aktywny angieski 1

 0    565 fiche    kamilsuliga90
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ile kosztuje kawa
commencer à apprendre
how much is the coffee
ile kosztuje spaghetti
commencer à apprendre
how much is the spaghetti
ile kosztuje pizza z chili
commencer à apprendre
how much is the pizza with chili
Ile kosztuje woda mineralna
commencer à apprendre
How much is the mineral water
Ile kosztuje kawa z mlekiem
commencer à apprendre
How much is coffee with milk
to jest 4 dolary
commencer à apprendre
it is $4
Ile kosztuje hot dog z keczupem
commencer à apprendre
How much is a hot dog with ketchup
to kosztuje 7 €
commencer à apprendre
it is 7 Euro
Ile kosztuje czarna kawa z tiramisu
commencer à apprendre
How much is black coffee with tiramisu
to jest 10 funtów
commencer à apprendre
it is 10 pounds
ile kosztuje bilet
commencer à apprendre
how much is the ticket
Ile kosztuje autobusowy bilet
commencer à apprendre
How much is the bus ticket
ile kosztuje duża pizza z salami
commencer à apprendre
how much is the big pizza with salami
ile kosztuje ta koszulka
commencer à apprendre
how much is this t-shirt
ile kosztuje największy popcorn
commencer à apprendre
how much is the biggest popcorn
twoje
commencer à apprendre
your
to jest twój bilet
commencer à apprendre
it is your ticket
czy to twój bilet
commencer à apprendre
is it your ticket
przepraszam, czy to twój bilet
commencer à apprendre
excuse me is it your ticket
Przepraszam czy to pana bilet
commencer à apprendre
excuse me is it your ticket
Jaki jest Pański adres panie Braun
commencer à apprendre
What is your address, Mr. Braun
Gdzie jest twój apartament Robert
commencer à apprendre
Where is your apartment Robert
Jakie jest twoje hobby
commencer à apprendre
What is your hobby
Ile kosztuje twójj nowy smartfon
commencer à apprendre
How much is your new smartphone
czy pani telefon jest nowy
commencer à apprendre
is your phone new
mój moje moja
commencer à apprendre
my
To jest mój nowy apartament
commencer à apprendre
This is my new apartment
To nie jest moja kawa
commencer à apprendre
This is not my coffee
To jest mój przystanek
commencer à apprendre
This is my stop
Gdzie jest moja grupa
commencer à apprendre
Where is my group
Mój dom jest większy niż twój apartament
commencer à apprendre
My house is bigger than your apartment
mój komputer jest lepszy niż twój laptop
commencer à apprendre
my computer is better than your laptop
pieniądze
commencer à apprendre
money
to są moje pieniądze
commencer à apprendre
this is my money
to nie są moje pieniądze
commencer à apprendre
it's not my money
Gdzie są moje pieniądze
commencer à apprendre
Where is my money
Gdzie są te pieniądze
commencer à apprendre
Where is the money
telefon
commencer à apprendre
a phone
To jest mój telefon
commencer à apprendre
This is my phone
przepraszam, czy to twój telefon
commencer à apprendre
excuse me is it your phone
Gdzie jest mój telefon
commencer à apprendre
Where is my phone
mój tablet jest większy niż twój telefon
commencer à apprendre
my tablet is bigger than your phone
czy to twój nowy telefon
commencer à apprendre
is this your new phone
To jest mój telefon
commencer à apprendre
This is my phone
to moje pieniądze
commencer à apprendre
it's my money
To jest mój dowód osobisty
commencer à apprendre
This is my ID card
to nie jest twój bilet
commencer à apprendre
it's not your ticket
torba
commencer à apprendre
bag
to nie moja torba
commencer à apprendre
it's not my bag
moja torba jest większa
commencer à apprendre
my bag is bigger
Gdzie jest Twoja torebka
commencer à apprendre
Where is your bag
Ile kosztuje ta torebka
commencer à apprendre
How much is this bag
Adriana bilet
commencer à apprendre
Adrian's ticket
to jest Adriana bilet
commencer à apprendre
this is Adriana's ticket
To jest mojego kuzyna telefon
commencer à apprendre
This is my cousin's phone
To jest mojego doktora adres
commencer à apprendre
This is my doctor's address
to nie jest Moniki torba
commencer à apprendre
this is not Monika's bag
to nie jest twoja pizza ona jest Roberta
commencer à apprendre
it's not your pizza it's Robert
czy to jest Damiana laptop
commencer à apprendre
is it Damian's laptop
Gdzie jest Damiana laptop
commencer à apprendre
Where is Damiana's laptop
imię
commencer à apprendre
a name
jak masz na imię
commencer à apprendre
what's your name
nazywam się Kamil
commencer à apprendre
my name is Kamil
