Deutschkurs A2 #12

 0    23 fiche    canqel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Ten tekst informuje o życiu kinomana.
commencer à apprendre
Dieser Text informiert über das Leben eines Filmfans.
Z Wiedniem łączy Schmidta więcej niż tylko miłość do filmu.
commencer à apprendre
Mit Wien verbindet Schmidt mehr als nur die Liebe zum Film.
Podczas festiwalu ogląda często kilka filmów jednego dnia.
commencer à apprendre
Während eines Festivals sieht er oft mehrere Filme an einem Tag.
Dobry film jest zawsze również bodźcem/inspiracją do...
commencer à apprendre
Ein guter Film ist immer auch eine Anregung für...
Wierny fan
commencer à apprendre
Der treue Fan
Eric podróżuje przez Polskę i inne kraje.
commencer à apprendre
Eric reist durch Polen und andere Länder.
nawiązywać kontakty
Jak nawiązał kontakt ze swoim gospodarzem (dosł. osobą, która przyjmuje gości)?
commencer à apprendre
Kontakte aufnehmen
Wie hat er Kontakt mit seinem Gastgeber aufgenommen?
W każdym razie nie dla śpiochów (dosł. długo śpiących)
commencer à apprendre
Auf jeden Fall nichts für Langschläfer.
Które dżinsy? Te.
commencer à apprendre
Welche Jeans? Diese.
die - welche - diese
Które (np. ubranie) z nich podoba Ci się najbardziej? To.
Odnośnik do rzeczy rodzaju nijakiego.
commencer à apprendre
Welches gefällt dir am besten? Dieses.
das - welches - dieses
Do jakiej bluzki pasuje ta spódnica? Do tej.
commencer à apprendre
Zu welcher Bluse passt der Rock? Zu dieser.
der - welcher - dieser
Który sweter podoba Ci się bardziej? Ten.
commencer à apprendre
Welchen Pullover findest du besser? Diesen.
den - welchen - diesen
Trwa to 14 dni zamiast tylko ośmiu.
commencer à apprendre
Es dauert 14 statt nur acht Tage.
Trwa to kilka lat, zanim festiwal stanie się większy i bardziej znany.
commencer à apprendre
Es dauert mehrere Jahre, bis das Festival größer und bekannter wird.
Czas trwania festiwalu został przedłużony.
commencer à apprendre
Die Dauer des Festivals hat man verlängert.
verlängern
Liczba odwiedzających gwałtownie wzrosła od 1961 roku.
commencer à apprendre
Die Besucherzahlen sind seit 1961 rasch gestiegen.
Po co zakłada się profil?
commencer à apprendre
Warum legt man ein Profil an?
Jak można znaleźć prywatny nocleg?
commencer à apprendre
Wie kann man private Schlafgelegenheiten finden?
Właścicieli mieszkań poznaje on przez Internet
commencer à apprendre
Die Wohnungsbesitzer lernt er über das Internet kennen
Po drodze poszedł jeszcze na zakupy.
Prateritum
commencer à apprendre
Er ging unterwegs noch einkaufen.
Eric jest w drodze przez Europę
commencer à apprendre
Eric ist durch Europa unterwegs
Czy operacja była udana?
commencer à apprendre
War die Operation erfolgreich?
Koncept jest prosty i skuteczny
commencer à apprendre
Das Konzept ist einfach und erfolgreich

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.