czasowniki z przyimkami

 0    56 fiche    agawuj
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zgadzać się z
commencer à apprendre
agree with
I don't agree with you this time.
przepraszać za
commencer à apprendre
apologize for
The boy apologised for his bad behaviour.
prosić o
commencer à apprendre
ask for
wierzyć w
commencer à apprendre
believe in
należeć do
Kwestia odszkodowania należy do innej kategorii prawnej.
commencer à apprendre
belong to
The compensation issue comes under a different legal category.
dbać o
commencer à apprendre
care of
poradzić sobie z
commencer à apprendre
cope with
zależeć od
commencer à apprendre
depend on
różnią się od
commencer à apprendre
differ from
iść do
commencer à apprendre
go to
zapraszają na/do
commencer à apprendre
invite to
śmiać się z
commencer à apprendre
laugh at
dowiedzieć się o
commencer à apprendre
learn about
wyjechać do
commencer à apprendre
leave for
słuchać
commencer à apprendre
listen to
tęsknić za
commencer à apprendre
long for
patrzeć na, spojrzeć
commencer à apprendre
look at
szukać
Szukam wyjścia.
commencer à apprendre
look for
I am looking for exit.
przygotować się do
commencer à apprendre
prepare for
ukarać za
commencer à apprendre
punish for
kłócić się z, pokłócić się z
commencer à apprendre
quarrel with
polegać na (kimś)
commencer à apprendre
rely on
krzyczeć na
commencer à apprendre
shout at
Uśmiecham się do
commencer à apprendre
smile at
wydawać (pieniądze) na
commencer à apprendre
spend on
cierpieć na, z powodu
commencer à apprendre
suffer from
myśleć o
commencer à apprendre
think about
czekać na
commencer à apprendre
wait for
Napisać do
commencer à apprendre
write to
bać się, obawiać się
commencer à apprendre
(be) afraid of
znudzony
Sandra jest znudzona swoją pracą.
commencer à apprendre
fed up with
Sandra is fed up with her job.
mieć alergię na
commencer à apprendre
(be) alergic to
dobry w, doświadczony w
commencer à apprendre
good at
zdumiony, zdziwiony
commencer à apprendre
amazed at
zainteresowany
commencer à apprendre
interested in
zły na (kogoś)
commencer à apprendre
angry at/with
wstydzić się
commencer à apprendre
(be) ashamed of
pasjonować/entuzjazmować się czymś
commencer à apprendre
(be) keen on
słaby/ niedoświadczony w
commencer à apprendre
bad at
zajęty
commencer à apprendre
occupied with
znudzony
commencer à apprendre
bored with
zadowolony z
commencer à apprendre
pleased with
być zależnym od
commencer à apprendre
(be) dependent on
dumny z
commencer à apprendre
proud of
inny niż
commencer à apprendre
different from
odpowiedzialny za
commencer à apprendre
responsible for
rozczarowany
commencer à apprendre
disappointed at/with
bać się
commencer à apprendre
(be) scared of
chętny (do)
commencer à apprendre
eager for
przepraszać za
commencer à apprendre
(be) sorry about
podekscytowany (czymśz0
commencer à apprendre
excitet about
zaskoczony
commencer à apprendre
surprised at
znać, wiedzieć o
commencer à apprendre
(be) familiar with
zmęczony
commencer à apprendre
tired of
słynący z, słynny
commencer à apprendre
famous for
przyzwyczajony do
commencer à apprendre
used to

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.