Buying and paying

 0    9 fiche    oliwjaoliwka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Can I pay contactless?
commencer à apprendre
Czy mogę płacić zbliżeniowo?
Here's your change and receipt.
commencer à apprendre
Oto Twoja reszta i pokwitowanie.
I'd like one of those notebooks as well.
commencer à apprendre
Chciałbym też jeden z tych (zeszyty).
I'd like to pay for these headphones please.
commencer à apprendre
Chciałbym za nie zapłacić (słuchawki).
I'll take the small, blue one, please
commencer à apprendre
Poproszę małą niebieską
I've got a 20pound note
commencer à apprendre
Mam banknot 20-funtowy
Sorry, we don't take cards.
commencer à apprendre
Przepraszamy, nie przyjmujemy kart.
The big ones are 2.99 pounds and the small ones are 1.99 pounds
commencer à apprendre
Duże ważą 2,99 funta, a małe 1,99 funta
Which one?
commencer à apprendre
Który?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.