atmosfera - geografia

 0    11 fiche    andzelikakot
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
turbulencje
commencer à apprendre
nieuporządkowany ruch powietrza wywołany nierównomiernym nagrzewaniem się podłoża,
konwekcja
commencer à apprendre
uporządkowane pionowe ruchy powietrza, dzięki którym ciepło jest transportowane na duże wysokości,
adwekcja
commencer à apprendre
poziomy ruch mas powietrza o różnej temperaturze
procesy adiabatyczne
commencer à apprendre
ochładzanie się masy powietrza na skutek jej wznoszenia lub ogrzewanie się masy powietrza na skutek jej opadania,
przemiany fazowe wody
commencer à apprendre
zmiany skupienia wody, które powodują wymianę ciepła w atmosferze.
radiacja
commencer à apprendre
wypromieniowanie ciepła z powierzchni Ziemi. Jest to mało efektywny sposób wymiany ciepła
Wyż baryczny
commencer à apprendre
inaczej antycyklon, to układ zamkniętych izobar. W tym układzie ciśnienie atmosferyczne wzrasta w kierunku środka układu, co znaczy, że najwyższą wartość osiąga w centrum układu.
Niż baryczny
commencer à apprendre
inaczej cyklon. Jest to układ zamkniętych izobar, z tym że ciśnienie maleje do środka układu, co znaczy, że w jego centrum ciśnienie jest najniższe
wiatr
commencer à apprendre
poziomy ruch powietrza, który odbywa się w niższych warstwach troposfery. Powodowany jest przez zróżnicowanie ciśnienia atmosferycznego.
konwekcja
commencer à apprendre
pionowy ruch powietrza atmosferycznego, który jest spowodowany różnicą gęstości powietrza, która z kolei jest efektem nagrzewania się powietrza.
turbulencja
commencer à apprendre
nieregularny, chaotyczny ruch powietrza, który powstaje na skutek napotkania przez powietrze na swojej drodze jakieś przeszkody

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.