Coal combustion wastes

 0    52 fiche    oktawia.zeber
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zastosowanie
różnorodne zastosowania
commencer à apprendre
an application
various applications
odpowiednie zabezbieczenie
commencer à apprendre
a sufficient containment
zanieczyszczać
commencer à apprendre
to contaminate
zanieczyszczenie
zanieczyszczenie wód
commencer à apprendre
contamination
water contamination
substancja zanieczyszczająca
Arszenik jest jednym z niebezpiecznych substancji zanieczyszczających.
commencer à apprendre
a contaminant
Arsenic is one of the dangerous contaminants.
emisja, wyciek
surowe przepisy dotyczące wycieków toksycznych substancji
commencer à apprendre
a discharge
strict regulations on toixc substances discharges
wystawienie na działanie czegoś
Wystawienie na działanie arszeniku stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia.
commencer à apprendre
exposure to sth
Exposure to arsenic is a threat to our health.
nawóz
commencer à apprendre
a fertiliser
urodzajny, żyzny
commencer à apprendre
fertile
zbiornik retencyjny
Zbiorniki retencyjne są miejscami, gdzie trzyma się odpady.
commencer à apprendre
an impoundment
Impoundments are sites where the waste is kept.
konfiskować, ograniczać
commencer à apprendre
impound
obecność
commencer à apprendre
presence
oczyszczać
commencer à apprendre
to purify
oczyszczanie
oczyszczanie uranu
commencer à apprendre
purification
purification of the uranium
usunięcie
commencer à apprendre
removal
nasycać
commencer à apprendre
saturate
nasycenie
Rynek gipsu jest bliski nasycenia.
commencer à apprendre
saturation
The market for gypsum mis close to saturation.
przechowywanie
Przechowywanie odpadów jest poważnym problemem.
commencer à apprendre
storage
The waste storage is a serious problem.
różnorodność czegoś
zróżnicowanie odpadów stałych
commencer à apprendre
a variety of sth
a variety of solid wastes
odpady stałe
commencer à apprendre
solid wastes
popiół lotny
commencer à apprendre
fly ash
popiół denny
commencer à apprendre
bottom ash
żużel kotłowy
commencer à apprendre
boiler slag
odpady niebezpieczne
commencer à apprendre
hazardous waste
przeprowadzić badania
commencer à apprendre
to conduct a survey
oceniać
oceniać ryzyko
commencer à apprendre
to assess
to assess the risks
długoterminowy
commencer à apprendre
long-term
miejsce magazynowania
commencer à apprendre
a storage site
dokonywać przeglądu, remontować, zmieniać
zmieniać przepisy
commencer à apprendre
to overhaul
to overhaul the rules
zwolennik
commencer à apprendre
a proponent
przeciwnik
commencer à apprendre
an opponent
dostawca
commencer à apprendre
a supplier
zaopatrzenie, zapasy
commencer à apprendre
supplies
kurczyć się, topnieć, maleć
Zapasy się kurczą.
commencer à apprendre
to dwindle
Supplies are dwindling.
produkt uboczny
commencer à apprendre
a by-product
wywóz śmieci
commencer à apprendre
waste disposal
spalanie
commencer à apprendre
combustion
reszta, pozostałość
commencer à apprendre
a remainer, a residue
związek chemiczny
commencer à apprendre
a compound
niebezpieczeństwo powodzi
commencer à apprendre
the risk of flooding
czynić
commencer à apprendre
to render
domyślnie, walkowerem
commencer à apprendre
by default
na dużą skalę
commencer à apprendre
long-scale
najgorszy scenariusz
commencer à apprendre
the worst-case scenario
piec
commencer à apprendre
a furnace
poprzedzający coś
commencer à apprendre
prior to sth
wysypisko (śmieci)
commencer à apprendre
a landfill
być związanym z czymś
commencer à apprendre
to be associated with sth
stopiony
commencer à apprendre
molten, melted
obojętny
obojętny wypełniacz
commencer à apprendre
inert
an inert filler
dominować
commencer à apprendre
to predominate
płyta gipsowo-kartonowa
commencer à apprendre
wallboard

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.