De Arione, Kubica

 0    114 fiche    keterzynka3
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
de z Abl.
commencer à apprendre
o
Ario, Arionis
commencer à apprendre
Arion, legendarny poeta
multus, -a, -um
commencer à apprendre
liczny
scriptor, scriptoris [m]
commencer à apprendre
pisarz
antiquus, -a, -um
commencer à apprendre
antyczny
commemoro, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
wspominać
celeber, celebris, celebre
commencer à apprendre
sławny, wybitny
citharista, -ae
commencer à apprendre
kitarzysta
qui, quae, quod
commencer à apprendre
który, który to, ten, on
Ovidius,-i
commencer à apprendre
Owidiusz
poeta, -ae [m]
commencer à apprendre
poeta
hic, haec, hoc
commencer à apprendre
ten oto, on
scribo, -ere, scripsi, scriptum
commencer à apprendre
pisać
mare, -is [n]
commencer à apprendre
morze
non
commencer à apprendre
nie
novit
commencer à apprendre
poznało
nescio, -ire, nescivi, nescitum
commencer à apprendre
nie wiedzieć, nie znać
tellus, -uris [f]
commencer à apprendre
ziemia
carmen, -inis [n]
commencer à apprendre
pieśń, wiersz
currentes
commencer à apprendre
wzburzone
ille, illa, illud
commencer à apprendre
ów, tamten, on
teneo, -ere, tenui, tentum
commencer à apprendre
trzymać
aqua, -ae
commencer à apprendre
woda
dico, -ere, dixi, dictum
commencer à apprendre
mówić
Corinthus,-i
commencer à apprendre
Korynt
ubi
commencer à apprendre
gdzie
apud z Acc.
commencer à apprendre
przy, u
Periander, -i
commencer à apprendre
Periander, władca Koryntu
rex, regis
commencer à apprendre
król
incolo, -ere, incolui, incultum
commencer à apprendre
zamieszkiwać
Sicilia, -ae
commencer à apprendre
Sycylia
proficisor, proficisci, profectus sum
commencer à apprendre
wyruszyć
et
commencer à apprendre
i
ibi
commencer à apprendre
tam
divitiae, -arum
commencer à apprendre
bogactwo
magnus, -a, -um
commencer à apprendre
wielki
dono, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
darować
cum
commencer à apprendre
gdy, ponieważ, chociaż
ars, artis
commencer à apprendre
sztuka, rzemiosło
suus, -a, -um
commencer à apprendre
swój
magnificus, -a, -um
commencer à apprendre
wspaniały
animus, -i
commencer à apprendre
umysł, duch
omnis, -e
commencer à apprendre
wszystek, cały, każdy
permoveo, -ere, -movi, -motum
commencer à apprendre
poruszać
comparo, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
zestawić, porównać, pozyskać
ita
commencer à apprendre
tak oto
ops, opis [f]
commencer à apprendre
moc, siła, [pl.] środki, wpływy, majątek
contentus, -a, -um z Abl.
commencer à apprendre
zadowolony
domum
commencer à apprendre
do domu
redeo, -ire, -ii, -itum
commencer à apprendre
wrócić
in animo habere
commencer à apprendre
mieć zamiar, mieć na myśli
habeo, -ere, -ui, -itum
commencer à apprendre
mieć
in z Acc. / z Abl.
commencer à apprendre
w, do, na
portus, -us
commencer à apprendre
port
portu [Abl. sing.]
commencer à apprendre
porcie
navis, -is
commencer à apprendre
okręt
Corinthius, -i
commencer à apprendre
mieszkaniec Koryntu
nactus
commencer à apprendre
znalazwszy
rogo, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
prosić, pytać
ut
commencer à apprendre
aby, żeby
is, ea, id
commencer à apprendre
ten, on
accipio, -ere, -cepi, -ceptum
commencer à apprendre
przyjąć, wziąć, otrzymać
homo, hominis [m]
commencer à apprendre
człowiek
Corinthius, -a, -um
commencer à apprendre
koryncki
ut
commencer à apprendre
jak, aby, że, choćby
II sui, III sibi, IV se, V se
commencer à apprendre
się, (że) on
notus, -a, -um
commencer à apprendre
znany
amicus, -i
commencer à apprendre
przyjacielu
deligo, -ere, -legi, -lectum
commencer à apprendre
wybierać
sed
commencer à apprendre
ale, lecz
mox
commencer à apprendre
wkrótce
delectum, -i
commencer à apprendre
wybór
deploro, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
opłakiwać
nauta, -ae [m]
commencer à apprendre
żeglarz
video, -ere, vidi, visum
commencer à apprendre
widzieć
interficio, -ere, -feci, -fectum
commencer à apprendre
zabić
statuo, -ere, -ui, -utum
commencer à apprendre
postanowić, postawić
potior, potiri, potitus sum z Abl. / z Gen.
commencer à apprendre
osiągnąć, zdobyć
primo
commencer à apprendre
najpierw
vita, -ae
commencer à apprendre
życie
parco, -ere, peperci=parsi=parcui, parsum z Dat.
commencer à apprendre
oszczędzać
denique
commencer à apprendre
wreszcie
frustra
commencer à apprendre
na próżno
unus, -a, -um
commencer à apprendre
jeden
impetro, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
osiągnąć
ultimus, -a, -um
commencer à apprendre
ostatni
cano, -ere, cecini, cantum
commencer à apprendre
śpiewać
permitto, -ere, permisi, permissum
commencer à apprendre
pozwolić
autem
commencer à apprendre
zaś
vestis, -is [f]
commencer à apprendre
szata, odzież
splendidus, -a, -um
commencer à apprendre
błyszczący, jasny, okazały
corona, -ae
commencer à apprendre
wieniec
ornatus
commencer à apprendre
ozdobiony
mors, mortis [f]
commencer à apprendre
śmierć
defleo, -ere, -flevi, -fletum
commencer à apprendre
opłakiwać, żalić się
coepi, coepisse, coeptum
commencer à apprendre
zaczynać
cithara, -ae
commencer à apprendre
kitara, instrument strunowy
sonus, -i
commencer à apprendre
głos, brzmienie
sono, -are, -avi, -atum
commencer à apprendre
brzmieć, dźwięczeć
vox, vocis [f]
commencer à apprendre
głos
audio, -ire, -ivi, -itum
commencer à apprendre
słyszeć
subito
commencer à apprendre
nagle
delphinus, -i
commencer à apprendre
delfin
circa z Acc,
commencer à apprendre
koło, blisko, przy
venio, -ire, veni, ventum
commencer à apprendre
przybyć
tradunt
commencer à apprendre
przekazują że
trado, -ere, -didi, -ditum
commencer à apprendre
przekazywać
desilio, -ire, -ui
commencer à apprendre
zeskoczyć
animal, -alis [n]
commencer à apprendre
zwierzę
dorsum, -i
commencer à apprendre
grzbiet, plecy
subdo, -ere, -didi, -ditum
commencer à apprendre
podstawiać
ad z Acc.
commencer à apprendre
do (w kierunku), przy, na
litus, -oris
commencer à apprendre
brzeg
deveho, -ere, -vexi, -vectum
commencer à apprendre
przewozić

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.