Jaki smartfon jest najlepszy
commencer à apprendre
what is the best smartphone
Samsung Galaxy to najlepszy smartfon
commencer à apprendre
Samsung Galaxy is the best smartphone
gdzie jest twój telefon
commencer à apprendre
where is your phone
mój telefon jest tutaj
commencer à apprendre
my phone is here
Czy twój telefon jest nowy
commencer à apprendre
Is your phone new
Tak to jest
commencer à apprendre
yes it is
Czy twój telefon jest duży
commencer à apprendre
Is your phone big
nie, nie jest
commencer à apprendre
no it's not
mówić
commencer à apprendre
speak - spoke - spoken
angielski
commencer à apprendre
English
mówić po angielsku
commencer à apprendre
speak English
mówić po polsku
commencer à apprendre
to speak Polish
mów po polsku
commencer à apprendre
speak Polish
proszę mówić po angielsku
commencer à apprendre
speak English please
wolny
commencer à apprendre
slow
wolniej
commencer à apprendre
slower
mów wolniej, proszę
commencer à apprendre
speak slower please
zbyt
commencer à apprendre
too
zbyt wolny
commencer à apprendre
too slow
Ten komputer jest zbyt wolny
commencer à apprendre
This computer is too slow
zbyt szybko
commencer à apprendre
too fast
to mieszkanie jest zbyt małe dla mnie
commencer à apprendre
this apartment is too small for me
ta pizza jest zbyt duża dla mnie
commencer à apprendre
this pizza is too big for me
ty
commencer à apprendre
you
ty mówisz zbyt szybko
commencer à apprendre
you speak too fast
ty mówisz po angielsku zbyt szybko
commencer à apprendre
you speak english too fast
rozumieć
commencer à apprendre
to understand
rozumiesz mnie
commencer à apprendre
you understand me
ja
commencer à apprendre
I
rozumiem
commencer à apprendre
I understand
rozumiem angielski
commencer à apprendre
I understand English
rozumiem cię
commencer à apprendre
I understand you
Nie rozumiem cie
commencer à apprendre
I don't understand you
ty nie rozumiesz mnie
commencer à apprendre
you don't understand me
Nie mówię po angielsku
commencer à apprendre
I don't speak English
Nie rozumiem Adama
commencer à apprendre
I don't understand Adam
Powtórz
commencer à apprendre
Repeat
Powtórz proszę
commencer à apprendre
repeat please
proszę powtórz wolniej
commencer à apprendre
repeat slower please
Nie rozumiem Powtórz proszę
commencer à apprendre
I don't understand. Repeat please
przykro mi
commencer à apprendre
I'm sorry
Przepraszam ale nie rozumiem
commencer à apprendre
I'm sorry but I don't understand
Przykro mi ale nie rozumiem Mówisz zbyt szybko
commencer à apprendre
I'm sorry but I don't understand you speak too fast
ponieważ, bo
commencer à apprendre
because
Nie rozumiem, ponieważ
commencer à apprendre
I don't understand because
Nie rozumiem, bo mówisz za szybko
commencer à apprendre
I don't understand because you speak too fast
powtórz proszę, ponieważ mówisz zbyt szybko
commencer à apprendre
repeat please because you speak too fast
znać
commencer à apprendre
to know
ja znam
commencer à apprendre
I know
Znam Cię
commencer à apprendre
I know you
nie znam Agaty
commencer à apprendre
I don't know Agata
Nie znam twojego adresu email
commencer à apprendre
I don't know your email address
ty znasz
commencer à apprendre
you know
Znasz mnie
commencer à apprendre
You know me
nie wiem
commencer à apprendre
I don't know
Przepraszam, ale nie wiem
commencer à apprendre
I'm sorry but I don't know
Nie znam ciebie
commencer à apprendre
I don't know you
Nie znam tego miasta
commencer à apprendre
I don't know this city
Znam tą restaurację
commencer à apprendre
I know this restaurant
nie znam tej restauracji
commencer à apprendre
I don't know this restaurant
ty mnie nie znasz ale ja znam ciebie
commencer à apprendre
you don't know me but I know you
znam to miasto ale nie znam tamtej restauracji
commencer à apprendre
I know this city but I don't know that restaurant
jak się masz
commencer à apprendre
how are you
jestem dobry
commencer à apprendre
I am good
W porządku, dziękuję
commencer à apprendre
I'm okay thank you
wspaniale
commencer à apprendre
great
wspaniale, dziękuję
commencer à apprendre
I am great thank you
Iza jest świetna
commencer à apprendre
Iza is great
pizza jest wspaniała
commencer à apprendre
the pizza is great
pizza w tej restauracji jest wspaniała
commencer à apprendre
the pizza in this restaurant is great
pizza w tej restauracji jest wspaniała Ale kawa jest kiepska
commencer à apprendre
