
leżak
Aby pasażerowie okrętu mogli skorzystać ze słonecznej pogody, wystawiono bardzo dużo leżaków.
reclining seat
Reclining seats are very comfortable because you can have a nap during a long journey.
commencer à apprendre
siedzenia z regulowanym oparciem
Siedzenia z regulowanym oparciem są bardzo wygodne, bo można się zdrzemnąć podczas długiej podróży.
pram
The range of prams was so wide that I couldn’t make up my mind.
commencer à apprendre
wózek dziecięcy
Wybór wózków dziecięcych był tak szeroki, że nie mogłam się zdecydować.
disabled access
All modern buildings are constructed in such a way as to have disabled access.
commencer à apprendre
z dostępem dla niepełnosprawnych
Wszystkie nowoczesne budynki są tak konstruowane, aby mieć dostęp dla niepełnosprawnych.
to be entitled to a discount
Old age pensioners and war veterans are entitled to discounts in many places.
commencer à apprendre
być uprawnionym do zniżki
Emeryci i weterani wojenni są uprawnieni do zniżek w wielu miejscach.
to comply with high standards
This hotel does not comply with the high standards of the EU Board of Tourism, which is why it has only two stars.
commencer à apprendre
odpowiadający wysokim standardom
Ten hotel nie odpowiada wysokim standardom unijnej Izby Turystyki i dlatego ma tylko dwie gwiazdki.
to upgrade
We were upgraded and moved to business class when they double booked our seats.
commencer à apprendre
rekompensować oferując coś lepszego
Zrekompensowano nam podwójną rezerwację naszych miejsc, oferując lot w klasie business.
roadworthy
Before setting off we asked the police to come and check if the coach was roadworthy.
commencer à apprendre
sprawny
Przed wyruszeniem w podróż, poprosiliśmy policjantów, żeby przyjechali i sprawdzili, czy autokar jest sprawny.
to tip over
Hardly had he started the lorry full of gravel when it tipped over to the left.
commencer à apprendre
przechylać się na jedną stronę
Zaledwie ruszył ciężarówką pełną żwiru, jak ta przechyliła się na lewą stronę.
articulated
Articulated lorries are banned from the city centre.
commencer à apprendre
z naczepą
Ciężarówki z naczepą mają zakaz wjazdu do centrum.
jalopy
Why on earth have you bought such a jalopy again?
commencer à apprendre
gruchot
No i dlaczego znów kupiłeś takiego gruchota?
stretch limo
A stretch limo driven by a handsome chauffer is thought to be a must at a hen party.
commencer à apprendre
przedłużona limuzyna
Uważa się, że przedłużona limuzyna prowadzona przez przystojnego kierowcę jest obowiązkowa na wieczorze panieńskim.
commuter
The commuters have been protesting against constantly rising ticket prices.
commencer à apprendre
osoba dojeżdżająca do pracy
Dojeżdżający do pracy protestują przeciwko stale rosnącym cenom biletów.
fare
What fare did they charge for the journey?
commencer à apprendre
opłata (za przejazd)
Jaką opłatę wzięli za podróż?
to hail a taxi
If I were you, I would hail a taxi.
commencer à apprendre
złapać taksówkę
Gdybym była na twoim miejscu, złapałabym taksówkę.
collision damage waiver (CDW)
When renting a car abroad you have to buy special insurance, called CDW.
commencer à apprendre
ubezpieczenie przy wynajmowaniu samochodu
Za granicą trzeba wykupić specjalne ubezpieczenie przy wynajmowaniu samochodu, zwane CDW.
refrigeration truck
He bought three refrigeration trucks and set up an ice-cream company.
commencer à apprendre
samochód chłodnia
Kupił trzy samochody chłodnie i założył firmę z lodami.
cargo
The whole cargo was stolen because the driver left the door open when he went for dinner.
commencer à apprendre
ładunek
Cały ładunek został skradziony, ponieważ kierowca zostawił otwarte drzwi, kiedy poszedł na kolację.
tow truck
After the crash, the car was put on a tow truck and taken to the nearest garage.
commencer à apprendre
samochód pomocy drogowej
Po wypadku samochód został umieszczony na samochodzie pomocy drogowej i przewieziony do najbliższego warsztatu.
truckful of
They brought a truckful of sand and unloaded it in front of the house.
commencer à apprendre
przyczepa (czegoś)
Przywieźli przyczepę piachu i rozładowali ją przed domem.
freight train
Freight trains are rarely used nowadays.
commencer à apprendre
pociąg towarowy
Obecnie rzadko korzysta się z pociągów towarowych.
to call at
This is a direct train to London, so it won’t be calling at any other stations on its way.
commencer à apprendre
zatrzymywać się (o pociągu na stacji)
To bezpośredni pociąg do Londynu, co oznacza, że nie będzie się zatrzymywać na żadnych innych stacjach po drodze.
propeller
I’ve never seen a propeller fall off a plane, it must be a scary experience.
commencer à apprendre
śmigło
Nigdy nie widziałem odpadającego śmigła od samolotu, to musi być przerażające doświadczenie.
glider
My new binoculars are so effective that I can see a tiny glider in the distance.
commencer à apprendre
szybowiec
Moja nowa lornetka jest tak dokładna, że mogę dostrzec nawet mały szybowiec w oddali.
consignment
A consignment of wine arrived unexpectedly at my door!
commencer à apprendre
przesyłka
Niespodziewanie pod moimi drzwiami znalazła się przesyłka z winem!
transhipment
Where exactly is the transhipment planned?
commencer à apprendre
przeładunek towaru
Gdzie dokładnie jest planowany przeładunek towaru?
freight forwarder
Something must be wrong. The freight forwarder still hasn’t called us.
commencer à apprendre
spedytor
Coś musi być nie tak. Spedytor nadal do nas nie zadzwonił.
mail carrier
I insisted the mail carrier deliver the parcel directly to the boss.
commencer à apprendre
kurier
Nalegałem, żeby kurier dostarczył paczkę bezpośrednio do szefa.
return address
Even if she doesn’t like it, she won’t be able to send it back because you haven’t included the return address.
commencer à apprendre
adres zwrotny
Nawet jeśli jej się nie spodoba, nie odeśle tego, bo nie podałeś adresu zwrotnego.
to dispatch
We regret to inform you that we weren’t able to dispatch the goods due to a courier’s strike.
commencer à apprendre
wysyłać
Z przykrością informujemy, że nie mogliśmy wysłać towaru z powodu strajku przewoźników.
to ship
The CDs, you ordered yesterday, have already been shipped.
commencer à apprendre
przesłać
Płyty, które zamówił pan wczoraj, zostały już przesłane.
to expedite
The delivery of all perishable goods must be expedited over the weekend.
commencer à apprendre
nadać
Wszystkie łatwo psujące się towary muszą zostać nadane w weekend.
advice of delivery
Don’t forget to sign the advice of delivery after checking the content of the parcel.
commencer à apprendre
potwierdzenie odbioru
Nie zapomnij podpisać potwierdzenia odbioru po sprawdzeniu zawartości paczki.
advice note
The postman needn’t have left the advice note. Nobody’s at home anyway.
commencer à apprendre
awizo
Listonosz niepotrzebnie zostawił awizo. I tak nikogo nie ma w domu.
signage
If the signage had been better, we would have got to the conference room earlier.
commencer à apprendre
oznakowanie
Gdyby oznakowanie było lepsze, dotarlibyśmy do sali konferencyjnej o wiele szybciej.
to be on a par with
Women in this country will finally have rights on a par with those of men, which will be an unprecedented situation.
commencer à apprendre
zrównać się z
Prawa kobiet w tym kraju mają zrównać się z prawami mężczyzn, co będzie sytuacją bezprecedensową.
to have an aptitude for
Mary has such an aptitude for languages. She can speak five fluently, can’t she?
commencer à apprendre
mieć zdolności do
Mary ma takie zdolności do nauki języków, już płynnie mówi pięcioma.
to be subject to change
These regulations are subject to change.
commencer à apprendre
ulegać zmianie
Te regulacje mogą jeszcze ulec zmianie.
beside the point
Now whether you buy the ticket or not, it’s beside the point. You’ve already got a fine.
commencer à apprendre
bez znaczenia
Teraz, czy kupisz bilet, czy nie, jest bez znaczenia. I tak dostałeś mandat.
to gawp at
The child was scolded by his mum for gawping at a kissing couple.
commencer à apprendre
wpatrywać się
Dziecko zostało skarcone przez matkę za wpatrywanie się w całującą parę.
to tamper with
Your mother-in-law is notoriously tampering with your married life; aren’t you fed up with it?
commencer à apprendre
wtrącać się
Teściowa notorycznie wtrąca się w twoje życie małżeńskie, nie masz jeszcze dosyć?
to succumb to
He didn’t succumb to the verbal abuse and didn’t sign the document.
commencer à apprendre
ulegać
Nie uległ słownym zniewagom i nie podpisał tego dokumentu.
to a T
I match this description to a T.
commencer à apprendre
dokładnie
Dokładnie pasuję do tego opisu.
in disarray
I didn’t expect to find matters of state in such a disarray.
commencer à apprendre
w nieładzie
Nie spodziewałam się, że odnajdę sprawy wagi państwowej w takim nieładzie.
to pound out
I can’t stand him pounding out thrash metal all day long.
commencer à apprendre
głośno grać
Nie mogę już tego znieść, że całymi dniami głośno gra thrashowy metal.
incompatible with
This software is incompatible with the hardware so don’t expect the computer to work.
commencer à apprendre
niekompatybilny
To oprogramowanie jest niekompatybilne ze sprzętem, więc nie oczekuj, że komputer zacznie działać.
worthy of
He is not worthy of any respect in my eyes after what he has done.
commencer à apprendre
godny
W moich oczach nie jest godny szacunku, po tym co zrobił.
delay in
The delay in processing the documents caused many problems.
commencer à apprendre
opóźnienie
Opóźnienie z wydaniem dokumentów spowodowało wiele problemów.
to coincide with
Suppose your exams coincided with the concert, what would you choose?
commencer à apprendre
zbiegać się
Przypuśćmy, że egzaminy zbiegłyby się w czasie z koncertem, co byś wybrał?
to vouch for
We are not too familiar with this particular provider of consulting services and therefore cannot vouch for them.
commencer à apprendre
ręczyć za
Nie jesteśmy zaznajomieni z tą konkretną firmą konsultingową, więc nie możemy za nią ręczyć.
on a whim
On a whim he decided to hand in his notice and leave.
commencer à apprendre
bez zapowiedzi
Bez zapowiedzi zdecydował złożyć wypowiedzenie z pracy i wyjechać.
in a nutshell
To put it in a nutshell, you will have to retake your exam, because your results are far below the pass rate.
commencer à apprendre
w skrócie
Mówiąc w skrócie, będziesz musiał podejść do egzaminu jeszcze raz, ponieważ twoje wyniki nie są zadowalające.
digit
You’d better change your password adding at least two digits.
commencer à apprendre
cyfra
Powinnaś zmienić hasło, dodając przynajmniej dwie cyfry.
double-digit
I’d rather you had given me a clue that it was supposed to be a double-digit result.
commencer à apprendre
dwucyfrowy
Wolałbym, żebyś mi wtedy podpowiedział, że miał to być wynik dwucyfrowy.
even
You will get a good result provided you remember that even numbers are easily divided by two.
commencer à apprendre
parzysty
Otrzymasz poprawny wynik, pod warunkiem że zapamiętasz, że liczby parzyste łatwo dzielą się przez dwa.
ordinal number
Having written ordinal numbers on the board, the teacher asked the students to copy them down.
commencer à apprendre
liczba porządkowa
Po zapisaniu liczb porządkowych na tablicy, nauczyciel poprosił uczniów o przepisanie ich do zeszytów.
to tabulate
If you had tabulated the data, the result would have been more comprehensible for everyone.
commencer à apprendre
zestawić w tabeli
Gdybyś zestawił te dane w tabeli, wynik byłby dla wszystkich bardziej zrozumiały.
scores
The scores of complaint letters were lying on his desk.
commencer à apprendre
dziesiątki
Na jego biurku leżały dziesiątki pisemnych skarg.
aplenty
He is lucky that his parents have money aplenty for all his caprices.
commencer à apprendre
w bród
Jest szczęściarzem, skoro rodzice mają w bród pieniędzy na wszystkie jego zachcianki.
array
I didn’t know that the array of solutions is so big.
commencer à apprendre
różnorodność
Nie wiedziałam, że różnorodność rozwiązań jest tak szeroka.
