Barok najważniejsze informacje

4.3  3    50 fiche    Mimisia
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Ramy czasowe:
commencer à apprendre
w Europie od połowy XVI wieku do początku XVIII wieku, w Polsce od lat 80. XVI wieku do lat 40 XVIII wieku
Skąd pochodzi nazwa barok?
commencer à apprendre
od portugalskiego barocco – dziwny, tak nazywano perły o dziwnym kształcie
Owocem jakich wydarzeń historycznych jest barok?
commencer à apprendre
wojen religijnych, które nastąpiły po wystąpieniu Lutra oraz skierowanej przeciwko protestantyzmowi kontrreformacji, a także rozwoju absolutyzmu we Francji
Czym jest kontrreformacja?
commencer à apprendre
ruch społeczno-polityczny mający na celu walkę z reformacją i odbudowanie osłabionej przez pojawienie się protestantów pozycji Kościoła – zapoczątkowana na soborze trydenckim (1545-1563r.)
Najbardziej reprezentacyjne budowle baroku to:
commencer à apprendre
Wersal, symbol potęgi Ludwika XIV; kościół Il Gesu w Rzymie
Człowiek epoki baroku jest:
commencer à apprendre
zagubiony, rozdarty wewnętrznie, wątpi w doczesne wartości, szuka oparcia w Kościele
Wymień najważniejszych filozofów epoki baroku:
commencer à apprendre
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Jakimi zagadnieniami interesowali się filozofowie baroku?
commencer à apprendre
miejsce człowieka we wszechświecie; stosunek człowieka do Boga; sens ludzkiego istnienia; postawy od dewocji do libertynizmu
Wymień najwybitniejszych uczonych epoki baroku:
commencer à apprendre
Francis Bacon; Giordano Bruno; Galileusz; Isaac Newton; John Locke
Czym jest racjonalizm?
commencer à apprendre
poglądem filozoficznym stworzony przez Kartezjusza – uznaje rozum za główne źródło poznania świata
Kto powiedział: „Człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”?
commencer à apprendre
Blaise Pascal
Kto powiedział: „Cogito ergo sum”?
commencer à apprendre
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Czym jest empiryzm?
commencer à apprendre
kierunkiem w filozofii, przeciwstawiającym się racjonalizmowi, który zakłada że głównym źródłem poznania świata jest doświadczenie – jego prekursorem był Francis Bacon
Kto powiedział: „A jednak się kręci”?
commencer à apprendre
Galileusz, zaraz potem jak odwołał swoje poglądy na temat heliocentrycznego układu wszechświata
Gdzie powstał barok jako kierunek w sztuce?
commencer à apprendre
we Włoszech, w Rzymie
Cechy charakterystyczne baroku w architekturze:
commencer à apprendre
wysoko rozwinięte zdobnictwo, dynamika, linia krzywa, falista
Cechy charakterystyczne malarstwa barokowego:
commencer à apprendre
wykorzystanie gry światła i cienia w celu podkreślenia dynamiki; czyste, jaskrawe kolory, kontrast; skupienie się na wewnętrznych przeżyciach postaci; sięganie do alegorii i symboli
Cechy charakterystyczne rzeźby barokowej:
commencer à apprendre
dynamika, patos, ruch, teatralne pozy i gesty, silne uczucia,
Przykładowe rzeźby barokowe:
commencer à apprendre
Porwanie Sabinek – Giambologna; Apollo i Dafne, Ekstaza św. Teresy oraz Dawid – Lorenzo Bernini
Wybitni malarze baroku:
commencer à apprendre
Caravaggio; El Greco; Rembrandt; Jan Vermeer van Delft; Peter Paul Rubens
Czym jest rokoko?
commencer à apprendre
prądem, który powstał pod koniec baroku we Francji za panowania Ludwika XV; jego nazwa pochodzi od ozdobnej muszli; jest wysoce użytkowy, lekki, subtelny i dekoracyjny
Prądy literackie w baroku:
commencer à apprendre
konceptyzm, gongoryzm, marinizm, manieryzm, wykwintność, klasycyzm francuski, sarmatyzm
Kim był Giambattista Marino?
commencer à apprendre
twórcą marinizmu, nurtu w poezji baroku, charakteryzującego się bardzo kunsztownym stylem
Cechy baroku w literaturze:
commencer à apprendre
przesadna dbałość o formę, głębia przeżyć i uczuć wewnętrznych, nastrój niepewności i niepokoju, mieszanie wątków religijnych z mitologicznymi
Tematyka literatury baroku:
commencer à apprendre
metafizyczna, religijna, erotyczna, światowych rozkoszy, patriotyczno-historyczna, mitologiczna, obyczajowa i dydaktyczna, okolicznościowo-towarzyska
Gatunki literackie okresu baroku:
commencer à apprendre
sonet, erotyki, madrygał, tragedia, komedia klasycystyczna, powieść, bajka, pamiętnik, poemat, fraszka, satyra, listy, sylwa
Znani twórcy sonetów barokowych:
commencer à apprendre
Mikołaj Sęp Szarzyński, William Shakespeare, Jan Andrzej Morsztyn
Czym jest madrygał?
commencer à apprendre
krótki, żartobliwy wiersz miłosny
Przykład tragedii barokowej:
commencer à apprendre
„Cyd” - P. Corneille
Przykład komedii barokowej:
commencer à apprendre
„Skąpiec”, „Świętoszek” - Molier
Twórca bajek barokowych:
commencer à apprendre
J. de La Fontaine
Twórca powieści barokowych:
commencer à apprendre
M. de Cervantes
Twórca pamiętników barokowych:
commencer à apprendre
Jan Chryzostom Pasek
Czym są sylwa
commencer à apprendre
księgi domowe albo rodzinne, w których notowano ważne wydarzenia z życia prywatnego i publicznego (od łac. silva rerum – las rzeczy)
Środki artystyczne w poezji barokowej:
commencer à apprendre
anafora, antonimia, antyteza, apostrofa, hiperbola, gradacja, koncept, kontrast, oksymoron, paralelizm, paradoks, peryfraza, przerzutnia, pytanie retoryczne
Anafora
commencer à apprendre
rozpoczynanie tym samym wyrazem lub grupą wyrazów kolejnych wersów, zwrotek lub zdań (powtarzanie)
Antynomia
commencer à apprendre
sprzeczność między dwoma prawdziwymi i uzasadnionymi twierdzeniami np.: miłość-śmierć
Antyteza
commencer à apprendre
zestawienie sprzecznych sądów w celu zaskoczenia odbiorcy
Apostrofa
commencer à apprendre
bezpośredni, uroczysty zwrot do przedmiotu, pojęcia lub osoby
Hiperbola
commencer à apprendre
wyolbrzymienie
Gradacja
commencer à apprendre
stopniowanie, uszeregowanie obrazów lub epitetów według ich intensywności
Inwersja
commencer à apprendre
odwrócenie porządku słów lub zdań
Koncept
commencer à apprendre
niezwykły, zaskakujący, trafny pomysł, na którym oparty jest utwór
Kontrast
commencer à apprendre
zestawienie uwydatniające różnice
Oksymoron
commencer à apprendre
zestawienie wyrazów o wykluczających się wzajemnie znaczeniach
Paralelizm
commencer à apprendre
równoległe odbywanie się czegoś, podobieństwo między częściami utworu
Paradoks
commencer à apprendre
sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem myśl, zaskakująca i błyskotliwa
Peryfraza
commencer à apprendre
omówienie, zastąpienie jednego określenia innym
Przerzutnia
commencer à apprendre
przeniesienie końcowej części wersu do następnego
Pytanie retoryczne
commencer à apprendre
pytanie bez odpowiedzi (nie wymagające odpowiedzi)

