DATY III GIM

 0    28 fiche    atelierdelangues
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
1569
commencer à apprendre
Unia realna Polski i Litwy w Lublinie; włączenie Podlasia, Wołynia i Ukrainy do Korony
1573
commencer à apprendre
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
commencer à apprendre
Unia brzeska, powstanie Kościoła grecko-katolickiego
1605
commencer à apprendre
zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem (Jan Karol Chodkiewicz)
1610
commencer à apprendre
bitwa pod Kłuszynem, zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi (Stanisław Żółkiewski)
1620
commencer à apprendre
klęska wojsk polskich pod Cecorą, zwycięstwo Turków (Stanisław Żółkiewski)
1621
commencer à apprendre
odparcie ataku wojsk tureckich pod murami Chocimia, (Jan Karol Chodkiewicz)
1648
commencer à apprendre
wybuch największego powstania kozackiego na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego
1652
commencer à apprendre
pierwsze zerwanie sejmu (liberum veto)
1654
commencer à apprendre
Ugoda perejasławska|Kozacy uznali się poddanymi Cara
1655-1660
commencer à apprendre
Potop szwecki
1657
commencer à apprendre
traktaty welawsko-bydgoskie, zerwanie zależności lennej Prus Książęcych od Rzeczypospolitej
1660
commencer à apprendre
pokój wieczysty ze Szwecją w Oliwie
1673
commencer à apprendre
zwycięstwo Polaków nad Turkami pod Chocimiem (Jan Sobieski)
12 IX 1683
commencer à apprendre
wiktoria wiedeńska (Jan III Sobieski)
1686
commencer à apprendre
pokój grzymułtowskiego, pokój wieczysty z Moskwą
1699
commencer à apprendre
pokój w Karłowicach, pokój wieczysty z Turcją
1764
commencer à apprendre
ostatnia wolna elekcja, wybór na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768-1772
commencer à apprendre
Konfederacja barska
1772
commencer à apprendre
pierwszy rozbiór Polski
1773
commencer à apprendre
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1788-1792
commencer à apprendre
obrady Sejmu Czteroletniego
3 V 1791
commencer à apprendre
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1792
commencer à apprendre
Konfederacja targowicka i wojna polsko|rosyjska
1793
commencer à apprendre
drugi rozbiór polski, ostatni sejm Rzeczypospolitej w Grodnie
1794
commencer à apprendre
powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska)
1795
commencer à apprendre
trzeci rozbiór polski, Polska wymazana z mapy Europy
1797
commencer à apprendre
utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, generał Jan Henryk Dąbrowski

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.