Roman numeral
I really don’t know. It’s either an Arabic or Roman numeral.
commencer à apprendre
cyfra rzymska
Naprawdę nie wiem. To albo arabska, albo rzymska cyfra.
per mille
It’s estimated that next year the growth will be at a level of 0,3 per mille.
commencer à apprendre
promil
Szacuje się, że w przyszłym roku wzrost będzie na poziomie 0,3 promila.
capacity
The seating capacity of the stadium, which is being built, will be 50 thousand.
commencer à apprendre
pojemność
Stadion, który jest w budowie, będzie miał pojemność 50 tysięcy miejsc.
ten a penny
Good maths teachers are rare, but bad ones are ten a penny.
commencer à apprendre
na pęczki
Dobrych nauczycieli matematyki jest mało, za to tych słabych jest na pęczki.
infinitesimal
My chances of getting promoted were very small, almost infinitesimal.
commencer à apprendre
znikomy
Szansa na awans była bardzo mała, niemalże znikoma.
square root
According to my son’s teacher, square roots are too difficult for a nine-year-old.
commencer à apprendre
pierwiastek kwadratowy
Nauczycielka mojego syna uważa, że pierwiastki kwadratowe są zbyt trudne dla dziewięciolatka.
cube root
He must be a genius doing the cube roots in his head.
commencer à apprendre
pierwiastek sześcienny
Musi być genialny, skoro w głowie oblicza pierwiastki sześcienne.
to halve
Suppose we halved the number of bikes. Who would be affected most?
commencer à apprendre
zmniejszyć o połowę
Przypuśćmy, że zmniejszylibyśmy liczbę rowerów o połowę. Kogo dotknęłoby to najbardziej?
times table
It’s no use learning the times table if you have a calculator in your mobile.
commencer à apprendre
tabliczka mnożenia
Nie ma sensu uczyć się tabliczki mnożenia, jeśli masz kalkulator w telefonie.
inverse
Your result is just the inverse of what you were supposed to get.
commencer à apprendre
odwrotność
Twój wynik jest odwrotnością tego, co miałeś otrzymać.
quotient
Today the kids have been taught that the result of division is called a quotient.
commencer à apprendre
iloraz
Dzisiaj dzieci dowiedziały się, że wynik dzielenia to iloraz.
decimal
I’d rather you finally learnt to add decimal numbers.
commencer à apprendre
dziesiętny
Mogłabyś się w końcu nauczyć dodawać liczby dziesiętne.
set
Explain please, why the parts of these sets overlap.
commencer à apprendre
zbiór
Wyjaśnij, proszę, dlaczego te części zbiorów nakładają się na siebie.
to bisect
We were observing the teacher bisect the sphere, getting two hemispheres.
commencer à apprendre
przepołowić
Patrzyliśmy, jak nauczyciel przepołowił kulę i otrzymał dwie półkule.
power
You are able to raise to a power, aren’t you?
commencer à apprendre
potęga
Potrafisz podnieść do potęgi, prawda?
units
I was embarrassed not knowing what the units are.
commencer à apprendre
jedności
Zawstydziłam się tym, że nie wiem, czym są jedności.
gram
– Can you tell me how much the gold weighs? – Two grams, Sir.
commencer à apprendre
gram
– Czy mógłby mi pan powiedzieć, ile waży to złoto? – Dwa gramy, proszę pana.
parenthesis
The digits in parenthesis should also be taken into account and calculated.
commencer à apprendre
nawias okrągły
Cyfry w nawiasie okrągłym także powinny zostać wzięte pod uwagę i obliczone.
abrupt
Hardly had I read the first page of the book when there was an abrupt twist in the plot.
commencer à apprendre
nagły
Dopiero co przeczytałam pierwszą stronę książki, a już nastąpił nagły zwrot akcji.
donkey’s years
You’d better accept his proposal. He’s not going to wait for you for donkey’s years.
commencer à apprendre
całe wieki
Lepiej przyjmij jego oświadczyny. Nie będzie całe wieki na ciebie czekał.
biennial
The biennial festival in Venice always attracts hundreds of art aficionados.
commencer à apprendre
odbywający się co dwa lata
Odbywający się co dwa lata festiwal w Wenecji zawsze przyciąga setki miłośników sztuki.
to elapse
I don’t even remember how much time has elapsed since we were at the party.
commencer à apprendre
mijać
Nawet nie pamiętam, ile czasu minęło, od kiedy byliśmy ostatni raz na imprezie.
to expire
My passport expires next month. It needs to be renewed.
commencer à apprendre
wygasać
Ważność mojego paszportu wygasa w przyszłym miesiącu. Muszę wyrobić nowy.
instantaneous
But for his instantaneous reaction, I would have lost a lot of money.
commencer à apprendre
natychmiastowy
Gdyby nie jego natychmiastowa reakcja, straciłbym sporo pieniędzy.
interim
He wrote down their phone number in case the interim solution didn’t work.
commencer à apprendre
tymczasowy
Zapisał ich numer telefonu, na wypadek gdyby rozwiązanie tymczasowe nie zadziałało.
about time too
– After ten hours of painful contractions she was admitted to hospital. – About time too!
commencer à apprendre
w samą porę
– Po dziesięciu godzinach bolesnych skurczy porodowych przyjęto ją do szpitala. – W samą porę!
obsolete
You needn’t have brought the equipment. This method is obsolete and I don’t want to use it.
commencer à apprendre
przestarzały
Niepotrzebnie przyniosłeś sprzęt. To przestarzała metoda i nie chcę jej używać.
stint
A stint of 8 months spent on maternity leave made her return to work with eagerness.
commencer à apprendre
okres
Okres 8 miesięcy spędzonych na urlopie macierzyńskim sprawił, że z zapałem wróciła do pracy.
to kick off
The referee finally blew the whistle and the match kicked off.
commencer à apprendre
zaczynać się
Sędzia w końcu gwizdnął i mecz się zaczął.
to go west
At the station I realised that my wallet had gone west and I didn’t have either money or a ticket on me.
commencer à apprendre
zniknąć
Na dworcu zorientowałam się, że mój portfel zniknął i nie mam przy sobie ani biletu, ani pieniędzy.
a stitch in time saves nine
My mum used to teach me to think about the consequences of my actions by telling me that a stitch in time saves nine.
commencer à apprendre
lepiej zapobiegać niż leczyć
Mama zawsze uczyła mnie, żeby myśleć o konsekwencjach i przytaczała powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć.
at the drop of a hat
I’d leave him at the drop of a hat if I found out he was cheating on me.
commencer à apprendre
bez wahania
Zostawiłabym go bez wahania, gdyby się okazało, że mnie zdradza.
jiffy
I’ll be ready in a jiffy.
commencer à apprendre
momencik
Za momencik będę gotowy.
shortly
The winner of the competition will be announced shortly.
commencer à apprendre
wkrótce
Zwycięzca konkursu zostanie wkrótce ogłoszony.
bygone
At the class reunion everybody admitted that they missed the bygone days of secondary school.
commencer à apprendre
miniony
Na spotkaniu klasowym wszyscy przyznali, że tęsknią za minionymi chwilami spędzonymi w szkole średniej.
inexorable
It’s said that after the election the rise in unemployment will be inexorable.
commencer à apprendre
nieuchronny
Mówi się, że po wyborach wzrost poziomu bezrobocia będzie nieuchronny.
a has-been
After the accident she became a has-been whose best hits were quickly forgotten.
commencer à apprendre
osoba, której czasy świetności minęły
Po wypadku czasy jej świetności minęły, a przeboje szybko zostały zapomniane.
transient
However transient a feeling it was, she said she would never forget it.
commencer à apprendre
przelotny
Chociaż było to tylko przelotne uczucie, powiedziała, że nigdy o tym nie zapomni.
procrastinator
If he weren’t such a procrastinator, his MA thesis would have already been written.
commencer à apprendre
osoba odkładająca wszystko na później
Gdyby nie odkładał wszystkiego na później, miałby już do tej pory napisaną pracę magisterską.
beforehand
Call us a few days beforehand so that we can prepare everything for his arrival.
commencer à apprendre
wcześniej
Zadzwoń do nas kilka dni wcześniej, żebyśmy wszystko przygotowali na jego przyjazd.
incipient
We were hoping to finish the renovation by Monday but it’s still in its incipient stage.
commencer à apprendre
w fazie początkowej
Mieliśmy nadzieję, że remont zakończy się do poniedziałku, ale nadal jest w fazie początkowej.
protracted
In the event of a protracted process of healing, we will implement an experimental treatment.
commencer à apprendre
wydłużający się
W przypadku wydłużającego się procesu gojenia zastosujemy eksperymentalną kurację.
swish
I knew it was her as I recognised the characteristic swish of her coat.
commencer à apprendre
szelest
Wiedziałam, że to ona, bo poznałam charakterystyczny szelest jej płaszcza.
rustle
I just love walking on the dry leaves in autumn, hearing the rustle of the forest.
commencer à apprendre
szmer
Uwielbiam spacerować po suchych liściach jesienią i suchać szmeru lasu.
howl
What’s this howling? Is it a wolf?
commencer à apprendre
zawodzenie
Co to za zawodzenie? To wilk?
wail
I hate the sound of the wail of the police sirens.
commencer à apprendre
wycie
Nienawidzę wycia policyjnych syren.
to whinge
You’ve been whinging for an hour now. Aren’t you tired of it?
commencer à apprendre
marudzić
Marudzisz już od godziny. Nie zmęczyło cię to?
to groan
It was because of my gut feeling that I called her. She had already been groaning with pain for over an hour.
commencer à apprendre
jęczeć
Przeczucie mi powiedziało, żeby do niej zadzwonić. Już wtedy od ponad godziny jęczała z bólu.
to beat
It’s either rain beating against the roof, or someone knocking at the door.
commencer à apprendre
uderzać
Albo to deszcz uderza w dach, albo ktoś puka do drzwi.
to bray
During the match the spectators brayed each time the ball was close to the goal of the opposite team.
commencer à apprendre
ryczeć
Podczas meczu kibice ryczeli za każdym razem, gdy piłka była w pobliżu bramki przeciwnika.
chime
The chime from the nearby church wakes me up at 6 a.m. every Sunday.
commencer à apprendre
bicie dzwonów
Bicie dzwonów z pobliskiego kościoła budzi mnie o 6 rano w każdą niedzielę.
screech
The screech of the birds on the beach made me feel a bit anxious.
commencer à apprendre
wrzask
Zaniepokoił mnie wrzask ptaków na plaży.
peal
She closes all the windows at home as soon as she hears the first peal of thunder.
commencer à apprendre
łoskot
Zamyka wszystkie okna w domu zaraz po tym, jak usłyszy pierwszy łoskot grzmotów zbliżającej się burzy.
to clank
I couldn’t concentrate as she was clanking her bangles against the desk all the time.
commencer à apprendre
pobrzękiwać
Nie mogłam się skupić, ponieważ cały czas jej bransoletki pobrzękiwały, uderzając o biurko.
to buzz
The phone was buzzing in the corner of the room, but I couldn’t make myself go and answer it.
commencer à apprendre
brzęczeć
Telefon brzęczał w rogu pokoju, ale nie mogłam się zmusić, żeby podejść i go odebrać.
to stammer
King George VI would have had more self confidence if he hadn’t had a terrible stammer.
commencer à apprendre
jąkać się
Król Jerzy VI miałby więcej pewności siebie, gdyby się tak strasznie nie jąkał.
to murmur
Leaving the room, he murmured something but I ignored it completely.
commencer à apprendre
mruczeć
Wychodząc z pokoju, coś zamruczał, ale zupełnie to zignorowałam.
hushed
I’d sooner you didn’t speak in such a hushed voice. I can’t hear anything.
commencer à apprendre
ściszony
Wolałabym, żebyś nie mówił tak ściszonym głosem. Nic nie słyszę.
grunt
After a trip to the zoo, the kids remembered the grunts of a boar the most.
commencer à apprendre
chrumkanie
Z wycieczki do zoo dzieci najlepiej zapamiętały chrumkania dzika.
croak
The croak of the frogs I heard from the window made me feel homesick.
commencer à apprendre
rechot
Rechot żab, jaki słyszałam przez okno, sprawił, że zatęskniłam za domem.
to hiss
The lion cub must have been frightened because it started to hiss when I approached it.
commencer à apprendre
syczeć
Lwiątko musiało się bać, bo kiedy podszedłem, zaczęło syczeć.
whir
Nobody was talking and you could hear the soft whir of a fan from the next room.
commencer à apprendre
warkot
Nikt nic nie mówił i można było usłyszeć warkot wiatraka z drugiego pokoju.
gurgle
After she had been saved from drowning, she tried to say something but all that could be heard was a gurgle.
commencer à apprendre
bulgotanie
Po tym, jak uratowano ją od utonięcia, próbowała coś powiedzieć, ale można było usłyszeć wyłącznie bulgotanie.
to squelch
After I had fallen into the stream my shoes squelched for the rest of the hike.
commencer à apprendre
chlupotać
Po tym, jak wpadłem do strumienia, w moich butach chlupotało już do końca wycieczki.
to splash
Put on some old clothes in case they splash you with paint there.
commencer à apprendre
chlapać
Załóż stare ubrania na wypadek, gdyby ochlapali cię tam farbą.
clack
I heard my mother’s high heels clacking as she was going down the stairs.
commencer à apprendre
stukot
Słyszałem stukanie obcasów mojej matki, jak schodziła po schodach.
to sizzle
The sausages are already sizzling in the pan, do something before they get burnt.
commencer à apprendre
skwierczeć
Kiełbaski już skwierczą na patelni, zrób coś z nimi, zanim się spalą.
to rattle
He didn’t lock the door and as a result it rattled all night.
commencer à apprendre
postukiwać
Nie zamknął drzwi, więc postukiwały przez całą noc.
to rumble
The movie about chocolate made my stomach rumble immediately.
commencer à apprendre
burczeć
Film o czekoladzie sprawił, że natychmiast zaczęło mi burczeć w brzuchu.
catcall
The nightmare of every performer is receiving catcalls from the audience after the concert.
commencer à apprendre
gwizdy
Koszmarem dla każdego artysty są gwizdy publiczności po koncercie.
to hoot
Why are all the cars hooting? Has anything happened?
commencer à apprendre
trąbić
Dlaczego te wszystkie samochody trąbią? Czy coś się stało?
to bleep out
It was hard to understand the sense as every second word was bleeped out.
commencer à apprendre
zagłuszyć
Trudno było zrozumieć sens, bo co drugie słowo było zagłuszone.
awe
Not even once was I in awe hearing his witty remarks.
commencer à apprendre
podziw
Nieraz jego błyskotliwe uwagi wzbudzały mój podziw.
browbeaten
It’s said that they were all browbeaten into signing the consent form.
commencer à apprendre
zastraszony
Mówi się, że wszyscy zostali zastraszeni, żeby zmusić ich do podpisania zgody.
