BE4 Skills and qualifications

 0    27 fiche    ksobczuk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
commencer à apprendre
graduate
I'm a recent graduate from York University.
kwalifikacje papierowe
commencer à apprendre
paper qualifications
kwalifikacje w
commencer à apprendre
qualifications in
doświadczenie zawodowe
Uczennica liceum chciała zdobyć doświadczenie zawodowe jako dziennikarka, więc zwróciła się do lokalnej gazety.
commencer à apprendre
work experience
The high school student wanted to get some work experience as a journalist, so she approached the local newspaper.
trenować dla
commencer à apprendre
train for
ukończyć ze stopniem naukowym
commencer à apprendre
graduate with a degree
Trenuj jako
commencer à apprendre
train as
zakwalifikować się jako lekarz
commencer à apprendre
qualify as a doctor
trenować
commencer à apprendre
training in
trening w domu
commencer à apprendre
in-house training
rozwój zarządzania
commencer à apprendre
management development
iść na kurs
commencer à apprendre
go on course
zdobyć doświadczenie
commencer à apprendre
acquire experience
wysoko wykwalifikowani
commencer à apprendre
highly skilled
wykwalifikowany
commencer à apprendre
skilled
w części wykwalifikowany
commencer à apprendre
semi-skilled
niewykwalifikowany
Niewykwalifikowani młodzi ludzie mają mniejsze szanse na znalezienie pracy niż ci, którzy mają niezbędne umiejętności.
commencer à apprendre
unskilled
Unskilled young people are less likely to get jobs than those with the necessary skills.
osoba wychodząca z inicjatywą
commencer à apprendre
self-starter
gracz zespołowy
commencer à apprendre
team player
metodyczny
commencer à apprendre
methodical
znajomość obsługi komputera
commencer à apprendre
computer-literate
numerować
commencer à apprendre
numerate
utalentowany / utalentowany
commencer à apprendre
talented / gifted
samozmotywowany
commencer à apprendre
self-motivated
z własnej inicjatywy
commencer à apprendre
self-driven
dobry z
commencer à apprendre
Good with
wykwalifikowany w / at
commencer à apprendre
skilled in/at

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.