the pizza in this restaurant is great But the coffee is bad
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
commencer à apprendre
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
jestem głodny
commencer à apprendre
I am hungry
Jestem głodny, ale znam dobrą pizzerię
commencer à apprendre
I am hungry but I know a good pizza house
jestem głodny Gdzie jest dobra restauracja
commencer à apprendre
I'm hungry. Where's a good restaurant
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
commencer à apprendre
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
jestem zmęczony
commencer à apprendre
I am tired
Jestem zmęczony, gdzie jest dobry hotel
commencer à apprendre
I'm tired where is a good hotel
nie jestem
commencer à apprendre
I'm not
nie jestem zmęczony
commencer à apprendre
I'm not tired
nie jestem głodny
commencer à apprendre
I'm not hungry
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
commencer à apprendre
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
jestem szczęśliwy
commencer à apprendre
I'm happy
jestem tu nowy
commencer à apprendre
I'm new here
jestem nowy tutaj ale jestem szczęśliwy
commencer à apprendre
I'm new here but I'm happy
nie jestem szczęśliwy
commencer à apprendre
I'm not happy
Nie jestem szczęśliwy, bo jestem zmęczony
commencer à apprendre
I'm not happy because I'm tired
Jestem szczęśliwy, bo mówię po angielsku i rozumiem cię
commencer à apprendre
I'm happy because I speak English and I understand you
bardzo dobre, y
commencer à apprendre
very good
to jest bardzo dobre
commencer à apprendre
it's very good
ta restauracja jest bardzo dobra
commencer à apprendre
this restaurant is very good
bardzo szczęśliwy
commencer à apprendre
very happy
Bardzo się cieszę, bo mówię po angielsku
commencer à apprendre
I am very happy because I speak English
z
Pochodzę z Polski.
commencer à apprendre
from
I come from Poland.
Ja jestem z Polski
commencer à apprendre
I'm from Poland
Adam pochodzi z Polski
commencer à apprendre
Adam is from Poland
Nie jestem z Anglii
commencer à apprendre
I'm not from England
Jestem z Polski, ale rozumiem angielski
commencer à apprendre
I'm from Poland but I understand English
nie jestem stąd
commencer à apprendre
I'm not from here
Przepraszam, ale nie wiem, bo nie jestem stąd
commencer à apprendre
I'm sorry but I don't know because I am not from here
ty jesteś
commencer à apprendre
you are
jesteś głodny
commencer à apprendre
you are hungry
Nie jestem zmęczona, ale ty jesteś
commencer à apprendre
I'm not tired but you are
Jesteś z Anglii
commencer à apprendre
you are from England
jesteś tutaj
commencer à apprendre
you are here
jestem szczęśliwy bo jesteś tutaj ze mną
commencer à apprendre
I'm happy because you are here with me
nie jesteś
commencer à apprendre
you are not
nie jesteś z Anglii
commencer à apprendre
you are not from England
nie jesteś zmęczony
commencer à apprendre
you are not tired
wiedzieć że
commencer à apprendre
to know that
Wiem, że to dobra restauracja
commencer à apprendre
I know that it is a good restaurant
wiesz, że jestem zmęczony
commencer à apprendre
you know that I am a tiret
wiesz, że nie jestem z Anglii
commencer à apprendre
you know that I'm not from England
Cieszę się, że tu jestem
commencer à apprendre
I am happy that I am here
Cieszę się, że cię znam
commencer à apprendre
I am happy that I know you
Wiem, że nie jesteś zmęczony, ale ja jestem
commencer à apprendre
I know that you are not tired but I am
rozumiem to
commencer à apprendre
do understand that
Rozumiem, że jesteś zmęczony
commencer à apprendre
I understand that you are tired
Rozumiem, że jesteś zmęczony, ale wiem gdzie jest dobry hotel
commencer à apprendre
I understand that you are tired but I know a good hotel
myśleć
commencer à apprendre
think
Myślę, że
commencer à apprendre
I think that
Myślę, że jesteś głodny
commencer à apprendre
I think that you are hungry
Myślę, że to najlepsza restauracja w mieście
commencer à apprendre
I think that it's the best restaurant in the city
pewny, pewne
commencer à apprendre
sure
jestem pewny
commencer à apprendre
I'm sure
Jestem pewien, że to jest dobre
commencer à apprendre
I am sure it's good
Nie jestem pewny
commencer à apprendre
I'm not sure
Nie jestem pewien, czy rozumiem
commencer à apprendre
I'm not sure that I understand
Nie jestem pewien, ale myślę, że to dobrze dla Ciebie
commencer à apprendre
I'm not sure but I think that it's good for you
Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł
commencer à apprendre
I'm not sure that it's a good idea
Nie znam tego miasta
commencer à apprendre
I don't know this city
Nie jestem pewien, bo nie znam tego miasta
commencer à apprendre
I'm not sure because I don't know thise city
Nie wiem, nie jestem głodny
commencer à apprendre
I don't know I'm not hungry
właściwe, słusznie, odpowiedni
commencer à apprendre
right
to właściwy adres
commencer à apprendre
it's the right address
Jestem pewien, że to właściwy adres
commencer à apprendre
I'm sure that is the right address
Myślę, że to właściwy dokument
commencer à apprendre
I think that it's a right document
czy to odpowiedni autobus
commencer à apprendre
is it the right bus
niewłaściwe, złe
commencer à apprendre
wrong
to zły adres
commencer à apprendre
it's the wrong address
Myślę, że to zły adres
commencer à apprendre
I think that it's the wrong address
to zły bilet
commencer à apprendre
it's the wrong ticket
Myślę, że to zły autobus
commencer à apprendre
I think that is the wrong bus
jesteś głodny
commencer à apprendre
you are hungry
czy jesteś głodny?
commencer à apprendre
are you hungry?
jesteś głodny? Znam najlepszą restaurację w mieście
commencer à apprendre
are you hungry? I know the best restaurant in the city
czy jesteś z Anglii?
commencer à apprendre
are you from England?
Jesteś pewny?
commencer à apprendre
are you sure?
czy na pewno ta pizza jest dobra?
commencer à apprendre
are you sure that this pizza is good?
Czy jesteś pewny że to jest odpowiedni adres?
commencer à apprendre
Are you sure this is the right address?
zajęty
Daj mi spokój, jestem zajęta.
commencer à apprendre
busy
Leave me alone, I'm busy.
Jesteś zajęty?
commencer à apprendre
are you busy?
tak, jestem bardzo zajęty
commencer à apprendre
yes I'm very busy
Nie jestem zajęty
commencer à apprendre
I'm not busy
Wiem, że jesteś bardzo zajęty
commencer à apprendre
I know that you are very busy
dzień
To będzie bardzo ciepły dzień.
commencer à apprendre
day
It's going to be a very warm day.
to jest dobry dzień
commencer à apprendre
it's a good day
to jest nowy dzień
commencer à apprendre
it's a new day
czy to dobry dzień dla ciebie?
commencer à apprendre
is it a good day for you?
jaki dzień
commencer à apprendre
what a day
dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
commencer à apprendre
today
What are your plans for today?
Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy
commencer à apprendre
I'm very happy today
dzisiaj jest dobry dzień
commencer à apprendre
today is a good day
czy jesteś dzisiaj zajęty?
commencer à apprendre
are you busy today?
Jestem dzisiaj bardzo zajęty
commencer à apprendre
I'm very busy today
Przepraszam, ale jestem dzisiaj zmęczony
commencer à apprendre
I'm sorry but I'm tired today
tak, jestem
commencer à apprendre
yes I am
nie, nie jestem
commencer à apprendre
no I'm not
czy to dobry dzień?
commencer à apprendre
is today a good day?
tak dzisiaj jest dobry dzień
commencer à apprendre
yes today is a good day
gdzie jesteś?
commencer à apprendre
where are you?
Skąd jesteś?
commencer à apprendre
where are you from?
Ja jestem z Polski
commencer à apprendre
I'm from Poland
jesteś z Warszawy?
commencer à apprendre
are you from Warsaw?
nie, nie jestem z Warszawy Jestem z Łodzi
commencer à apprendre
no I'm not from Warsaw. I'm from Lodz
czy to właściwy adres
commencer à apprendre
is it the right address
nie, to nie jest właściwy adres
commencer à apprendre
no it's not it's right address
mogę, potrafię, umiem
commencer à apprendre
I can
potrafię mówić po angielsku
commencer à apprendre
I can speak English
Potrafię szybko mówić po polsku
commencer à apprendre
I can speak Polish fast
Potrafię mówić po polsku, bo jestem z Polski
commencer à apprendre
I can speak Polish because I am from Poland
Znam angielski, ale lepiej mówię po polsku
commencer à apprendre
I can speak English but I speak Polish better
Nie umiem szybko mówić po angielsku
commencer à apprendre
I can't speak English fast
Nie umiem mówić po francusku
commencer à apprendre
I can't speak French
nie umiesz mówić po polsku, ponieważ nie jesteś z polski
commencer à apprendre
you can't speak Polish because you are not from poland
Przepraszam, nie mogę cię zrozumieć
commencer à apprendre
I'm sorry I can't understand you
Nie rozumiem cie
commencer à apprendre
I can't understand you
ona
Ona jest moją siostrą.