Czas na Barok!

W przedmiotach humanistycznych najważniejsze jest całościowe patrzenie na dane zagadnienie, dlatego przedstawiamy przekrój podstawowych informacji na temat baroku w sztuce, kulturze i historii. Zestaw porusza tematy, takie jak: barok – architektura, barok – cechy czy barok – ramy czasowe i zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki. Po nauce z fiszkami bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.

Barok – powtórzenie

Przygotowując się do matury z języka polskiego, nawet na poziomie podstawowym, sama znajomość lektur czy tekstów literackich nie wystarczy. Konieczna jest także wiedza o epokach literackich. Podstawowe informacje o baroku z pewnością okażą się przydatne na tym ważnym egzaminie. W zestawie znajdziemy nie tylko najważniejsze informacje o baroku, takie jak ramy czasowe czy podstawowe pojęcia charakterystyczne dla epoki, ale też cechy baroku w architekturze i sztuce. Poznasz także najważniejszych filozofów baroku i ich najbardziej znane myśli.

Lekcje Fiszkoteki

Nasza lekcja to nie tylko barok w Polsce, ale przede wszystkim ogólne spojrzenie na tę epokę literacką. Zatem jeśli podoba Ci się ten sposób nauki, koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji, może coś okaże się równie przydatne? Znajdziesz m.in.: Średniowiecze – podstawowe informacje o epoce, Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce, Oświecenie – podstawowe informacje o epoce i wiele innych. Nie zapominaj, że na naszej stronie sam możesz tworzyć swoje Fiszki i własne lekcje. Jeśli masz ochotę pomóc innym, koniecznie z tego skorzystaj!

commentaires:

... il a écrit: 2010-11-16 19:17:20
może być...

monia il a écrit: 2010-12-21 22:00:36
praca super ;););)jak najbardziej przydatna ;P;P;P

agnieszka il a écrit: 2011-02-05 16:30:40
pytanie retoryczne to takie na ktore odpowiedz jest oczywista :/ i jak najbardziej istnieje

martynka7410 il a écrit: 2012-05-28 08:51:47
Agnieszka, oczywiście, że nie.
Kiedy zadajesz sobie pytanie np.po nie udanym dniu: Co mnie dzisiaj jeszcze spotka?
Znasz odpowiedź? - nie.
A to było pytanie retoryczne.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.