B1 - rozdział 23, czasowniki

 0    12 fiche    Starzec
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zajmować się czymś (to deal with something)
commencer à apprendre
sich befassen
uzasadniać (justify)
commencer à apprendre
begründen
nadchodzić (come)
commencer à apprendre
eingehen (geht ein, ging ein, ist eingegangen)
ukazywać się, wydawać (appear)
commencer à apprendre
erscheinen (escheint, erschien, ist erschienen)
regulować (regulate)
commencer à apprendre
regeln
tworzyć, stworzyć (create)
commencer à apprendre
schaffen (schafft, schuf, hat geschaffen)
zabraniać, zakazywać czegoś (prohibit)
commencer à apprendre
verbieten (verbietet, verbot, hat verboten)
pogarszać się (deteriorate)
commencer à apprendre
sich verschlechtern
zaciągnąć, faworyzować (prefer)
commencer à apprendre
vorziehen (zieht vor, zog vor, hat vorgezogen)
spotykać kogoś (come together)
commencer à apprendre
zusammenkommen (kommt zusammen, kam zusammen, ist zusammengekommen)
spotykać się razem (meet)
commencer à apprendre
zusammentreffen (trifft zusammen, traf zusammen, ist zusammengetroffen)
rządzić (govern)
commencer à apprendre
regieren

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.