Computers and Internet – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to turn on/boot up the computer
Ann turns on her computer the moment she wakes up.
commencer à apprendre
włączać komputer
Anna włącza komputer tuż po przebudzeniu.
to turn off the computer
Did you remember to turn off the computer?
commencer à apprendre
wyłączać komputer
Czy pamiętałeś wyłączyć komputer?
to check one's mail
Office workers check their mail a couple of times a day.
commencer à apprendre
sprawdzać pocztę elektroniczną
Pracownicy biurowi sprawdzają pocztę kilka razy dziennie.
computer
The Wilsons have three computers at home.
commencer à apprendre
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.
to download
Young people download music and films from the Internet.
commencer à apprendre
ściągać
Młodzi ludzie ściągają z internetu muzykę i filmy.
to surf the Internet
Is surfing the internet a waste of time?
commencer à apprendre
surfować po Internecie
Czy serfowanie po Internecie jest stratą czasu?
to print
Could you print this article for me?
commencer à apprendre
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
file
Susan lost all her files on the computer.
commencer à apprendre
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
document
You can send and receive electronic documents on your computer.
commencer à apprendre
dokument
Możesz wysyłać i odbierać dokumenty na komputerze.
folder
Folders on your hard drive store files.
commencer à apprendre
folder
Foldery na twardym dysku przechowują pliki.
at
commencer à apprendre
“małpa” @
dot
commencer à apprendre
“kropka”.
compose a message
My grandfather is learning how to compose messages.
commencer à apprendre
utwórz wiadomość
Mój dziadek uczy się tworzyć wiadomości.
subject
You email should contain a subject.
commencer à apprendre
temat
Twó email powinien zawierać temat.
reply
I received one hundred replies to my question.
commencer à apprendre
odpowiedzieć
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
send
I usually send about twenty emails a day.
commencer à apprendre
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.
exit
How to exit a "frozen" Windows program?
commencer à apprendre
wyjść
Jak można "wyjść" z zawieszonego programu Windows?
forward
Could you please forward me his email address?
commencer à apprendre
przesłać dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?
to hang/crash
I was working on something on the computer and suddenly it stopped responding and crashed.
commencer à apprendre
zawiesić się
Pracowałam nad czymś gdy nagle komputer przestał działać i zawiesił się.
link
I can send you the links to some fantastic websites.
commencer à apprendre
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
to chat
I love to chat online with my virtual friends.
commencer à apprendre
czatować
Uwielbiam "czatować" z moimi wirtualnymi przyjaciółmi.
password
I keep on forgetting my password.
commencer à apprendre
hasło
Wciąż zapominam swoje hasło.
webpage
Welcome To The Official Webpage of Geography Department.
commencer à apprendre
strona www
Witamy na stronie Wydziału Geografii.
browser
Google Chrome is my favourite browser.
commencer à apprendre
przeglądarka
Google Chrome jest moją ulubioną przeglądarką.
search engine
Which search engine do you use?
commencer à apprendre
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
commencer à apprendre
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
to reset
Tom accidently reseted all his data.
commencer à apprendre
zresetować
Tomek omyłkowo zresetował wszystkie swoje dane.
hard disk
Here are 10 ways to keep hard drives from failing.
commencer à apprendre
dysk twardy
Oto 10 sposobów na uniknięcie awarii twardego dysku.
icon
You can download thousands of icons.
commencer à apprendre
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
commencer à apprendre
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
laptop
A lot of students bring their laptops to lectures.
commencer à apprendre
laptop, notebook
Wielu studentów przynosi laptopy na wykłady.
computer game
Children are often addicted to playing computer games.
commencer à apprendre
gra komputerowa
Dzieci często uzależniają się od gier komputerowych.
Random Access Memory (RAM)
commencer à apprendre
pamięć operacyjna (RAM)
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
commencer à apprendre
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
modem
commencer à apprendre
modem
program/programme
commencer à apprendre
program
antivirus program/programme
I would recommend bying a good antivirus programme.
commencer à apprendre
program antywirusowy
Zalecałbym zakup dobrego programu antywirusowego.
mouse
I am thinking of buying a wireless mouse.
commencer à apprendre
myszka
Myślę o zakupie myszki bezprzewodowej.
resolution
commencer à apprendre
rozdzielczość (ekranu)
server
commencer à apprendre
serwer
operating system
commencer à apprendre
system operacyjny
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
commencer à apprendre
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
commencer à apprendre
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
screen
commencer à apprendre
ekran
blog
Dave's blog has been visited by hundreds of people.
commencer à apprendre
blog
Blog Davida odwiedziło setki osób.
computers and Internet
commencer à apprendre
komputery i Internet

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.