Angielski B2+

 0    112 fiche    wiaterpaulina
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
MA (Master of Arts) - magister magister kierunków humanistycznych
commencer à apprendre
MA (Master of Arts)
dyplom
commencer à apprendre
diploma
punkty zaliczeniowe
commencer à apprendre
credit
przedmiot
commencer à apprendre
module
wykład
commencer à apprendre
lecture
seminarium
commencer à apprendre
seminar
konsulatacje
commencer à apprendre
tutorial
ocena
commencer à apprendre
assessment
zadanie
commencer à apprendre
assignment
portfolio
commencer à apprendre
portfolio
praca dyplomowa
commencer à apprendre
dissertation
uniwersytet
commencer à apprendre
university
wydział
commencer à apprendre
faculty
licencjat/inżynier
commencer à apprendre
bachelor degree
magister
commencer à apprendre
master degree
doktorant
commencer à apprendre
PhD (Doctor of Philosophy)
magister nauk ścisłych
commencer à apprendre
MSC - Master of Science
przedmioty podstawowe
commencer à apprendre
core modules
moduły obieralne
commencer à apprendre
elective modules
warsztat
commencer à apprendre
workshop
wyróżnienie
commencer à apprendre
distinction
kryminalistyka
commencer à apprendre
forensic science
wykładowca
commencer à apprendre
lecturer
ukończyć studia
commencer à apprendre
graduate
praktyka
commencer à apprendre
apprenticeship
Doskonalenie zawodowe
commencer à apprendre
in-service training
staż pracy
commencer à apprendre
professional experience
staż
commencer à apprendre
internship
kariera
commencer à apprendre
career
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
utrzymanie
commencer à apprendre
livelihood
praca (np. jedno zadanie, zajęcie)
commencer à apprendre
work
praca
commencer à apprendre
job
zawód
commencer à apprendre
profession
zawód, zajęcie
commencer à apprendre
occupation
księgowy
commencer à apprendre
accountant
zaniepokojony
commencer à apprendre
concerned
magister zarządzania
commencer à apprendre
MBA (Master of Business Administration)
praktyki zawodowe
commencer à apprendre
apprenticeships
warunek wstępny
commencer à apprendre
pre-requisite
uprzywilejowany
commencer à apprendre
privileged
rozsądny
commencer à apprendre
sensible
wrogi, nieprzyjazny
commencer à apprendre
hostile
kurs
commencer à apprendre
course
wiedza
commencer à apprendre
knowledge
obiektywny
commencer à apprendre
objective
subiektywny
commencer à apprendre
subjective
walka, walczyć
commencer à apprendre
struggle
zaniepokojony
commencer à apprendre
concerned
istotny / trafny
commencer à apprendre
vital
zwykły, zwyczajny
commencer à apprendre
sheer
odzwierciedlając, myslac
commencer à apprendre
reflecting
wartość
commencer à apprendre
value
istotny / trafny
commencer à apprendre
relevant
doceniać
commencer à apprendre
appreciate
mierzyć
commencer à apprendre
measure
powinien
commencer à apprendre
ought
namawiać
commencer à apprendre
persuade
zawierać
commencer à apprendre
include
faktycznie
commencer à apprendre
effectively
ławnik
commencer à apprendre
assessor
analiza porównawcza
commencer à apprendre
benchmarking
trudny, stanowiący wyzwanie
commencer à apprendre
challenging
tempo
commencer à apprendre
pace
materiały informacyjne
commencer à apprendre
handout
rozprowadzać
commencer à apprendre
distribute
układ, rozmieszczenie
commencer à apprendre
layout
polepszyć
commencer à apprendre
improve
głupi
commencer à apprendre
foolish
przestraszony
commencer à apprendre
frightened
nadmierny
commencer à apprendre
excessive
być testowanym/ egzaminowanym
commencer à apprendre
to be tested
porównać
commencer à apprendre
compare
odpowiedni / odpowiednia
commencer à apprendre
suitable
stresująca
commencer à apprendre
stressful
istotny
commencer à apprendre
essential
bezstronna
commencer à apprendre
impartial
wiedza praktyczna
commencer à apprendre
know-how
plama, smuga, wymaz
commencer à apprendre
smudge
ślina
commencer à apprendre
saliva
nasienie
commencer à apprendre
semen
plamy krwi
commencer à apprendre
bloodstains
dentystyka, stomatologia
commencer à apprendre
dentistry
prokurator
commencer à apprendre
district attorney
nakaz przeszukania
commencer à apprendre
search warrant
lekarz medycyny sądowej
commencer à apprendre
medical examiner
badacz miejsca zbrodni (CSI)
commencer à apprendre
crime scene investigator (CSI)
zanieczyszczenie, zabrudzenie
commencer à apprendre
contamination
wymioty
commencer à apprendre
vomit
pozostałości farby
commencer à apprendre
paint residue
pozostałości po strzale
commencer à apprendre
gunshot residue
obuwie
commencer à apprendre
footwear
ślad stopy, odcisk stopy
commencer à apprendre
footprint
odcisk palca
commencer à apprendre
fingerprint
łuska naboju
commencer à apprendre
cartridge casings
otwór po wystrzale
commencer à apprendre
bullet holes
list samobójczy
commencer à apprendre
suicide note
zabójstwo
commencer à apprendre
homicide
zmarły / zmarła
commencer à apprendre
deceased
rany
commencer à apprendre
wounds
ułożone, przeciągnięte
commencer à apprendre
bunched up
siniak
commencer à apprendre
bruise
blada część skóry
commencer à apprendre
tan mark
entomolog
commencer à apprendre
entomologist
wstępna przyczyna śmierci
commencer à apprendre
preliminary cause of death
lokal użytkowy
commencer à apprendre
business premises
domy mieszkalne
commencer à apprendre
domestic dwellings
kombinezon ochronny
commencer à apprendre
bunny suit
rękawiczki
commencer à apprendre
gloves
maska na usta
commencer à apprendre
mouth guard
podest
commencer à apprendre
stepping plate
ogrodzenie miejsca zbrodni
commencer à apprendre
cordon

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.