commencer à apprendre
she
She is my sister.
ona jest wspaniała
commencer à apprendre
she's great
ona jest szczęśliwa
commencer à apprendre
she's happy
czy ona jest głodna?
commencer à apprendre
is she hungry?
Skąd ona pochodzi?
commencer à apprendre
where is she from?
ona jest z Wrocławia
commencer à apprendre
she is from Wrocław
ona nie umie mówić po angielsku
commencer à apprendre
she can't speak English
ona nie umie mówić po angielsku, ale umie mówić po polsku
commencer à apprendre
she can't speak English but she can speak Polish
Czy jesteś pewny że ona umie mówić po angielsku?
commencer à apprendre
are you sure that she can speak english?
Ania umie mówić po angielsku
commencer à apprendre
Ania can speak English
mój kuzyn nie umie mówić po polsku
commencer à apprendre
my cousin can't speak Polish
twój doktor umie mówić po angielsku
commencer à apprendre
your doctor can speak english
Skąd ona pochodzi?
commencer à apprendre
where is she from?
ona jest z Polski z Łodzi
commencer à apprendre
she's from Poland from Lodz
czy ona jest szczęśliwa?
commencer à apprendre
is she happy?
tak ona jest
commencer à apprendre
yes she's
czy ona jest twoją przyjaciółką
commencer à apprendre
is she your friend
tak ona jest
commencer à apprendre
yes she's
czy umiem, mogę, potrafię?
commencer à apprendre
can I?
Czy mówisz po angielsku?
commencer à apprendre
can you speak English?
czy ona może?
commencer à apprendre
can she?
palić
Jeśli będziesz palił, dostaniesz raka płuc.
commencer à apprendre
to smoke
If you smoke, you'll get lung cancer.
czy ona może palić tutaj?
commencer à apprendre
can she smoke here?
czy mogę tutaj zapalić?
commencer à apprendre
can I smoke here?
nie, nie możesz
commencer à apprendre
no you can't
gdzie mogę palić?
commencer à apprendre
where can I smoke?
Przepraszam, ale nie możesz tu palić
commencer à apprendre
I'm sorry but you can't smoke here
możesz palić tam
commencer à apprendre
you can smoke there
Ja nie palę
commencer à apprendre
I don't smoke
możesz mi pomóc?
commencer à apprendre
can you help me?
przepraszam, czy możesz mi pomóc?
commencer à apprendre
excuse me can you help me?
czy ona może pomóc mi?
commencer à apprendre
can she help me?
czy ja mogę pomóc tobie?
commencer à apprendre
can I help you?
ona może pomóc Ci
commencer à apprendre
she can help you
Tak jestem pewien że ona może ci pomóc
commencer à apprendre
Yes, I'm sure that she can help you
Myślę że ja mogę ci pomóc
commencer à apprendre
I think that I can help you
jak
Jak zamierzasz to zrobić?
commencer à apprendre
how
How are you going to do that?
Jak mogę pomóc?
commencer à apprendre
how can I help?
jak mogę pomóc Ci?
commencer à apprendre
how can I help you?
jak mogę Ci pomóc z tym problemem?
commencer à apprendre
how can I help you with this problem?
znaleźć
Znalazłaś swój zagubiony portfel?
commencer à apprendre
to find
Did you find your lost wallet?
Gdzie mogę znaleźć to?
commencer à apprendre
Where can I find it?
przepraszam, gdzie mogę to znaleźć?
commencer à apprendre
excuse me where can I find it?
gdzie mogę znaleźć smartfony?
commencer à apprendre
where can I find smart phones?
przepraszam, gdzie mogę znaleźć laptopy?
commencer à apprendre
excuse me where can I find laptops?
przepraszam, gdzie mogę znaleźć najlepszą pizzerię w mieście?
commencer à apprendre
excuse me where can I find the best pizza house in the city?