distraught
He was distraught waiting another hour for the operation to finish.
commencer à apprendre
roztrzęsiony
Był roztrzęsiony, czekając kolejną godzinę na koniec operacji.
confiding
You shouldn’t be so confiding towards strangers.
commencer à apprendre
ufny
Nie powinieneś być tak ufny w stosunku do obcych.
subdued
Why was he so subdued at his own birthday party?
commencer à apprendre
przygaszony
Dlaczego był tak przygaszony na swojej imprezie urodzinowej?
beleaguered
The doctor said that his depression is the result of him being beleaguered.
commencer à apprendre
borykający się z kłopotami
Lekarz stwierdził, że jego borykanie się z problemami jest powodem depresji.
querulous
He’s been unbearably querulous today!
commencer à apprendre
narzekający
Był dzisiaj nieznośnie narzekający!
pensive
I still remember the pensive expression on her face when I told her the news.
commencer à apprendre
zamyślony
Nadal pamiętam jej zamyśloną twarz, kiedy przekazałem jej wieści.
flummoxed
I’d never seen him so flummoxed as when he saw his girlfriend’s twin sister.
commencer à apprendre
skołowany
Nigdy wcześniej nie widziałam go tak skołowanego jak wtedy, kiedy zobaczył siostrę bliźniaczkę swojej dziewczyny.
jaded
Jaded though he was, he pretended to be interested in the presentation.
commencer à apprendre
znużony
Chociaż był znużony, udawał, że prezentacja go interesuje.
exasperated
The lengthening delay made her exasperated and unwilling to continue the journey.
commencer à apprendre
zirytowany
Przedłużające się opóźnienie spowodowało, że była poirytowana i straciła ochotę na dalszą podróż.
infatuated
She becomes infatuated with almost every man she meets.
commencer à apprendre
zauroczony
Jest zauroczona niemalże każdym mężczyzną, jakiego spotka.
crabby
I’ll go mad unless you stop being so crabby!
commencer à apprendre
marudny
Zwariuję, jeśli nie przestaniesz być taka marudna!
capricious
She used to be a capricious child and now her daughter is just the same.
commencer à apprendre
kapryśny
Była kapryśnym dzieckiem, a teraz jej córka jest taka sama.
agitated
She was as white as a sheet and definitely agitated about something.
commencer à apprendre
poruszony
Była blada jak ściana i wyraźnie czymś poruszona.
jittery
It’s the third time I’ve sat the driving exam and I’m still jittery about it.
commencer à apprendre
podenerwowany
Już trzeci raz zdaję egzamin na prawo jazdy i nadal jestem tym podenerwowany.
to gloat
He turned up only to gloat over his victory.
commencer à apprendre
chełpić się
Przyszedł tylko po to, żeby chełpić się swoim zwycięstwem.
to enthral
The way he tells the tales always enthrals not only the kids but also the adults.
commencer à apprendre
urzekać
Sposób, w jaki opowiada, zawsze urzeka nie tylko dzieci, lecz także dorosłych.
to mortify
I’d prefer to disappear rather than be mortified like that.
commencer à apprendre
upokorzyć
Wolałbym zniknąć, niż być tak bardzo upokorzonym.
to get one’s wires crossed
It’s time we admitted that we got our wires crossed.
commencer à apprendre
nie móc się dogadać
Najwyższa pora przyznać, że nie możemy się dogadać.
to have a soft spot for
She’s always had a soft spot for black-eyed men.
commencer à apprendre
mieć słabość do
Zawsze miała słabość do czarnookich mężczyzn.
to rejoice
Her parents rejoiced at her great success in the field of economics.
commencer à apprendre
cieszyć się
Rodzicie cieszyli się jej sukcesami w dziedzinie ekonomii.
to smother
She regrets smothering her son’s passion when he was a child.
commencer à apprendre
tłamsić
Żałuje, że tak stłamsiła pasję syna, kiedy był jeszcze dzieckiem.
to bemoan
Students were bemoaning the lack of free time during the school trip most.
commencer à apprendre
narzekać
Na wycieczce szkolnej uczniowie najbardziej narzekali na brak wolnego czasu.
to gripe
Whenever I ask a Pole how he is, he starts to gripe.
commencer à apprendre
biadolić
Kiedy nie zapytałabym Polaka, jak się ma, zaczyna biadolić.
to pluck
Most housewives find plucking fowl extremely difficult.
commencer à apprendre
skubać
Większość gospodyń domowych uważa skubanie ptactwa za wyjątkowo trudne.
to toss
Tossing pancakes in a frying pan has never been easy for you, has it?
commencer à apprendre
przerzucać na drugą stronę
Przerzucanie naleśników na drugą stronę na patelni nigdy nie było dla ciebie łatwe, prawda?
to shell
When I was green behind the ears in cooking I used to have problems even with shelling hard boiled eggs.
commencer à apprendre
zdejmować skorupę
Kiedy byłem jeszcze bardzo niedoświadczony w gotowaniu, nawet zdjęcie skorupki z jajka na twardo sprawiało mi problem.
to crack
When it comes to cracking nuts, a good nutcracker would come in useful.
commencer à apprendre
rozłupać
Jeśli idzie o rozłupywanie orzechów, zawsze przydaje się solidny dziadek do orzechów.
to sieve
After you’ve sieved the flour, add four egg yolks.
commencer à apprendre
przesiać
Jak już przesiejesz mąkę, dodaj cztery żółtka.
to lick up
Not only did he eat a lot, but he also licked up gravy from the plate.
commencer à apprendre
wylizać
Nie tylko zjadł bardzo dużo, ale jeszcze wylizał sos z talerza.
to gnaw
The favourite activity of our dog Aza is gnawing on bones.
commencer à apprendre
obgryzać
Ulubioną czynnością naszego psa Azy jest obgryzanie kości.
to gorge
As long as I am slim, I can gorge on any food, without even a hint of guilt.
commencer à apprendre
obżerać się
Dopóki jestem szczupła, mogę obżerać się bez poczucia winy.
to gobble down
The hostages gobbled down their food and rose on the order of their guard.
commencer à apprendre
szybko zjeść
Zakładnicy szybko zjedli posiłek i powstali na rozkaz strażnika.
to julienne
The chef had the carrots julienned by one of the cooks.
commencer à apprendre
kroić na długie cienkie paski
Szef kuchni zlecił jednemu ze swoich kucharzy pokrojenie marchewki na długie cienkie paski.
to shred
You could at least have shredded the cabbage properly.
commencer à apprendre
szatkować
Mogłeś przynajmniej porządnie poszatkować kapustę.
to brew
Brewing tea has never been easier than with this new teapot of ours.
commencer à apprendre
parzyć
Parzenie herbaty nigdy nie było łatwiejsze z tym naszym nowym czajnikiem.
to percolate
I just love the sound of percolating coffee and the smell of it is just unique.
commencer à apprendre
zaparzać w ekspresie
Po prostu uwielbiam dźwięk zaparzającej się w ekspresie kawy i ten jedyny w swoim rodzaju zapach.
to have a sweet tooth
Having a sweet tooth poses a serious threat to your health as sugar feeds disease.
commencer à apprendre
być łasuchem
Bycie łasuchem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, ponieważ cukier jest dobrą pożywką dla chorób.
inedible
Had I known those mushrooms were inedible, I wouldn’t have cooked them.
commencer à apprendre
niejadalny
Gdybym wiedział, że te grzyby są niejadalne, nie przyrządziłbym ich.
stodgy
I felt bloated because I had eaten a very stodgy dinner.
commencer à apprendre
ciężkostrawny
Miałam wzdęcia, bo zjadłam bardzo ciężkostrawną kolację.
ravenous
Having lost his way in the jungle, Ian didn’t have access to food for two days so he became ravenous.
commencer à apprendre
wygłodniały
Ian był wygłodniały, po tym jak zgubił drogę w dżungli i przez dwa dni nie miał dostępu do pożywienia.
skewer
It’s about time you exchanged this old skewer for a new one.
commencer à apprendre
rożen
Najwyższy czas, abyś wymienił ten stary rożen na nowy.
parched
I’m so parched I could drink the water from that puddle.
commencer à apprendre
spragniony
Jestem tak spragniony, że mógłbym pić wodę z tej kałuży.
rolling pin
My neighbours had a serious fight last night and she hit her husband on the head with a rolling pin.
commencer à apprendre
wałek do ciasta
Moi sąsiedzi pokłócili się wczoraj wieczorem i ona uderzyła go wałkiem do ciasta w głowę.
crumble topping
I love all cakes provided they have crumble topping.
commencer à apprendre
kruszonka
Uwielbiam ciasta, pod warunkiem, że są z kruszonką.
tipsy cake
Never have I eaten any tipsy cake in my entire life, what a weird flavour!
commencer à apprendre
ciastko ponczowe
Nigdy nie jadłam ciastka ponczowego, co za przedziwny smak!
fluffy
I’d rather you added more yeast to the mix in order to make the cake more fluffy.
commencer à apprendre
puszyste (o cieście)
Lepiej by było, gdybyś dodała więcej drożdży do masy, żeby ciasto stało się bardziej puszyste.
puff pastry
If I were you, I would buy ready-made puff pastry.
commencer à apprendre
ciasto francuskie
Na twoim miejscu kupiłabym gotowe ciasto francuskie.
froth
A cooking adept should know that the immediate result of whisking egg whites is froth.
commencer à apprendre
piana
Przyszły kucharz powinien wiedzieć, że bezpośrednim rezultatem ubijania białek jest piana.
watercress
The flavour of watercress goes very well with eggs, doesn’t it?
commencer à apprendre
rzeżucha
Smak rzeżuchy dobrze komponuje się z jajkami, nieprawda?
buckwheat
Buckwheat is believed to be very healthy.
commencer à apprendre
gryka
Sądzi się, że gryka jest bardzo zdrowa.
nutmeg
Could you tell me what kind of taste nutmeg has as I have no idea.
commencer à apprendre
gałka muszkatołowa
Mogłabyś mi powiedzieć, jaki smak ma gałka muszkatołowa, bo nie mam pojęcia.
turmeric
Only recently, researchers have proved that turmeric has strong anticancer properties.
commencer à apprendre
kurkuma
Ostatnio naukowcy udowodnili, że kurkuma ma bardzo silne właściwości antyrakowe.
dill leaves
Dill leaves are used in order to give a dish a strong smell and flavour.
commencer à apprendre
koperek
Koperek jest używany po to, aby nadać potrawie wyraźny smak i zapach.
florets
I don’t remember separating the florets from the stem; so if it wasn’t me, who has done it?
commencer à apprendre
różyczki (kalafiora)
Nie pamiętam żebym odrywał różyczki kalafiora, a skoro to nie byłem ja, to kto to zrobił?
quark
Quark is said to be a very popular breakfast food in this part of the country.
commencer à apprendre
twaróg
Mówi się, że twaróg jest nieodłączną częścią śniadania w tej części kraju.
dash
A dash of salt and black pepper would do wonders for this dish.
commencer à apprendre
szczypta
Szczypta soli i pieprzu bardzo polepszyłaby smak tego dania.
spelt
Did you know that spelt was the oldest grain that ever existed?
commencer à apprendre
orkisz
Czy wiedziałaś, że orkisz jest najstarszym zbożem na ziemi.
treacle
I am going to sweeten the pancakes with treacle this time.
commencer à apprendre
melasa
Tym razem zamierzam posłodzić naleśniki melasą.
gherkin
Why are you smelling those gherkins, have they gone off?
commencer à apprendre
korniszon
Czemu wąchasz te korniszony, zepsuły się?
understudy
I wish I had an understudy in the scenes with alligators.
commencer à apprendre
dubler
Szkoda, że nie mam dublera w scenach z aligatorami.
to dub
Someone with such a hoarse voice shouldn’t dub films for kids.
commencer à apprendre
dubbingować
Ktoś z tak zachrypłym głosem nie powinien dubbingować filmów dla dzieci.
to bring the house down
His solo performance brought the house down.
commencer à apprendre
powalić widownię na kolana
Jego występ solowy powalił widownię na kolana.
to electrify
The spectacular fireworks display at the end of the concert electrified the audience.
commencer à apprendre
zelektryzować
Niesamowity pokaz fajerwerków na koniec koncertu po prostu zelektryzował publiczność.
to boo
The audience booed the artist making him leave the stage after the first song.
commencer à apprendre
wygwizdać
Publiczność wygwizdała artystę, zmuszając go do zejścia ze sceny już po pierwszej piosence.
in the stalls
I’m afraid all the seats in the stalls have already been sold out.
commencer à apprendre
miejsce na parterze
Obawiam się, że wszystkie miejsca na parterze zostały już wyprzedane.
cheesy
Only at the end of the film did I realise that the plot was really cheesy.
commencer à apprendre
kiepski
Dopiero przy końcu filmu zorientowałem się, że tak naprawdę miał dość kiepską fabułę.
in stitches
Had I known his stand-up shows have everybody in stitches, I would have gone.
commencer à apprendre
pokładający się ze śmiechu
Gdybym wiedziała, że wszyscy pokładają się ze śmiechu na jego stand-upowych występach, przyszłabym.
contemptible
The performance was really contemptible showing our soldiers in a misleading way.
commencer à apprendre
zasługujący na pogardę
Przedstawienie zasługiwało na pogardę, ponieważ pokazywało naszych żołnierzy w nieprawdziwy sposób.
pageant
A great pageant accompanied the unveiling of the plaque on the wall of the school.
commencer à apprendre
widowisko
Odsłonięciu pamiątkowej tablicy na murze szkoły towarzyszyło wielkie widowisko.
contortionist
What the contortionist did in the last part of the show took our breath away.
commencer à apprendre
akrobata
To, co akrobata zrobił na koniec, zaparło nam dech w piersiach.
