Data, Reasearch & Information

 0    25 fiche    monis343
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
propozycja
Ile osób poparło propozycję?
commencer à apprendre
proposal
How many people supported the proposal?
prognoza
Robię prognozę sprzedaży na przyszły rok.
commencer à apprendre
forecast
I’m making a sales forecast for next year.
wyniki
Jesteśmy zadowoleni z Twoich wyników.
commencer à apprendre
results
We are happy with your performance.
tendencje, trendy
commencer à apprendre
trends
sytuacja
Sytuacja się poprawiła.
commencer à apprendre
situation
The situation is getting better.
badanie
commencer à apprendre
research
dochód
commencer à apprendre
income
kwartał
commencer à apprendre
quarter
kwartalny
commencer à apprendre
quarterly
budżet
Budżet na następny rok jest gotowy.
commencer à apprendre
a budget
The budget for next year is ready.
tabelka
Wpisujemy wszystkie wyniki w tabele.
commencer à apprendre
table
We put all the results in tables.
źródło informacji
commencer à apprendre
source of information
popierać
commencer à apprendre
support
poprawiać się
commencer à apprendre
get better
zrobić badania
commencer à apprendre
do research
obliczać, kalkulować
commencer à apprendre
calculate
przetwarzać
commencer à apprendre
process
robić prezentację
commencer à apprendre
make a presentation
wstawić, wpisać
commencer à apprendre
put
wprowadzić dane
commencer à apprendre
enter data
planować
commencer à apprendre
plan
konieczny, potrzebny
commencer à apprendre
necessary
dokładne dane
commencer à apprendre
accurate data
satysfakcjonujący
Mam nadzieję, że rezultaty będą satysfakcjonujące.
commencer à apprendre
satisfactory
I hope that the results will be satisfactory.
poprawny
Sprawdzamy czy są poprawne, i wysyłamy je do Działu Marketingu.
commencer à apprendre
correct
We check if it’s correct, and we send it to the Marketing Department.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.