Czy umiesz mówić po polsku?
commencer à apprendre
can you speak Polish?
tak, umiem
commencer à apprendre
yes I can
Czy potrafisz mówić po francusku?
commencer à apprendre
can you speak French?
nie, nie umiem
commencer à apprendre
no I can't
czy mogę pomóc ci lepiej mówić po angielsku?
commencer à apprendre
can I help you speak English better?
tak, możesz
commencer à apprendre
yes you can
przepraszam, czy możesz mi pomóc znaleźć kawę
commencer à apprendre
excuse me can you help me find coffee
on
Kim on jest?
commencer à apprendre
he
Who is he?
on potrafi
commencer à apprendre
he can
on jest dzisiaj bardzo zajęty
commencer à apprendre
he's very busy today
Skąd on jest?
commencer à apprendre
where is he from?
on jest z Warszawy
commencer à apprendre
he's from Warsaw
czy on może ci pomóc?
commencer à apprendre
can he help you?
czy on może pomóc ci znaleźć twoją torbę
commencer à apprendre
can he help you find your bag
Tomek rozumie angielski
commencer à apprendre
Tomek can understand English
twój kuzyn nie może tego znaleźć
commencer à apprendre
your cousin can't find it
mój lekarz może ci pomóc
commencer à apprendre
my doctor can help you
jego
To jest jego żona.
commencer à apprendre
his
This is his wife.
to jest jego telefon
commencer à apprendre
it's his phone
to nie jest jego laptop
commencer à apprendre
it's not his laptop
jego laptop jest czarny
commencer à apprendre
his laptop is black
to jest jego hobby
commencer à apprendre
it's his Hobby
czy możesz znaleźć jego paszport
commencer à apprendre
can you find his passport
jej
Podobają mi się jej buty.
commencer à apprendre
her
I like her shoes.
to jest jej torebka
commencer à apprendre
it's her bag
to nie jest jej popcorn
commencer à apprendre
it's not her popcorn
jej popcorn jest duży
commencer à apprendre
her popcorn is big
czy on może znaleźć jej torbę
commencer à apprendre
can he find her bag
czy to jest jej kawa?
commencer à apprendre
is this her coffee?
to nie twoja kawa to jej kawa
commencer à apprendre
it's not your coffee it's her coffee
to jest Agnieszki kawa
commencer à apprendre
it's Agnieszka's coffee
czy możesz mi pomóc znaleźć jej telefon?
commencer à apprendre
can you help me find her phone?
pokój
Gdzie jest mój pokój?
commencer à apprendre
room
Where is my room?
to jest jej pokój
commencer à apprendre
it's her room
to jest pokój Izy
commencer à apprendre
it's Iza's room
jego pokój jest większy
commencer à apprendre
his room is bigger
Jego pokój jest większy ale jej pokój jest lepszy
commencer à apprendre
His room is bigger but her room is butter
gdzie jest mój pokój?
commencer à apprendre
where is my room?
gdzie jest pokój 17
commencer à apprendre
where is room 17
Jestem w pokoju 12
commencer à apprendre
I'm in room 12
Skąd on jest
commencer à apprendre
where is he from
on jest z polski
commencer à apprendre
he is from Poland
czy on umie mówić po angielsku
commencer à apprendre
can he speak English
nie, nie umie
commencer à apprendre
no he can't
czy on jest w Polsce
commencer à apprendre
is he in Poland
tak on jest
commencer à apprendre
yes he's
ja chcę
commencer à apprendre
I want
ja chcę to
commencer à apprendre
I want it
Chcę tę kawę
commencer à apprendre
I want this coffee
Chcę tę białą koszulkę
commencer à apprendre
I want this white T-shirt
Chcę expresso
commencer à apprendre
I want expresso
wiem że chcesz tego
commencer à apprendre
I know you want this
chcę ten pokój ponieważ jest tańszy
commencer à apprendre
I want this room because it's cheaper
ten pokój jest zbyt mały dla mnie
commencer à apprendre
this room is too small for me
Chcę mieć lepszy pokoju
commencer à apprendre
I want a better room
drogie
commencer à apprendre
expensive
to jest zbyt drogie
commencer à apprendre
it's too expensive
to nie jest zbyt drogie dla mnie
commencer à apprendre
it's not too expensive for me
ta kawiarnia jest zbyt droga dla mnie
commencer à apprendre
this coffee house is too expensive for me
Chcę tego, ponieważ nie jest zbyt drogie
commencer à apprendre
I want it because it's not too expensive
Rozumiem, że. To dla ciebie za drogie
commencer à apprendre
I understand that. It's too expensive for you
wiesz, że Ferrari jest dla ciebie za drogie
commencer à apprendre
you know that Ferrari is too expensive for you
Jestem pewien że ta restauracja nie jest za droga dla mnie
commencer à apprendre
I'm sure that this restaurant is not too expensive for me
znam to miasto i myślę że ten hotel jest zbyt drogi dla ciebie
commencer à apprendre
I know this city and I think that this hotel is too expensive for you
chcę kawę
commencer à apprendre
I want a coffee
Chcę pomóc
commencer à apprendre
I want to help
Chcę wiedzieć
commencer à apprendre
I want to know
chcę mówić po angielsku
commencer à apprendre
I want to speak English
Chcę znaleźć najlepszy hotel w mieście
commencer à apprendre
I want to find the best hotel in the city
chcę się zobaczyć z Michałem w Pokoju 11
commencer à apprendre
I want to see Michał in Room 11
chcę mówić po angielsku ponieważ chcę rozumieć Amerykanów
commencer à apprendre
I want to speak english because I want to understand americans
kupować
Helena właśnie kupiła nowy żakiet, skórzany pasek i mini spódnicę.
