BBC part 1

 0    29 fiche    strychnina
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przyznawać się do czegoś (złego)
commencer à apprendre
admit to sth
cieszyć się czymś
wysocy ludzie cieszą się swoim wzrostem
commencer à apprendre
to relish sth
tall people relish their height
ubarwiać
commencer à apprendre
embellish
być zapalonym do czegoś
commencer à apprendre
to be keen on sth
różnica (2)
commencer à apprendre
difference, disparity
drażliwość
commencer à apprendre
irritability
odłożyć coś
commencer à apprendre
to put something away
osobiście, twarzą w twarz
commencer à apprendre
in person, face to face
zawodnik, uczestnik teleturnieju
commencer à apprendre
contestant
to przechodzi ludzkie pojęcie!
commencer à apprendre
it takes the biscuits!
odnieść nagły sukces
mój biznes odniósł sukces.
commencer à apprendre
take off
my business has taken off.
chwyt reklamowy
to mogło być chwytem reklamowym.
commencer à apprendre
publicity stunt
it may have been a publicity stunt
wkradać się w czyjeś łaski
próbujesz wkrasc się w łaski kierownika
commencer à apprendre
curry favour with somebody
you're trying to curry favour with the manager.
zyskać poklask, pobudzać wyobraźnię
commencer à apprendre
captures the imagination
wyjątkowy, nadzwyczajny
commencer à apprendre
phenomenal
przestarzały
commencer à apprendre
obsolete
spadać na łeb i szyję
sprzedaż gwałtownie spada
commencer à apprendre
to drop off a cliff
the sales have dropped off a cliff
decydować się na coś
ludzie decydują się na smartfony.
commencer à apprendre
opt for sth
People have opted for a smartphones
zaangażować się w coś
ona zaangażowała mnie w bieganie z psem.
commencer à apprendre
get into sth
She got me into dogtrekking.
wyrafinowany, wyszukany
commencer à apprendre
sophisticated
Codziennie
commencer à apprendre
Daily basis
przekleństwo (przeklinać)
commencer à apprendre
swearing (swear, curse)
związany (skrepowany)
commencer à apprendre
tied up
delikatny, kruchy
commencer à apprendre
fragile
wyjawić, ujawnić odpowiedź
commencer à apprendre
reveal the answer
być może
commencer à apprendre
perhaps
przyjąć za rzecz oczywistą
w obecnych czasach uznajemy internet za oczywistość
commencer à apprendre
take for granted
these days we take the internet for granted
początkowo, na wstępie (3)
commencer à apprendre
initially, in the beginning, at first
potwierdzone, uznany
w niektórych przypadkach uznali że jest problem
commencer à apprendre
acknowledged
in some cases they have acknowledged there is an issue

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.