busker
The busker who always performs on the banks of the Thames is well known in the city.
commencer à apprendre
artysta uliczny
Artysta uliczny, który zawsze występuje nad Tamizą, jest dobrze znany w mieście.
enchanted
People stopped in their tracks, enchanted by his voice.
commencer à apprendre
oczarowany
Ludzie się zatrzymywali i stali oczarowani jego głosem.
raucous
The group of raucous teenagers completely spoiled the show.
commencer à apprendre
hałaśliwy
Grupa hałaśliwych nastolatków zupełnie zepsuła przedstawienie.
stag party
This is the best place to organise a stag party you will never forget!
commencer à apprendre
wieczór kawalerski
To najlepsze miejsce na zorganizowanie niezapomnianego wieczoru kawalerskiego.
sausage party
Everybody knew it’s going to be a sausage party and so did his wife-to-be.
commencer à apprendre
impreza w męskim gronie
Wszyscy, łącznie z jego przyszłą żoną, wiedzieli, że miała to być impreza w męskim gronie.
jamboree
He took his guitar with the aim of playing the newest songs at the jamboree next week.
commencer à apprendre
zlot
Wziął gitarę, żeby zagrać najnowsze piosenki na zlocie w przyszłym tygodniu.
to carouse
Stop carousing, otherwise you’ll fail all the exams in this session.
commencer à apprendre
imprezować
Przestań imprezować, bo oblejesz wszystkie egzaminy w tej sesji.
prom
Not since my brother’s prom have I been to such a great school party.
commencer à apprendre
studniówka
Od studniówki mojego brata nie byłam na tak dobrej imprezie szkolnej.
to wine and dine
You’d better wine and dine them this time to make up for the last dinner.
commencer à apprendre
wystawnie kogoś podejmować
Tym razem wystawnie ich podejmijcie. Zrekompensujecie tym ostatni obiad.
culture vulture
I hate being called a culture vulture. I go to the parties for my friends not out of snobbishness.
commencer à apprendre
osoba bywająca na imprezach artystycznych ze snobizmu
Nie znoszę, kiedy ludzie mówią, że bywam na imprezach artystycznych ze snobizmu. Chodzę tam dla moich przyjaciół.
to steal the show
A nine-year-old girl throwing knives definitely stole the show.
commencer à apprendre
przyćmić resztę
Dziewięciolatka rzucająca nożami zdecydowanie przyćmiła resztę wykonawców.
to play tag
Don’t you think that playing tag with a toddler is a bit dangerous?
commencer à apprendre
grać w berka
Nie sądzisz, że granie w berka z maluchem jest odrobinę niebezpieczne?
tick-tac-toe
I haven’t played tick-tac-toe for ages! Let’s have a go!
commencer à apprendre
kółko i krzyżyk
Od lat nie grałam w kółko i krzyżyk! Spróbujmy!
bassist
Hardly had he finished his speech when he turned round to the bassist and gave him a sign to start the concert.
commencer à apprendre
kontrabasista
Od razu po zakończeniu przemowy, odwrócił się w stronę kontrabasisty i dał mu znak, aby rozpoczął koncert.
bassoonist
On arriving at the concert hall I realised that only the bassoonist was ready for the rehearsal.
commencer à apprendre
fagocista
Po przybyciu na salę koncertową, zdałem sobie sprawę, że tylko fagocista był gotowy do próby.
bow
Left to follow his inclinations, he decided to become a violinist, hardly letting go of his bow.
commencer à apprendre
smyczek
Zgodnie ze swoimi zdolnościami, John został skrzypkiem i prawie nigdy nie wypuszczał smyczka z rąk.
trombonist
As a result of having appeared only once on television he became the most famous trombonist in the city.
commencer à apprendre
puzonista
Po tym, jak wystąpił raz w telewizji, stał się najsłynniejszym puzonistą w mieście.
to strum the guitar
Since he is a professional musician, he usually strums his guitar even when going to work on the train.
commencer à apprendre
brzdąkać na gitarze
Jako że jest z zawodu muzykiem, zazwyczaj brzdąka na gitarze nawet w pociągu, w drodze do pracy.
brass
Having retired, he joined a brass band and realised his childhood dream.
commencer à apprendre
instrumenty dęte blaszane
Po przejściu na emeryturę dołączył do zespołu instrumentów dętych blaszanych i w ten sposób zrealizował swoje marzenie z dzieciństwa.
chamber orchestra
Do you know whether chamber orchestras play only classical music?
commencer à apprendre
orkiestra kameralna
Wiesz może, czy orkiestra kameralna gra tylko muzykę klasyczną?
zither
In ancient Greece musicians used to play the zither and the lyre for entertainment.
commencer à apprendre
cytra
W starożytnej Grecji muzycy grali na cytrze i na lirze, by dostarczać ludziom rozrywki.
harp
I don’t know what it is, but women playing harps look beautiful even if they are not very attractive.
commencer à apprendre
harfa
Nie wiem, co w tym jest, ale kobiety grające na harfie wyglądają pięknie, nawet jeśli nie są zbyt atrakcyjne.
castanets
The Spanish dancer, whose performance we watched yesterday, dropped the castanets twice while dancing.
commencer à apprendre
kastaniety
Ta hiszpańska tancerka, której występ oglądaliśmy wczoraj, dwa razy upuściła kastaniety podczas tańca.
treble clef
I remember how difficult it was for me to write a treble clef on the stave, when I was a child.
commencer à apprendre
klucz wiolinowy
Pamiętam, jak trudno było mi się nauczyć dobrze wpisać klucz wiolinowy w pięciolinię, kiedy byłem dzieckiem.
baton
This is the first time I have seen the conductor drop his baton during the concert.
commencer à apprendre
batuta
Po raz pierwszy widziałam, jak dyrygent upuścił batutę podczas koncertu.
muzak
They are always playing the same muzak in all the shops around Christmas time.
commencer à apprendre
muzyka w tle
W okresie okołoświątecznym w sklepach zawsze puszczają tę samą muzykę w tle.
display advertising
To be honest, I didn’t know that display advertising has such an influence on shopping choices.
commencer à apprendre
reklama graficzna
Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że reklama graficzna ma aż tak duży wpływ na decyzje dotyczące zakupów.
implicit
This advertisement seems pretty innocent but it does contain an implicit message.
commencer à apprendre
ukryty
Ta reklama wydaje się zupełnie niewinna, ale tak naprawdę zawiera ukryte przesłanie.
upfront
A series of upfront ads showed the real face of the modelling business.
commencer à apprendre
bezpośredni
Seria bezpośrednich reklam ukazała prawdziwe oblicze branży modelingowej.
point-of-sale
Point-of-sale advertising has been banned in the stores where alcohol is sold.
commencer à apprendre
w miejscu sprzedaży
Promocja alkoholu w miejscu sprzedaży została zabroniona.
flyer
Only when I saw the flyer did I realize that I had already seen that show.
commencer à apprendre
ulotka reklamowa
Dopiero kiedy zobaczyłam ulotkę reklamową przedstawienia, zdałam sobie sprawę, że już je widziałam.
circular
As a part of a new campaign, a circular from the Ministry of Education will be sent to all head teachers.
commencer à apprendre
broszura
W ramach nowej kampanii, do wszystkich dyrektorów szkół zostanie rozesłana broszura z Ministerstwa Edukacji.
cold calls
I wouldn’t like to make cold calls even for a thousand quid a week.
commencer à apprendre
telemarketing
Nie chciałabym pracować w telemarketingu nawet za tysiąc funtów tygodniowo.
to vex
What vexes me most is this washing powder commercial lasting almost two minutes.
commencer à apprendre
irytować
To, co mnie najbardziej irytuje, to ta reklama proszku do prania, która trwa prawie dwie minuty.
channel surfing
Isn’t it time you stopped channel surfing? The film is about to start.
commencer à apprendre
skakać z kanału na kanał
Czy to nie najwyższa pora, żebyś przestał skakać z kanału na kanał? Zaraz zacznie się film.
coverage
But for this TV station, nobody would be able to watch live coverage of the tournament.
commencer à apprendre
relacja
Gdyby nie ta stacja telewizyjna, nikt nie mógłby obejrzeć relacji z turnieju na żywo.
prime time
The commercial, the profits from which will be given to charity, will be shown on Friday at prime time.
commencer à apprendre
czas największej oglądalności
Reklama, z której dochody zostaną przekazane na cele charytatywne, zostanie pokazana w piątek w czasie największej oglądalności.
confessional television
Nobody expected the president to appear in confessional television.
commencer à apprendre
talk-show
Nikt nie podejrzewał, że prezydent wystąpi w talk-show.
sensational
I’m sure that half of sensational news is made up.
commencer à apprendre
sensacyjny
Jestem pewna, że połowa z tych sensacyjnych wiadomości została zmyślona.
slot
Finally she got an hour slot for her programme on Radio Four.
commencer à apprendre
przedział czasu
W końcu w radiowej czwórce otrzymała godzinny przedział czasu na swój program.
blatant
The journalist should be fired as the whole article was a blatant lie!
commencer à apprendre
ewidentny
Dziennikarz powinien zostać zwolniony, ponieważ cały artykuł był ewidentnym kłamstwem!
plug
It was supposed to be an expert’s opinion on dieting, and she managed to get in a plug about her recent book.
commencer à apprendre
wzmianka
To miała być tylko opinia eksperta dotycząca diet, ale udało jej się wtrącić wzmiankę o swojej ostatniej książce.
paywall
I don’t think the paywall system will work in this application.
commencer à apprendre
system płatnego dostępu do dalszych materiałów
Nie sądzę, że system płatnego dostępu do dalszych materiałów okaże się sukcesem dla tej aplikacji.
up-and-coming
Revenue from the last month shows that this is an up-and-coming new title.
commencer à apprendre
obiecujący
Przychody z ostatniego miesiąca wskazują, że jest to naprawdę obiecujący nowy magazyn.
to drum up
If he hadn’t paid for endorsed commercials, he wouldn’t have drummed up his new business.
commencer à apprendre
rozkręcić coś
Gdyby nie zaprosił sławnych ludzi do swojej reklamy, nigdy nie rozkręciłby tego nowego interesu.
editorial
I always start reading this weekly from the editorial.
commencer à apprendre
artykuł wstępny
Zawsze zaczynam czytać ten tygodnik od artykułu wstępnego.
broadsheet
I wonder why he always buys a broadsheet and a tabloid.
commencer à apprendre
gazeta dużego formatu
Zastanawiam się, dlaczego zawsze kupuje gazetę dużego formatu i brukowiec.
insert
There’s always an insert about cosmetics in Monday’s issue.
commencer à apprendre
dodatek (w gazecie)
Do poniedziałkowego numeru zawsze jest dołączony dodatek o kosmetykach.
to byline
Knowing how boastful he is, I’m surprised that he hasn’t bylined the article.
commencer à apprendre
dołączać stopkę z nazwiskiem autora
Znam jego chełpliwą naturę, więc dziwi mnie, że nie dołączył stopki ze swoim nazwiskiem do tego artykułu.
to get a bang for one’s buck
Considering how little money they spent on the advertising campaign, they got plenty of bang for their buck.
commencer à apprendre
osiągnąć dobrą sprzedaż
Biorąc pod uwagę, jak mało pieniędzy wydali na kampanię reklamową, to i tak osiągnęli dobrą sprzedaż.
pun
Don’t take it so seriously, it must have been just a pun.
commencer à apprendre
gra słów
Nie bierz tego na poważnie, to na pewno była tylko gra słów.
hype
Even a change in the colour of her hair causes such hype that the news hits the headlines.
commencer à apprendre
szum medialny
Nawet zmiana koloru włosów powoduje taki szum medialny, że ta informacja trafia na pierwsze strony.
patron
This car park behind the restaurant is for patrons only.
commencer à apprendre
klient
Parking za restauracją jest tylko dla klientów.
sluggish service
If it hadn’t been for the sluggish service, we would have made it for the train.
commencer à apprendre
opieszała obsługa
Gdyby nie ta opieszała obsługa, to zdążylibyśmy na pociąg.
off-the-peg
Buying clothes off-the-peg, can sometimes be difficult for obese people.
commencer à apprendre
w gotowych rozmiarach (o ubraniach)
Kupowanie ubrań w gotowych rozmiarach w sklepie, może okazać się czasami kłopotliwe dla otyłych ludzi.
tailor-made
I wish you wouldn’t always buy tailor-made suits as it costs us an arm and a leg.
commencer à apprendre
szyty na miarę
Wolałabym, żebyś nie kupował ciągle garniturów szytych na miarę, bo kosztuje nas to krocie.
to go for a song
We had such an abundance of plums in our orchard this year that they went for a song.
commencer à apprendre
sprzedawać za pół darmo
Mieliśmy taki urodzaj śliwek w sadzie w tym roku, że sprzedawaliśmy je za pół darmo.
to slash prices
It is sometimes very profitable for shops to slash prices.
commencer à apprendre
cięcie cen
Czasami cięcie cen przynosi sklepom krociowe zyski.
mail order
Mail order sales have risen significantly over the last six months.
commencer à apprendre
wysyłkowy
Popularność sprzedaży wysyłkowej wzrosła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
down payment
We were asked to make a down payment on our skiing trip.
commencer à apprendre
zaliczka
Poproszono nas o wpłacenie zaliczki na poczet rezerwacji naszego wypadu na narty.
to pay through the nose
If it hadn’t been for Mike, we would have paid through the nose for this car, I can tell you.
commencer à apprendre
przepłacić
Gdyby nie Mike, przepłacilibyśmy za ten samochód, mówię ci.
exorbitant prices
Only a few people can afford to stay at the Ritz as their prices are exorbitant.