commencer à apprendre
to buy
Helen has just bought a new jacket, a leather belt and a mini skirt.
chce to kupic
commencer à apprendre
I want to buy it
Chcę kupić tego laptopa
commencer à apprendre
I want to buy this laptop
Chcę kupić ten laptop, ale jest za drogi
commencer à apprendre
I want to buy this laptop but it's too expensive
moge to kupić?
commencer à apprendre
can I buy it?
Gdzie mogę kupić bilet
commencer à apprendre
Where can I buy a ticket
czy mogę kupić bilet tutaj
commencer à apprendre
can I buy a ticket here
nie, tutaj nie możesz kupić biletu
commencer à apprendre
no you can't buy a ticket here
nie możesz kupić biletu tutaj, ale możesz go kupić tam
commencer à apprendre
you can't buy a ticket here, but you can buy it there
to jest 19 dolarów
commencer à apprendre
it is $19
Czy mówisz po angielsku?
commencer à apprendre
can you speak English?
ile kosztuje ta koszulka?
commencer à apprendre
how much is this t-shirt?
chce to kupic
commencer à apprendre
I want to buy it
Chcę go kupić, ale jest za drogi
commencer à apprendre
I want to buy it but it's too expensive
teraz
Teraz jestem zajęty.
commencer à apprendre
now
I'm busy now.
Chcę to teraz kupić
commencer à apprendre
I want to buy it now
Chcę teraz kupić ten biały laptop
commencer à apprendre
I want to buy this white laptop now
Chcę to teraz dla ciebie kupić, ponieważ jest bardzo dobre
commencer à apprendre
I want to buy it for you now because it's very good
zobaczyć
commencer à apprendre
to see
chcę zobaczyć
commencer à apprendre
I want to see
chcę to zobaczyć teraz
commencer à apprendre
I want to see it now
czy mogę to dziś zobaczyć
commencer à apprendre
can I see it today
Chcę zobaczyć Big Bena dzisiaj
commencer à apprendre
I want to see big bena today
Chcę zobaczyć Mount Everest
commencer à apprendre
I want to see Mount Everest
czy widzisz to tam
commencer à apprendre
can you see it there
tak, widzę to
commencer à apprendre
yes, I can see it
Chcę cię dzisiaj zobaczyć
commencer à apprendre
I want to see you today
Chcę zobaczyć ten smartfon
commencer à apprendre
I want to see this Smartphone
Chcę zobaczyć smartfona, bo chcę go dziś kupić
commencer à apprendre
I want to see the smartphone because I want to buy it today
Ja nie chce
commencer à apprendre
I don't want
Nie chce tego
commencer à apprendre
I don't want it
Nie chcę tego, ponieważ jest za droge
commencer à apprendre
I don't want it because it's too expensive
nie chcę tego pokoju ponieważ jest zbyt drogi
commencer à apprendre
I don't want this room because it's too expensive
Nie chcę tej kawy, bo jest biała
commencer à apprendre
I don't want this coffee because it's white
Nie chcę ci teraz pomagać
commencer à apprendre
I don't want to help you now
nie chce pomóc ci teraz ponieważ jestem zajęty
commencer à apprendre
I don't want to help you now because I'm busy
ty nie chcesz mi pomóc ponieważ nie potrafisz
commencer à apprendre
you don't want to help me because you can't
ty nie chcesz mi pomóc ponieważ nie rozumiesz mnie
commencer à apprendre
you don't want to help me because you don't understand me
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
commencer à apprendre
to need
Will you need the car tomorrow?
