czasowniki z przyimkami

 0    56 fiche    agawuj
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

zgadzać się z
commencer à apprendre
agree with
I don't agree with you this time.

przepraszać za
commencer à apprendre
apologize for
The boy apologised for his bad behaviour.

ask for

believe in

należeć do
Kwestia odszkodowania należy do innej kategorii prawnej.
commencer à apprendre
belong to
The compensation issue comes under a different legal category.


poradzić sobie z
commencer à apprendre
cope with

depend on

różnią się od
commencer à apprendre
differ from


zapraszają na/do
commencer à apprendre
invite to

laugh at

dowiedzieć się o
commencer à apprendre
learn about

leave for

listen to

long for

patrzeć na, spojrzeć
commencer à apprendre
look at

szukać
Szukam wyjścia.
commencer à apprendre
look for
I am looking for exit.

przygotować się do
commencer à apprendre
prepare for

punish for

kłócić się z, pokłócić się z
commencer à apprendre
quarrel with

polegać na (kimś)
commencer à apprendre
rely on

shout at

Uśmiecham się do
commencer à apprendre
smile at

wydawać (pieniądze) na
commencer à apprendre
spend on

cierpieć na, z powodu
commencer à apprendre
suffer from

think about

wait for

write to

bać się, obawiać się
commencer à apprendre
(be) afraid of

znudzony
Sandra jest znudzona swoją pracą.
commencer à apprendre
fed up with
Sandra is fed up with her job.

mieć alergię na
commencer à apprendre
(be) alergic to

dobry w, doświadczony w
commencer à apprendre
good at

zdumiony, zdziwiony
commencer à apprendre
amazed at

interested in

zły na (kogoś)
commencer à apprendre
angry at/with

(be) ashamed of

pasjonować/entuzjazmować się czymś
commencer à apprendre
(be) keen on

słaby/ niedoświadczony w
commencer à apprendre
bad at

occupied with

bored with

pleased with

być zależnym od
commencer à apprendre
(be) dependent on


different from

odpowiedzialny za
commencer à apprendre
responsible for

disappointed at/with

(be) scared of

eager for

przepraszać za
commencer à apprendre
(be) sorry about

podekscytowany (czymśz0
commencer à apprendre
excitet about

surprised at

znać, wiedzieć o
commencer à apprendre
(be) familiar with

tired of

słynący z, słynny
commencer à apprendre
famous for

przyzwyczajony do
commencer à apprendre
used to


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.