commencer à apprendre
zawrotna cena
Niewiele osób może sobie pozwolić na pobyt w hotelu Ritz, ponieważ ich ceny są zawrotne.
rock bottom prices
Isn’t that a little bit suspicious that they offer such rock bottom prices?
commencer à apprendre
najniższe możliwe ceny
Czy to nie jest trochę podejrzane, że oferują najniższe możliwe ceny?
collateral
The bank agreed to grant us a loan if we used our flat as collateral.
commencer à apprendre
zastaw
Bank udzielił nam kredytu pod zastaw naszego mieszkania.
flea market
I love buying antiques at the flea market.
commencer à apprendre
pchli targ
Uwielbiam kupować antyki na pchlim targu.
commodity
Inflation is all about commodity prices going up and net income plummeting.
commencer à apprendre
towar
Inflacja to wzrost cen towarów i obniżanie się dochodu netto.
scarcity
A man who likes trying clothes on before buying them is a real scarcity.
commencer à apprendre
rzadkość
Mężczyzna, który lubi przymierzać ubrania, zanim je kupi, jest prawdziwą rzadkością.
compulsive shopping
Compulsive shopping is a treatable affliction.
commencer à apprendre
obsesyjne zakupy
Obsesyjne zakupy to przypadłość, którą można wyleczyć.
to sell like hot cakes
The new model of Toyota is at a good price and is selling like hot cakes.
commencer à apprendre
sprzedawać się jak świeże bułeczki
Nowy model Toyoty jest w bardzo dobrej cenie i sprzedaje się jak świeże bułeczki.
off-licence
Since they opened this off-license I have been meeting drunkards around my place all the time.
commencer à apprendre
sklep monopolowy
Odkąd otworzyli ten sklep monopolowy, codziennie spotykam pijaczków w swojej okolicy.
furrier’s shop
I bought a fur cap at a furrier’s shop some 5 years ago and it is still as good as new.
commencer à apprendre
sklep futrzarski
Kupiłam futrzaną czapkę w sklepie futrzarskim jakieś 5 lat temu i cały czas wygląda jak nowa.
upholstery shop
– What should I do about this hole in the sofa? – You can either call the upholstery shop or just throw it away.
commencer à apprendre
usługi tapicerskie
– Co mam zrobić z tą dziurą w kanapie? – Albo zapytaj o usługi tapicerskie, albo ją po prostu wyrzuć.
satchel
I like this satchel of yours, did you pay like a lot for it?
commencer à apprendre
skórzana teczka
Podoba mi się ta twoja skórzana teczka. Dużo za nią zapłaciłeś?
millinery
They told me that millinery has became a niche business and as such doesn’t bring great profits.
commencer à apprendre
wyrób kapeluszy
Poinformowali mnie, że wyrób kapeluszy stał się niszowym biznesem i nie przynosi wielkich zysków.
dressmaker
My grandma would go to a dressmaker at least twice a week.
commencer à apprendre
krawcowa
Moja babcia odwiedzała krawcową przynajmniej dwa razy w tygodniu.
batch
The pharmaceutical company had to withdraw the whole batch of vaccines because of some complaints.
commencer à apprendre
partia
Firma farmaceutyczna musiała wycofać całą partię szczepionek z powodu kilku zażaleń.
self-checkout
Thanks to self-checkouts there are no more queues in the supermarket.
commencer à apprendre
kasa samoobsługowa
Dzięki kasom samoobsługowym w markecie nie ma już kolejek.
bar code reader
I had to go to a different checkout because the bar code reader had got broken at the one I was queueing for.
commencer à apprendre
czytnik kodów kreskowych
Musiałam przejść do innej kasy, ponieważ w tej, do której czekałam, zepsuł się czytnik kodów kreskowych.
to buy in instalments
More and more people are buying household items on instalments nowadays.
commencer à apprendre
kupować na raty
Obecnie coraz więcej ludzi kupuje sprzęt AGD na raty.
pawnbroker
The woman insisted on seeing the pawnbroker.
commencer à apprendre
właściciel lombardu
Kobieta nalegała na spotkanie z właścicielem lombardu.
lathe turner
Very few young people decide to be a lathe turner nowadays as it is a hard and not very well paid job.
commencer à apprendre
tokarz
Bardzo niewielu młodych ludzi decyduje się zostać tokarzem, ponieważ jest to ciężka i niezbyt dobrze płatna praca.
undertaker
We are due to see the undertaker tomorrow about the details of the funeral.
commencer à apprendre
przedsiębiorca pogrzebowy
Jutro mamy spotkać się z przedsiębiorcą pogrzebowym w sprawie ustalenia szczegółów pogrzebu.
welder
Look, here’s the handsome young welder I told you about.
commencer à apprendre
spawacz
Popatrz, to jest ten przystojny spawacz, o którym ci mówiłam.
lumberjack
The term lumberjack became archaic with the advent of chainsaws.
commencer à apprendre
drwal
Słowo drwal stało się archaiczne wraz z popularnością piły łańcuchowej.
bricklayer
Mark is a born comedian, he can make everybody laugh and it’s a pity that he is just a bricklayer.
commencer à apprendre
murarz
Mark ma wrodzony talent komediowy, jest w stanie rozśmieszyć każdego. Szkoda, że został murarzem.
masseur
Being a good masseur means having strong arms and shoulders so it is not work for everyone, is it?
commencer à apprendre
masażysta
Żeby być dobrym masażystą trzeba mieć silne ramiona i ręce, więc nie jest to praca dla każdego, prawda?
skivvy
She always said she’d be nobody’s skivvy.
commencer à apprendre
służąca
Zawsze powtarzała, że nie chce być niczyją służącą.
to squander opportunities
Henry squanders no opportunity to fawn over his boss.
commencer à apprendre
marnować szansę
Henry nie zmarnował żadnej szansy do nadskakiwania szefowi.
dead-end job
I never expected this to be such a dead-end job.
commencer à apprendre
praca bez perspektyw
Nigdy nie przypuszczałem, że to będzie praca bez perspektyw.
to establish a good rapport
To be a successful teacher you need to establish a good rapport with your students.
commencer à apprendre
ułożyć sobie dobre stosunki
Bycie nauczycielem, który odnosi sukcesy, wymaga ułożenia sobie dobrych stosunków z uczniami.
camaraderie
The feeling of camaraderie among the players, built up through the meetings every weekend, was quite remarkable.
commencer à apprendre
koleżeństwo
Poczucie koleżeństwa, które się wytworzyło między zawodnikami podczas cotygodniowych spotkań, było wyjątkowe.
to have one’s nose to the grindstone
I made my lazy son have his nose to the grindstone and now he’s the best student in the college.
commencer à apprendre
harować jak wół
Zmusiłam mojego leniwego syna, żeby harował jak wół i dzięki temu jest teraz najlepszym studentem.
donkey work
I wonder why I am always told to do all the donkey work.
commencer à apprendre
czarna robota
Zastanawiam się, dlaczego zawsze muszę robić całą czarną robotę.
to picket
Football fans had been picketing for two days and as a result the coach was sacked.
commencer à apprendre
pikietować
Kibice pikietowali przez dwa dni, skutkiem czego zwolniono trenera.
walkout
Unless they improve the conditions of work, we will start a walkout.
commencer à apprendre
strajk protestacyjny
Zaczniemy strajk protestacyjny, jeśli warunki pracy pozostaną takie, jakie są.
to be at the end of one’s tether
At the end of the day with five screaming children I am at the end of my tether.
commencer à apprendre
być u kresu wytrzymałości
Pod koniec dnia przy piątce wrzeszczących maluchów, jestem u kresu wytrzymałości.
to wind up
After 3 years of unsuccessful business the company wound up for good.
commencer à apprendre
zawiesić działalność
Po 3 latach przynoszenia strat firma zawiesiła działalność.
takeover
After the takeover of our company by Coopers Ltd. almost half of the staff were made redundant.
commencer à apprendre
przejęcie firmy
Po przejęciu naszej firmy przez Coopers Ltd. prawie połowa załogi straciła pracę.
to clinch the deal
I’ll have the sales department people clinch this deal.
commencer à apprendre
dopiąć umowę
Zlecę dopięcie tej umowy działowi sprzedaży.
relocation
Relocation is the word that I dread in my new job as I hate moving house.
commencer à apprendre
przeniesienie
Przeniesienie to słowo, którego najbardziej się obawiam w mojej nowej pracy, ponieważ nie lubię się przeprowadzać.
increments
If our company does offer a pay rise, it must be only on condition of noticeable production increments.
commencer à apprendre
wzrost produkcji
Jeśli nasza firma oferuje podwyżki, to jest tak wyłącznie pod warunkiem zauważalnego wzrostu produkcji.
surge
A significant surge has been observed in the sales of Japanese cars recently.
commencer à apprendre
gwałtowny wzrost
W sprzedaży japońskich samochodów został zaobserwowany ostatnio gwałtowny wzrost.
revenue
He must have hidden some revenue.
commencer à apprendre
dochód
Na pewno ukrył jakieś dochody.
expenditure
We have broken down the expenditure into travel, insurance and accommodation costs.
commencer à apprendre
wydatki
Podzieliliśmy wydatki na koszty związane z podróżą, ubezpieczeniem i zakwaterowaniem
proceeds
Whatever happened to those proceeds, it’s a mystery which there is no explanation for.
commencer à apprendre
wpływ
Co się stało z tymi wpływami jest tajemnicą, która nie ma wyjaśnienia.
crippling debts
People who are addicted to shopping usually have crippling debts.
commencer à apprendre
rujnujący dług
Ludzie uzależnieni od zakupów zazwyczaj popadają w rujnujące długi.
patina of wealth
Their house looked very lavish and gave off such a patina of wealth that everybody thought the owners were millionaires.
commencer à apprendre
wrażenie bogactwa
Ich dom był pełen przepychu i robił takie wrażenie bogactwa, że wszyscy myśleli, że właściciele są milionerami.
to flaunt one’s wealth
Only after the business picked up, did they start to flaunt their wealth.
commencer à apprendre
obnosić się bogactwem
Zaraz po tym, jak firma przyniosła realny dochód, zaczęli obnosić się bogactwem.
to have a little nest-egg
I’m completely broke, whereas my sister has a little nest-egg, but neither of us think that money rules the world.
commencer à apprendre
mieć trochę oszczędności
Jestem całkowicie bez pieniędzy, podczas gdy moja siostra ma trochę oszczędności, ale żadna z nas nie uważa, że pieniądze rządzą światem.
profit margin
The most recent strategy of the company is to increase profit margins on the services we provide.
commencer à apprendre
marża
Najnowsza strategia firmy ma polegać na podniesieniu marży na wszystkie nasze usługi.
to be given a golden handshake
He is not sorry that he was forced to leave the company but rather delighted as he had been given a golden handshake.
commencer à apprendre
dostać hojną odprawę
Nie ma żalu za to, że został zmuszony opuścić firmę, raczej jest zadowolony, ponieważ dostał hojną odprawę.
equity
The management will get another 5 percent of our company’s equity over the next two years.
commencer à apprendre
udział w kapitale
Zarząd otrzyma kolejne 5 procent udziałów w kapitale spółki w ciągu następnych dwóch lat.
lucrative
I didn’t intend to have any kind of job, but a lucrative one.
commencer à apprendre
przynoszący dochód
Nie chciałem podejmować byle jakiej pracy, ale wyłącznie taką, która by przynosiła dochód.
rewarding
The job of an usherette is neither rewarding nor well paid. If I were you, I would look for something better.
commencer à apprendre
satysfakcjonujący
Zawód bileterki nie jest ani satysfakcjonujący, ani dobrze opłacany. Na twoim miejscu poszukałabym czegoś lepszego.
commission
Neither my boss nor I are entitled to extra money from commission if we keep cooperating with your company.
commencer à apprendre
prowizja
Ani mojemu szefowi, ani mnie nie przysługują żadne dodatkowe pieniądze z tytułu prowizji, jeśli nadal będziemy współpracować z waszą firmą.
perks
I didn’t turn down the job offer only because of the low perks.
commencer à apprendre
dodatki do pensji
Nie odrzuciłem tej propozycji pracy tylko z powodu niskich dodatków do pensji.
alimony
Having divorced his wife, my neighbour had to pay sizeable alimony to support his four children.
commencer à apprendre
alimenty
Po rozwodzie mój sąsiad musiał płacić wysokie alimenty na rzecz czworga swoich dzieci.
to fritter money away
He became rich by working hard but unfortunately he frittered all his money away.
commencer à apprendre
trwonić pieniądze
Stał się bogaty dzięki swojej ciężkiej pracy, ale niestety roztrwonił pieniądze.
extortion
Didn’t you know that he gained his riches mostly through extortion and robbery?
commencer à apprendre
wyłudzenie
Nie wiedziałeś, że wzbogacił się głównie na wyłudzaniu i kradzieżach?
tax rebate
People with many children are entitled to a significant tax rebate.
commencer à apprendre
odpis od podatku
Wielodzietnym rodzinom przysługuje znaczny odpis od podatku.
breach of contract
You ought to be aware that this can be treated as a breach of contract.
commencer à apprendre
złamanie warunków umowy
Powinieneś mieć świadomość, że to może być potraktowane jako złamanie warunków umowy.
to fall behind schedule
As far as I know, this project was reported to have fallen well behind schedule and then was entirely withdrawn in 2013.
commencer à apprendre
mieć duże opóźnienie
Z tego, co wiem, to ten projekt miał duże opóźnienie, a potem całkowicie wycofano się z niego w 2013.
to have a lot on one’s plate
I wish I didn’t have so much on my plate but I do and I can’t deal with anything else right now.
commencer à apprendre
mieć dużo roboty
Chciałabym nie mieć tak dużo roboty, ale mam i nie mogę się zająć już niczym więcej.
red tape
Foreigners coming to our country complain about the amount of red tape they have to confront.
commencer à apprendre
biurokracja
Cudzoziemcy przyjeżdżający do naszego kraju narzekają na ogromną biurokrację, z którą tu muszą się zmierzyć.
to bring somebody to task
Our team is the best in the whole company, nobody has been brought to task for the last five years.
commencer à apprendre
udzielić komuś nagany
Nasz zespół jest najlepszy w całej firmie, nikomu nie udzielono nagany przez ostatnie pięć lat.
to take minutes
My secretary is a specialist in taking minutes, she is able to write down every single word being said.
commencer à apprendre
protokołować
Moja sekretarka specjalizuje się w protokołowaniu, jest w stanie zapisać każde słowo, które usłyszy.
swivel chair
Little did I know that our CEO had such an expensive swivel chair ever.
commencer à apprendre
krzesło obrotowe
Nie miałam pojęcia, że nasz szef ma takie drogie krzesło obrotowe.
ream
Each time I open a new ream of paper I cut one of my fingers on the sharp edges.
commencer à apprendre
ryza
Ilekroć otwieram nową ryzę papieru, rozcinam sobie palec o ostre krawędzie.
shredder
The shredder broke down at the most inappropriate moment and we were flooded with documents.
commencer à apprendre
niszczarka
Niszczarka zepsuła się w najbardziej nieodpowiednim momencie i jesteśmy zasypani przez dokumenty do zniszczenia.
performance appraisal
I strongly believe that conducting performance appraisals is just a waste of my precious time.
commencer à apprendre
rozmowa kompetencyjna
W moim przekonaniu przeprowadzanie rozmów kompetencyjnych jest po prostu stratą cennego czasu.
subordinate
Knowing his boorishness, he is unlikely to treat all his subordinates well.
commencer à apprendre
podwładny
Znając jego gburowatość, jest raczej mało prawdopodobne, że będzie dobrze traktował wszystkich swoich podwładnych.
chief executive officer (CEO)
Our CEO has resigned in an atmosphere of great scandal.
commencer à apprendre
dyrektor naczelny
Dyrektor naczelny naszej firmy odszedł w atmosferze wielkiego skandalu.
merger
This merger didn’t turn out to be beneficial to our company.
commencer à apprendre
fuzja
Ta fuzja nie okazała się korzystna dla naszej firmy.
overhaul
Having undergone an overhaul, our company sacked 80 people.
commencer à apprendre
restrukturyzacja
Po przejściu restrukturyzacji nasza firma zwolniła 80 osób.
to exploit
This mining company can take pride in the fact that none of their miners were exploited in any way.
commencer à apprendre
wykorzystać
Ta spółka węglowa może się poszczycić faktem, że żaden z górników tam pracujących nie był wykorzystywany.
to keep somebody on one’s toes
I wouldn’t like to keep you on your toes all the time but the situation requires urgent action.
commencer à apprendre
trzymać kogoś w ciągłej gotowości
Nie chciałbym trzymać cię w ciągłej gotowości, ale sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
skyline
New York has the most beautiful skyline I have ever seen.
commencer à apprendre
sylwetka miasta na tle nieba
Nowy Jork ma najpiękniejszą sylwetkę miasta na tle nieba, jaką kiedykolwiek widziałam.
resident
Not a single resident of our block of flats was interested in chipping in for the new elevator.
commencer à apprendre
mieszkaniec
Żaden z mieszkańców nie chciał się złożyć na nową windę.
outskirts
Living on the outskirts has many disadvantages but I’ve already got used to it.
commencer à apprendre
przedmieścia
Mieszkanie na przedmieściach ma wiele minusów, ale już się do tego przyzwyczaiłam.
municipal authorities
I think that our municipal authorities have gone too far on the issue of taxing animal owners.
commencer à apprendre
władze miejskie
Sądzę, że nasze władze miejskie posunęły się za daleko w kwestii opodatkowania właścicieli zwierząt.
deputy mayor
Were it not for the deputy mayor, we wouldn’t have got any council flat at all.
commencer à apprendre
zastępca burmistrza
Gdyby nie zastępca burmistrza, nie dostalibyśmy żadnego mieszkania socjalnego.
shanty town
Every year thousands are flocking from nearby villages to the city to live in shanty towns.
commencer à apprendre
slumsy
Każdego roku tysiące ludzi napływają z okolicznych wsi do miasta, po to aby zamieszkać w slumsach.
council flat
Council flats have always been notorious in this town.
commencer à apprendre
mieszkanie socjalne
Mieszkania socjalne w tym miasteczku od zawsze mają złą sławę.
booth
In the town hall they organised an international event, and you could visit booths presenting different countries.
commencer à apprendre
stoisko
W ratuszu zorganizowano wydarzenie międzynarodowe i można było odwiedzić stoiska różnych krajów.
junction
I realised too late that there were roadworks going on at the junction.
commencer à apprendre
skrzyżowanie dróg
Za późno zdałam sobie sprawę, że na skrzyżowaniu mają właśnie miejsce roboty drogowe.
tenement house
The tenement houses in Warsaw, which were all destroyed during the war, are exact replicas of those from the18th century.
commencer à apprendre
kamienica
Warszawskie kamienice całkowicie zniszczone podczas wojny, są dokładnymi replikami tych osiemnastowiecznych.
outpatient clinic
During the flu season more and more people are mobbing the outpatient clinics.
commencer à apprendre
przychodnia
Podczas sezonu grypowego coraz więcej ludzi oblega przychodnie.
courthouse
I wish I could show the man how to get to the courthouse.
commencer à apprendre
gmach sądu
Szkoda, że nie potrafiłam wskazać temu mężczyźnie, jak dojść do gmachu sądu.
depot
Not having had any breakfast I had a bite to eat in this little bar near the depot.
commencer à apprendre
zajezdnia
Nie jadłam śniadania, więc przekąsiłam coś na szybko w tym małym barze obok zajezdni.
shopping arcade
You bought these shoes in this new place in the shopping arcade, didn't you?
commencer à apprendre
pasaż handlowy
Kupiłaś te buty w tym nowym sklepie w pasażu handlowym, prawda?
public conveniences
The public conveniences have been redecorated recently and they look decent at last.
commencer à apprendre
szalety miejskie
Szalety miejskie zostały ostatnio wyremontowane i wreszcie wyglądają przyzwoicie.
crescent
Have you seen the beautiful crescent in the centre of Bath? It’s truly amazing.
commencer à apprendre
półkolista ulica
Czy widziałeś tę półkolistą ulicę w centrum Bath? Jest naprawdę niezwykła.
cobbled street
Cobbled streets used to be very noisy in contact with the vehicles of different types especially hooves.
commencer à apprendre
brukowana ulica
Brukowane ulice były źródłem hałasu w kontakcie z wszelkimi pojazdami, a szczególnie końskimi kopytami.
flyover
I am inclined to agree flyovers are a useful way of taking traffic over busy road junctions.
commencer à apprendre
wiadukt
Zgadzam się, że wiadukty to dobry sposób na rozładowanie ruchu na skrzyżowaniach.
dual carriageway
I wrote a formal request to the mayor urging him to build a dual carriageway near our town.
commencer à apprendre
dwupasmówka
Napisałam formalną prośbę do burmistrza o wybudowanie dwupasmówki obok naszego miasteczka.
embankment
This embankment was built with a view to protecting the city from flooding.
commencer à apprendre
nasyp
Ten nasyp został wybudowany, aby zabezpieczyć miasto przed powodzią.
manhole cover
A friend of my son’s didn’t notice the missing manhole cover and fell into the hole.
commencer à apprendre
właz w chodniku
Jeden z kolegów mojego syna nie zauważył otwartego włazu w chodniku i w niego wpadł.
plaque
It’s high time someone removed the plaque saying that Lenin used to spend summers in this house.
commencer à apprendre
tablica pamiątkowa
Najwyższy czas, żeby ktoś zdjął tę tablicę pamiątkową ze ściany domu, informującą, że Lenin zwykł tu spędzać swoje wakacje.
catacombs
I don’t mind exploring the catacombs, just the opposite, in my view, it can be very interesting.
commencer à apprendre
podziemia
Nie mam nic przeciwko zwiedzaniu podziemi, wręcz przeciwnie, moim zdaniem, może to być bardzo interesujące.
pulpit
The vicar from our church coaxed us tirelessly into giving money for a new pulpit.
commencer à apprendre
ambona
Wikary z naszego kościoła namawiał nas niezmordowanie na ofiarowanie pieniędzy na nową ambonę.
stained glass windows
The longer I stood there, the more beautiful the stained glass windows appeared to be.
commencer à apprendre
witraże
Im dłużej tam stałam, tym piękniejsze wydawały mi się te witraże.
steeple
I can hardly believe that someone might have ruined the old steeple on the dome of the church.
commencer à apprendre
iglica
Nie mogę uwierzyć, że ktoś mógł zniszczyć tę starą iglicę na kopule kościoła.
porch
In the past people used to have porches in every house.
commencer à apprendre
ganek
W przeszłości ludzie budowali ganki przy każdym domu.
shutters
Since the storm is coming, let’s close all the shutters, shall we?
commencer à apprendre
okiennice
Skoro nadchodzi burza, pozamykajmy wszystkie okiennice, dobrze?
gutter
Why is it that our gutter keeps falling off despite frequent repairs?
commencer à apprendre
rynna
Czemu nasza rynna ciągle odpada od ściany, mimo tylu napraw?
to count out
The checkout girl almost lost her temper waiting for the lady to count out the whole sum.
commencer à apprendre
odliczać
Kasjerka niemal straciła cierpliwość, czekając, aż klientka odliczy całą kwotę.
to polish off
Despite having a square meal at home, he polished off a big dessert at his granny’s.
commencer à apprendre
spałaszować (jedzenie)
Mimo że w domu zjadł porządny obiad, u babci spałaszował jeszcze spory deser.
to pass up
You’re not trying to tell me that you’ve passed up such an opportunity, are you?
commencer à apprendre
przepuszczać coś
Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że przepuściłeś taką okazję, co?
to back down
Just after the elections, the party backed down on their earlier promises.
commencer à apprendre
wycofać się
Zaraz po wyborach partia wycofała się ze swoich wcześniejszych obietnic.
to draw up
The draft of the contract they had drawn up was unacceptable.
commencer à apprendre
sporządzić
Projekt umowy, jaki sporządzili, był nie do zaakceptowania.
to cut back on
It would have been better if you had cut back on sweets much earlier.
commencer à apprendre
ograniczyć
Byłoby lepiej, gdybyś już wcześniej ograniczył słodycze.
to think up
He came late again and the excuse he thought up was ridiculous!
commencer à apprendre
wymyślić coś
Znów się spóźnił i wymówka, którą wymyślił była naprawdę śmieszna.
to hit it off
Hardly had they had a few words on Becky’s wedding when they hit it off.
commencer à apprendre
przypaść sobie do gustu
Zaledwie zamienili ze sobą kilka słów na ślubie Becky, a już przypadli sobie do gustu.
to bank on
I know he promised to help you with maths, but to tell you the truth, I wouldn’t bank on him.
commencer à apprendre
liczyć na kogoś
Wiem, że obiecał ci pomóc z matematyką, ale szczerze mówiąc, nie liczyłabym na niego.
to churn out
Trousers like these are being churned out in Chinese factories nowadays.
commencer à apprendre
masowo coś produkować
Takie spodnie są obecnie masowo produkowane w chińskich zakładach produkcyjnych.
to puzzle out
It took him a while to puzzle out the reason why his wife left him.
commencer à apprendre
zrozumieć
Trochę mu zajęło, zanim zrozumiał, dlaczego żona go opuściła.
to mull over
She asked me to give her some time to mull everything over.
commencer à apprendre
przemyśleć coś
Poprosiła mnie, żebym dał jej trochę czasu na przemyślenie wszystkiego.
to nod off
He was surprised to realise that he had nodded off on the bus.
commencer à apprendre
przysypiać
Zdziwił się, kiedy zdał sobie sprawę, że przysnął w autobusie.
to lavish money on
My parents always lavished money on my learning foreign languages.
commencer à apprendre
nie szczędzić na
Moi rodzice nigdy nie szczędzili na moje lekcje języków obcych.
to notch up
He’s going to notch up all the peaks in the Andes this year.
commencer à apprendre
zdobyć
W tym roku zamierza zdobyć wszystkie szczyty w Andach.
to snuff out
His plans to be a policeman have been snuffed out in one second.
commencer à apprendre
zniweczyć
Jego plany zostania policjantem zostały zniweczone w jednej chwili.
to rule out
What’s the reason he was ruled out of the competition?
commencer à apprendre
wykluczać
Dlaczego został wykluczony z zawodów?
to touch on
Don’t touch on this subject again!
commencer à apprendre
poruszyć
Nie poruszaj więcej tego tematu!
to see to
He was made to see to all the details of the meeting on his first day at work.
commencer à apprendre
dopilnować czegoś
Miał dopilnować wszystkich szczegółów spotkania już pierwszego dnia w pracy.
to grow apart
The more time they spent at work, the more they grew apart.
commencer à apprendre
oddalać się od siebie
Im więcej czasu spędzali w pracy, tym bardziej się od siebie oddalali.
to egg someone on
Don’t egg him on, you know he’s unpredictable.
commencer à apprendre
podjudzać
Nie podjudzaj go, wiesz, że jest nieobliczalny.
to drag on
The renovation of our flat dragged on for several years.
commencer à apprendre
wlec się
Remont mieszkania wlókł się przez kilka miesięcy.
to jot something down
Thank you, I’ve jotted everything down.
commencer à apprendre
zapisywać coś
Dziękuję, wszystko zapisałem.
to barge in
He barged into the bus and took the last free seat.
commencer à apprendre
wpychać się
Wepchnął się do autobusu i zajął ostatnie wolne miejsce.
to fob off
He accused me of stealing but I fobbed him off with excuses.
commencer à apprendre
wykręcać się
Oskarżył mnie o kradzież, ale udało mi się się z tego wykręcić.
to shower with
My parents said I was spoiled because my grandparents would always shower me with presents.
commencer à apprendre
zasypywać
Rodzice mówili, że byłem rozpieszczony, bo dziadkowie zasypywali mnie prezentami.
to sprawl
He sprawled on the sofa as if he were in his own house.
commencer à apprendre
rozsiadać się
Rozsiadł się na kanapie, jakby był we własnym domu.
to twitch
Look at him. Whenever he’s nervous, his left eye twitches.
commencer à apprendre
drgać
Spójrz na niego. Zawsze, kiedy się denerwuje, drga mu lewe oko.
to trundle
I won’t take part in this competition if it means trundling rocks up the hill.
commencer à apprendre
toczyć
Nie wezmę udziału w zawodach, nie chcę toczyć kamienia pod górę.
to pounce
The boy pounced on the mugger preventing him from running away with a woman’s bag.
commencer à apprendre
rzucić się
Chłopiec rzucił się na złodzieja, uniemożliwiając mu ucieczkę ze skradzioną torebką kobiety.
to brandish
Republicans were brandishing the flags as the royal couple were passing by.
commencer à apprendre
wymachiwać
Republikanie wymachiwali flagami na przyjazd pary królewskiej.
to rummage
When I entered the room, he was rummaging through the documents lying on the table.
commencer à apprendre
szperać
Kiedy weszłam do pokoju, szperał w dokumentach, które leżały na stole.
to tag along
I like his company from time to time but recently he’s always tagged along with me.
commencer à apprendre
przyczepić się
Lubię czasem jego towarzystwo, ale ostatnio dosłownie się do mnie przyczepił.
to slacken
After three days of stormy weather, the wind finally started to slacken.
commencer à apprendre
słabnąć
Po trzech dniach burzowej pogody wiatr w końcu zaczął słabnąć.
to scurry
Although it was very late, the kids didn’t want to sleep and were scurrying up and down the stairs.
commencer à apprendre
tuptać
Mimo że było późno, dzieci nie chciały spać i ciągle tuptały po schodach.
to waggle
I’m accustomed to wearing pumps that’s why I was waggling so much in my stilettos.
commencer à apprendre
kiwać się
Jestem przyzwyczajona do noszenia butów na płaskiej podeszwie, dlatego tak się kiwałam w szpilkach.
to tug
The more I shouted at it, the more the dog was tugging at my trousers.
commencer à apprendre
szarpać
Im bardziej krzyczałam na psa, tym bardziej szarpał mnie za spodnie.
to flick
He stopped for a second to flick the snow off his hat.
commencer à apprendre
otrzepać
Zatrzymał się na chwilę, żeby otrzepać śnieg z czapki.
to hurtle
The cyclist was joyfully hurtling down the lane on his bike.
commencer à apprendre
mknąć
Rowerzysta radośnie mknął ulicą.
to whirl
I was gaping at the banknotes whirling in the air.
commencer à apprendre
wirować
Niemal z otwartymi ustami patrzyłam, jak banknoty wirowały w powietrzu.
to dart
I only saw the dust from under his shoes as he darted to help an elderly lady.
commencer à apprendre
pędzić
Widziałam tylko unoszący się spod jego butów kurz, po tym, jak popędził na pomoc staruszce.
to scramble
Look at this child trying to scramble up the chair.
commencer à apprendre
gramolić się
Popatrz na to dziecko, które próbuje wgramolić się na krzesło.
to wobble
It was when the next group of tourists stepped on the new bridge that it started to wobble dangerously.
commencer à apprendre
chwiać się
Kiedy kolejna grupa turystów weszła na most, on zaczął się niebezpiecznie chwiać.
to lumber
We screamed in horror on seeing a giant lizard lumbering towards our tent.
commencer à apprendre
człapać
Krzyknęliśmy z przerażenia, gdy zobaczyliśmy, jak ogromna jaszczurka człapie w kierunku naszego namiotu.
to veer
The car veered towards the edge of a cliff and suddenly braked.
commencer à apprendre
nagle skręcić
Samochód nagle skręcił w kierunku skraju klifu i zahamował.
to hover
The teacher was hovering around the classroom checking if the students were cheating.
commencer à apprendre
krążyć
Nauczyciel krążył po klasie i sprawdzał, czy uczniowie nie ściągają.
at breakneck speed
I saw him riding at breakneck speed on his new skateboard when I was passing by.
commencer à apprendre
z zawrotną prędkością
Kiedy przechodziłam, widziałam, jak z zawrotną prędkością pędził na swojej nowej deskorolce.
to beckon
He insisted I should beckon to the waiter but I was too shy.
commencer à apprendre
skinąć
Nalegał, żebym skinęła na kelnera, żeby przyszedł, ale się wstydziłam.
nifty
His sense of rhythm and nifty moves attracted the attention of passer-by.
commencer à apprendre
zręczny
Jego poczucie rytmu i zręczne ruchy przyciągnęły uwagę wielu przechodniów.
gradually
Gradually the temperature began to drop.
commencer à apprendre
stopniowo
Temperatura zaczęła stopniowo spadać.
to convalesce
It took her ages to convalesce after open-heart surgery.
commencer à apprendre
wrócić do zdrowia
Sporo czasu minęło, zanim wróciła do zdrowia po operacji na otwartym sercu.
sudden fit of
She died as a result of a sudden fit of apoplexy.
commencer à apprendre
nagły atak (czegoś)
Zmarła w wyniku nagłego ataku apopleksji.
withdrawal symptoms
My aunt had to return to smoking because the withdrawal symptoms were unbearable for her.
commencer à apprendre
symptomy związane z rzucaniem nałogu
Moja ciocia musiała wrócić do palenia, ponieważ symptomy związane z rzucaniem nałogu okazały się dla niej nie do zniesienia.
to kick a habit
People who find it difficult to kick a habit should turn to a specialist for assistance.
commencer à apprendre
zerwać z nałogiem
Ludzie, którzy nie mogą zerwać z nałogiem, powinni zwrócić się o pomoc do specjalisty.
bedridden
She remained bedridden till the end of her life after the accident.
commencer à apprendre
przykuty do łóżka
Po wypadku pozostała przykuta do łóżka już do końca życia.
to use ramps
There is no foundation to the accusations that using ramps in our city is too difficult.
commencer à apprendre
używać podjazdów dla niepełnosprawnych
Nie ma podstaw do oskarżeń, że w naszym mieście używanie podjazdów dla niepełnosprawnych jest utrudnione.
to be as fit as a fiddle
You've recovered completely, and now you are as fit as a fiddle.
commencer à apprendre
być zdrowym jak ryba
Choroba już minęła i jesteś zdrów jak ryba.
sedentary lifestyle
People who have a sedentary lifestyle would benefit from lymphatic drainage from time to time.
commencer à apprendre
siedzący tryb życia
Dla ludzi prowadzących siedzący tryb życia masaż limfatyczny od czasu do czasu byłby bardzo korzystny.
to be off colour
You don’t feel off colour again, do you? It definitely happens too often.
commencer à apprendre
być w złej formie
Znowu jesteś w złej formie? Stanowczo za często ci się to zdarza.
to strip to the waist
I always feel uneasy when the doctor tells me to strip to the waist.
commencer à apprendre
rozebrać się do pasa
Zawsze czuję się trochę niekomfortowo, gdy lekarz każe mi się rozebrać do pasa.
numbness
Numbness of the limbs can be one of the symptoms of multiple sclerosis.
commencer à apprendre
brak czucia
Brak czucia w kończynach może być jednym z objawów stwardnienia rozsianego.
squeamish
If you want to become a doctor, you can’t be squeamish.
commencer à apprendre
mdlejący na widok krwi
Jeśli chcesz zostać lekarzem, nie możesz mdleć na widok krwi.
to drop dead
He was a sporty type so nobody expected him to drop dead from a stroke.
commencer à apprendre
umrzeć nagle
Był typem sportowca, więc nikt się nie spodziewał, że tak nagle umrze z powodu wylewu.
flare-up
After the second round of chemotherapy she experienced a flare-up and had to be urgently hospitalised.
commencer à apprendre
nagłe zaostrzenie objawów
Po drugiej serii chemioterapii doznała nagłego zaostrzenia objawów i musiała być pilnie hospitalizowana.
to feel under the weather
Mark has been feeling under the weather of late, in my opinion he should see a doctor as quickly as possible.
commencer à apprendre
źle się czuć
Mark źle się ostatnio czuje, moim zdaniem powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
to be in the family way
You will stop being the only child at last since your mum is in the family way.
commencer à apprendre
być w ciąży
Wreszcie przestaniesz być jedynakiem, ponieważ twoja mama jest w ciąży.
heartburn
I don’t know what heartburn is, but there are so many ads about how to treat it that it must be a common problem.
commencer à apprendre
zgaga
Nie wiem, co to jest zgaga, ale słyszę tyle reklam mówiących o tym, jak z nią walczyć, więc chyba jest to powszechny problem.
lupus
I didn’t know that lupus was treatable with chemotherapy.
commencer à apprendre
toczeń
Nie wiedziałem, że można leczyć toczeń za pomocą chemioterapii.
heart valve
My father had to have a heart valve replacement with open-heart surgery.
commencer à apprendre
zastawka
Mój ojciec musiał mieć wymienioną zastawkę podczas operacji na otwartym sercu.
serum
Blood serum is believed to be a source of biochemical information about the general condition of the body.
commencer à apprendre
surowica
Surowica krwi jest uważana za źródło informacji biochemicznych mówiących o stanie całego organizmu.
suspension
Small children and babies should receive medicine in suspension rather than in the form of tablets.
commencer à apprendre
zawiesina
Małe dzieci i niemowlęta powinny dostawać lekarstwa w formie zawiesiny, a nie w tabletkach.
lozenges
Take two of those lozenges twice a day after food.
commencer à apprendre
tabletki do ssania
Bierz po dwie tabletki do ssania, po posiłku.
walking frame
The neurologist recommended me hiring a walking frame for at least 4 months.
commencer à apprendre
balkonik
Neurolog zalecił mi wynajęcie balkonika na przynajmniej 4 miesiące.
graft
Harry suffered serious burns in the accident and he had to have a skin graft as a result.
commencer à apprendre
przeszczep
Harry doznał poważnych poparzeń w tym wypadku i musiał poddać się przeszczepowi skóry.
cardiac arrest
The cause of death in this case was cardiac arrest.
commencer à apprendre
zatrzymanie akcji serca
Przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca.
senile dementia
When his mother developed senile dementia, she didn’t recognise either of her own children.
commencer à apprendre
demencja starcza
Kiedy jego matka zachorowała na demencję starczą, przestała rozpoznawać swoje własne dzieci.
prosthetic limb
At no point was I told that prosthetic limbs would be so expensive.
commencer à apprendre
proteza kończyn
W żadnym momencie nie zostałem poinformowany, że protezy kończyn aż tak dużo kosztują.
lymph nodes
Enlarged lymph nodes signify that there is some kind of infection in the body.
commencer à apprendre
węzły chłonne
Powiększone węzły chłonne sugerują, że w organizmie jest jakaś infekcja.
smear
When the doctors suspected mononucleosis in my little brother, they took a smear from his throat for examination.
commencer à apprendre
wymaz
Kiedy lekarze podejrzewali mononukleozę u mojego małego brata, pobrali mu wymaz z gardła do badań.
specimen
Were our staff better trained, they would have stored blood specimens in proper conditions.
commencer à apprendre
próbka
Gdyby nasz personel był lepiej wyszkolony, to przechowywałby próbki krwi w odpowiednich warunkach.
toothpick
You shouldn’t use a toothpick at the table when others are still eating.
commencer à apprendre
wykałaczka
Nie powinieneś używać wykałaczki, podczas gdy inne osoby jeszcze nie skończyły jeść.
platter
I can’t wait for the meat platter to be served. There is my favourite Italian ham.
commencer à apprendre
półmisek
Nie mogę się doczekać, kiedy podadzą już półmisek z wędlinami. Jest tam moja ulubiona włoska szynka.
drawing pin
He always plays with drawing pins which he takes from bulletin boards.
commencer à apprendre
pinezka
Ciągle bawi się pinezkami, które wyciąga z tablic ogłoszeniowych.
pinboard
If you attach this notice to the pinboard, you probably won’t forget to go to the post office.
commencer à apprendre
tablica korkowa
Jeśli przypniesz to zawiadomienie na tablicy korkowej, chyba nie zapomnisz pójść na pocztę.
coaster
I’ve been collecting coasters for many years.
commencer à apprendre
podstawka pod kubek
Od wielu lat kolekcjonuję podstawki pod kubki.
place mat
They use place mats to prevent their new wooden table from being scratched.
commencer à apprendre
podkładka pod talerz
Używają podkładek pod talerze, żeby nie zniszczyć nowego drewnianego stołu.
cake stand
It’s high time you unpacked the cake stand and put it on the table.
commencer à apprendre
patera
Najwyższa pora, żebyś rozpakował nową paterę i postawił ją na stole.
saucer
I can’t find the saucers from the crockery set which we got for our wedding.
commencer à apprendre
spodek
Nie mogę znaleźć spodka z naszego kompletu zastawy stołowej, który dostaliśmy na ślub.
mincer
I don’t think a mincer is their dream wedding gift!
commencer à apprendre
maszynka do mielenia mięsa
Nie sądzę, żeby maszynka do mielenia mięsa była ich wymarzonym prezentem ślubnym.
pepper grinder
Were I to season it, I would choose only fresh pepper from a pepper grinder.
commencer à apprendre
młynek do pieprzu
Gdybym miała to doprawić, wybrałabym tylko świeży pieprz zmielony w młynku do pieprzu.
percolator
I have difficulty in washing the percolator properly, so it’s stained with coffee.
commencer à apprendre
kawiarka
Trudno jest dokładnie umyć kawiarkę, więc są na niej ciemne plamy.
pressure cooker
Have you already tried to make soup in your new pressure cooker?
commencer à apprendre
szybkowar
Czy próbowałaś już ugotować zupę w nowym szybkowarze?
nutcracker
It’s so easy! Even a kid can use a nutcracker.
commencer à apprendre
dziadek do orzechów
To takie łatwe! Nawet dzieciak potrafi używać dziadka do orzechów.
razor blade
What would we have done without the razor blade in the mountains? It saved our lives.
commencer à apprendre
żyletka
Co byśmy zrobili w górach bez żyletki? Naprawdę, uratowała nam życie.
thimble
I came across a thimble among my grandmother’s things, and I didn’t know what it was used for.
commencer à apprendre
naparstek
W starych rzeczach mojej babci natknęłam się na naparstek i zupełnie nie wiedziałam, do czego służy.
spectacle case
Have you been playing with my spectacle case again?!
commencer à apprendre
etui na okulary
Znów bawiłeś się moim etui na okulary?!
hairgrip
I counted them carefully and she had one hundred hairgrips in the bun.
commencer à apprendre
wsuwka
Dokładnie policzyłam i wiem, że miała 100 wsuwek wpiętych w kok.
hairband
Little girls look cute with colourful hairbands in their hair.
commencer à apprendre
gumka do włosów
Małe dziewczynki wyglądają naprawdę słodko z kolorowymi gumkami do włosów.
bolster
I usually use my bolster as a footrest.
commencer à apprendre
podgłówek
Zazwyczaj używam podgłówka jako podnóżka.
safety pin
She suggested I use a safety pin as a replacement for the button in this torn skirt.
commencer à apprendre
agrafka
Zasugerowała, żebym użyła agrafki jako guzika w tej rozdartej spódnicy.
bicycle lock
The thieves filed the bicycle lock and stole my new bike.
commencer à apprendre
zabezpieczenie do roweru
Złodzieje przepiłowali zabezpieczenie do roweru i ukradli mi nowy rower.
padlock
The bridge drooped under the weight of the hundreds of padlocks attached to it by lovers.
commencer à apprendre
kłódka
Most uginał się pod ciężarem setek kłódek przytwierdzonych tam przez zakochanych.
fob
This is the third time I’ve lost the key fob this week.
commencer à apprendre
breloczek
Już trzeci raz w tym tygodniu zgubiłam breloczek od kluczy.
prenuptial agreement
She insisted on signing a prenuptial agreement for fear her husband might marrying her only for money.
commencer à apprendre
intercyza
Nalegała na podpisanie intercyzy w obawie, że mąż żeni się z nią tylko dla pieniędzy.
perjury
You should have remembered that perjury is a crime.
commencer à apprendre
krzywoprzysięstwo
Powinieneś pamiętać, że krzywoprzysięstwo jest karalne.
prerogative
Were I a judge, my prerogative would be deciding about guilt.
commencer à apprendre
przywilej
Gdybym była sędzią, decydowanie o winie byłoby moim przywilejem.
execution
Had it not been for the solicitor, I would have never known that she was responsible for the execution of our parents’ will.
commencer à apprendre
spełnienie (woli, testamentu)
Gdyby nie notariusz, nigdy nie dowiedziałabym się, że została zobowiązana do spełnienia woli rodziców.
deleterious
His constant lies had a deleterious influence on the jury, who finally found him guilty.
commencer à apprendre
szkodliwy
Jego ciągłe kłamstwa miały szkodliwy wpływ na na decyzję ławy przysięgłych, która w rezultacie uznała go za winnego.
atrocious
Nobody thought he’s capable of committing such an atrocious crime.
commencer à apprendre
okrutny
Nikt nie sądził, że jest w stanie popełnić tak okrutną zbrodnię.
illicit
Remember that revealing the company’s financial situation is illicit even when you stop being our employee.
commencer à apprendre
zabroniony
Pamiętaj, że wyjawienie sytuacji finansowej firmy jest zabronione, nawet kiedy nie będziesz już u nas pracował.
ill-gotten gains
I wish I didn’t know that I’ve just spent my ill-gotten gains!
commencer à apprendre
nieuczciwie zdobyte pieniądze
Wolałabym nie wiedzieć, że wydałam nieuczciwie zdobyte pieniądze.
anecdotal evidence
Tabloid journalists always have some anecdotal evidence of their sensational news.
commencer à apprendre
niepotwierdzone źródła
Dziennikarze brukowców zawsze mają jakieś niepotwierdzone źródła swoich sensacyjnych opowieści.
provision
Eventually, he apologised to me for not accepting that provision at first.
commencer à apprendre
warunek
W końcu przeprosił mnie, że na początku nie zaakceptował tego warunku.
jail term
Next year he will have been serving the jail term for five years.
commencer à apprendre
kara więzienia
W przyszłym roku minie pięć lat, od kiedy zaczął odbywać karę więzienia.
fornication
His wife left him, when she was told that he had committed fornication.
commencer à apprendre
cudzołóstwo
Zostawiła go, po tym jak ktoś jej doniósł, że jej mąż dopuścił się cudzołóstwa.
to uphold
The verdict was unanimously upheld by the appeal judges.
commencer à apprendre
podtrzymywać
Wyrok został jednogłośnie podtrzymany przez sędziów.
disenfranchise
It’s not easy to disenfranchise a person who used to be a renowned lawyer.
commencer à apprendre
pozbawić praw obywatelskich
Nie jest łatwo pozbawić praw obywatelskich osobę, która była znanym prawnikiem.
stipulation
Should you remove this one stipulation, we will sign the agreement immediately.
commencer à apprendre
klauzula w umowie
Jeśli usuną państwo tę jedną klauzulę w umowie, od razu ją podpisujemy.
objectification
The photos she brought as proof of the offence, were examples of the objectification of women in the workplace.
commencer à apprendre
uprzedmiotowienie
Zdjęcia, które przyniosła jako dowód przewinienia, były przykładem uprzedmiotowienia kobiet w miejscu pracy.
defendant
The defendant sent the sick note so that his absence in the court of law would be justified.
commencer à apprendre
oskarżony
Oskarżony przysłał zwolnienie lekarskie, żeby usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie.
plaintiff
Both the defendant and the plaintiff were asked to leave the room.
commencer à apprendre
oskarżyciel
Zarówno oskarżony jak i oskarżyciel zostali poproszeni o opuszczenie sali.
legal age
If you were of legal age, the punishment would be more severe.
commencer à apprendre
pełnoletniość
Gdybyś był pełnoletni, kara byłaby surowsza.
loophole
I was trying to find some loopholes in their last bill but I only wasted my time.
commencer à apprendre
luka
Chciałam znaleźć jakąś lukę prawną w ustawie, ale zmarnowałam tylko swój czas.
to adjourn
This judge is said to be adjourning a lot of divorce cases.
commencer à apprendre
odroczyć
Mówi się, że ten sędzia odracza wiele spraw rozwodowych.
indictment
No sooner had I noticed the stamp on the envelope than I knew it was the indictment.
commencer à apprendre
akt oskarżenia
Od razu jak zobaczyłam stempel na kopercie, wiedziałam, że przysłano akt oskarżenia.
felony
Tell the truth. You committed this felony, didn't you?
commencer à apprendre
zbrodnia
Proszę powiedzieć prawdę. To pan popełnił tę zbrodnię, prawda?
affidavit
Although I saw his affidavit, I doubted if it was true.
commencer à apprendre
oświadczenie złożone pod przysięgą
Mimo że widziałam jego oświadczenie złożone pod przysięgą, miałam wątpliwości, czy jest prawdziwe.
docket
Have you already seen our case on the docket?
commencer à apprendre
wokanda
Czy widziałeś już naszą sprawę na wokandzie?
to stifle creativity
Schools are famous for stifling pupils’ creativity.
commencer à apprendre
stłamsić kreatywność
Szkoły słyną z tłamszenia kreatywności uczniów.
to burn the midnight oil
I was burning the midnight oil to learn chemistry and in the end I failed the exam.
commencer à apprendre
ślęczeć po nocach
Ślęczałam po nocach, żeby nauczyć się chemii, a ostatecznie oblałam ten egzamin.
to cram
He admitted to cramming for the final test for a week.
commencer à apprendre
wkuwać
Przyznał, że wkuwał do testu końcowego przez tydzień.
rote learning
Rote learning is the most effective way if you are a student of law.
commencer à apprendre
nauka na pamięć
Nauka na pamięć jest najlepszą metodą, jeśli studiujesz prawo.
to crib
I used to be a dead loss at physics so I always cribbed from him in the tests.
commencer à apprendre
ściągać
Byłam beznadziejna z fizyki, dlatego zawsze od niego ściągałam na sprawdzianach.
to set aside
My New Year’s resolution is to set aside all distractions and concentrate on studying.
commencer à apprendre
odkładać na bok
Moim postanowieniem noworocznym jest odłożenie na bok wszelkich rozrywek i przyłożenie się do nauki.
to pore over
He spent the whole night poring over the nuances of labour law.
commencer à apprendre
zgłębiać coś
Spędził całą noc, zgłębiając tajniki prawa pracy.
borderline candidate
It’s the same story again. It’s the third year in a row you’ve been a borderline candidate.
commencer à apprendre
student na granicy zdania egzaminu
Znów to samo. Już trzeci rok z rzędu jesteś studentem na granicy zdania egzaminów.
resit
I prefer working hard now than taking a resit next year.
commencer à apprendre
egzamin poprawkowy
Wolę teraz dużo popracować, niż podchodzić do egzaminu poprawkowego w przyszłym roku.
extramural
The extramural students must be paying a high tuition fee.
commencer à apprendre
zaoczny
Studenci zaoczni na pewno płacą bardzo wysokie czesne.
sophomore
Don’t think that just because you are a sophomore, you’re more knowledgeable than me.
commencer à apprendre
student drugiego roku
Nie myśl sobie, że tylko dlatego, że jesteś studentem drugiego roku, wiesz więcej niż ja.
to elucidate
I was to elucidate everything to the candidates.
commencer à apprendre
objaśniać
Miałam wszystko objaśnić kandydatom.
to hand down
Mrs Dowry has been handing down her knowledge for decades to new generations of people.
commencer à apprendre
przekazywać wiedzę
Pani Dowry przekazuje swoją wiedzę od wielu lat kolejnym pokoleniom.
to instil
Her parents have always instilled conscientiousness into her.
commencer à apprendre
wpajać
Rodzice zawsze wpajali jej sumienność.
to blend in
Neither my sister nor I could find it easy to blend in the atmosphere of the new school.
commencer à apprendre
dopasować się
Ani moja siostra, ani ja nie umiałyśmy dopasować się do atmosfery w nowej szkole.
to jump off the page
I’m sorry but numerous mistakes jump off the page and distract my attention completely.
commencer à apprendre
rzucać się w oczy
Przykro mi, ale liczne błędy rzucają się w oczy i zupełnie rozpraszają moją uwagę.
to be head and shoulders above
He’s the youngest in the class but head and shoulders above the other students.
commencer à apprendre
być dużo od kogoś lepszym
Jest najmłodszy w klasie, ale dużo lepszy od pozostałych uczniów.
prodigy
Were she a prodigy, she would have won the maths competition.
commencer à apprendre
geniusz
Gdyby była geniuszem, wygrałaby konkurs matematyczny.
pundit
The so-called pundits are the authors of the newest volume, but the book isn’t worth reading.
commencer à apprendre
ekspert
Tak zwani eksperci są autorami najnowszego tomu, ale ta książka jest nic nie warta.
edutainment
I know that edutainment is in fashion now but I don’t believe that you can learn anything just having fun.
commencer à apprendre
edurozrywka
Wiem, że edurozrywka jest teraz modna, ale nie wierzę, że można się czegoś nauczyć tylko przez zabawę.
evasive
He gave so evasive an answer that you could interpret it in many ways.
commencer à apprendre
wymijający
Jego odpowiedź była tak wymijająca, że można ją było zinterpretować na wiele sposobów.
to give the skinny on
I’ve read almost one hundred pages and it still hasn’t given me the skinny on the plot.
commencer à apprendre
wiedzieć, o co chodzi
Przeczytałam prawie sto stron i nadal nie wiem, o co chodzi w tym wątku.
to consolidate
If you don’t consolidate this knowledge now, you will forget most of the facts.
commencer à apprendre
utrwalać
Jeśli nie utrwalisz tej wiedzy teraz, zapomnisz połowę faktów.
thorough
Only thorough revision can guarantee success in the exam.
commencer à apprendre
gruntowny
Jedynie gruntowna powtórka może ci zagwarantować sukces na egzaminie.
to scribble
She scribbled her phone number on a banknote and left. I can’t read it now, it’s so illegible!
commencer à apprendre
bazgrać
W pośpiechu nabazgrała numer telefonu na banknocie i wyszła. Nie mogę teraz tego odczytać, jest tak nieczytelny!
bookend
The dwarf-shaped bookend was what attracted my attention immediately.
commencer à apprendre
podpórka na książki
Podpórka na książki w kształcie krasnala od razu przykuła moją uwagę.
dust jacket
But for its dirty dust jacket, I would have never found the book in the pile of papers.
commencer à apprendre
obwoluta
Gdyby nie brudna obwoluta, nie znalazłabym książki w stercie gazet.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.