potrzebuję kawy
commencer à apprendre
I need a coffee
Muszę kupić smartfon
commencer à apprendre
I need to buy a smartphone
Potrzebuję lepszego komputera
commencer à apprendre
I need a better computer
Potrzebuję znaleźć toaletę
commencer à apprendre
I need to find a toilet
Muszę to dziś kupić
commencer à apprendre
I need to buy it today
jestem zmęczony i potrzebuję wakacje
commencer à apprendre
I am tired and I need a vacation
nie potrzebuję tego
commencer à apprendre
I don't need it
ty nie potrzebujesz kupić bilet
commencer à apprendre
you don't need to buy a ticket
potrzebujesz to zobaczyć
commencer à apprendre
you need to see it
chcę cię zobaczyć
commencer à apprendre
I want to see you
Potrzebuję zobaczyć Adama dzisiaj
commencer à apprendre
I need to see Adam today
Potrzebuję spotkać się z doktorem House
commencer à apprendre
I need to see Dr. House
on zna mnie
commencer à apprendre
he knows me
ona rozumie mnie
commencer à apprendre
she understands me
jestem z nią ponieważ ona mnie rozumie
commencer à apprendre
I'm with her because she understands me
Paweł potrzebuję mojej pomocy
commencer à apprendre
Paweł needs my help
mój komputer potrzebuję restart
commencer à apprendre
my computer needs a restart
on chce to kupić dla mnie
commencer à apprendre
he wants to buy it for me
Ania potrzebuje cię zobaczyć
commencer à apprendre
Ania, needs to see you
ona chce dużą kawę ponieważ jest zmęczona
commencer à apprendre
she wants a big coffee because she is tired
Mój doktor Potrzebuje zobaczyć ten dokument Dzisiaj
commencer à apprendre
My doctor needs to see this document today
ona jest tutaj
commencer à apprendre
she is here
on jest tutaj ze mną
commencer à apprendre
he is here with me
Edyta potrafi mówić po angielsku
commencer à apprendre
Edyta can speak English
Michał może ci pomóc
commencer à apprendre
Michal can help you
nie, dziękuję, nie potrzebuję mapy
commencer à apprendre
no thank you I don't need a map
Przepraszam, ale nie chcę kupić twojej mapy
commencer à apprendre
I'm sorry but I don't want to buy your map
Chcę kupić najlepszy smartfon, ile to kosztuje
commencer à apprendre
I want to buy the best smartphone how much is it
ile kosztuje najlepszy smartfon, jaki chcę kupić
commencer à apprendre
how much is the best smartphone I want to buy it
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
commencer à apprendre
to get
She always gets what she wants.
ja mogę dostać to
commencer à apprendre
I can get it
ty możesz dostać to tam
commencer à apprendre
you can get it there
ty możesz dostać ten laptop
commencer à apprendre
you can get this laptop
wiem gdzie możesz dostać ten laptop
commencer à apprendre
I know where you can get this laptop
ona nie może dostać tego
commencer à apprendre
she can't get it
nie możesz dostać spaghetti tutaj
commencer à apprendre
you can't get spaghetti here
nie możesz dostać tego laptopa Ponieważ jest za drogi
commencer à apprendre
you can't get this laptop because it's too expensive
Czy mogę dostać to?
commencer à apprendre
Can I get it?
gdzie mogę to dostać?
commencer à apprendre
where can I get it?
gdzie mogę dostać najlepszą pizzę?
commencer à apprendre
where can I get the best pizza?
Gdzie mogę dostać bilet na metro?
commencer à apprendre
Where can I get a metro ticket?
gdzie mogę dostać największą kawę z mlekiem
commencer à apprendre
where can I get the biggest coffee with milk
czy mogę podać ci kawę?
commencer à apprendre
can I get you a coffee?
Co mogę ci podać?
commencer à apprendre
what can I get you?
co możesz mi dać?
commencer à apprendre
what can you get me?
co mogą dostać tutaj?
commencer à apprendre
what can I get here?
czy możesz podać mi białą kawę?
commencer à apprendre
can you get me white coffee please?
herbata
Czy masz ochotę na filiżankę herbaty?
commencer à apprendre
tea
Would you like a cup of tea?
czarna herbata jest dla mnie a biała herbata jest dla ciebie
commencer à apprendre
the black tea is for me and white tea is for you
czy mogę ci podać herbatę?
commencer à apprendre
can I get you a tea?
to jest bardzo dobra herbata
commencer à apprendre
it's a very good tea
Co mogę podać?
commencer à apprendre
what can I get you?
poproszę białą kawę
commencer à apprendre
a white coffee please
czy możesz podać mi gorącą kawę?
commencer à apprendre
can you get me hot coffee please
rozumiem
commencer à apprendre
I get it
Nie rozumiem
commencer à apprendre
I don't get it
iść
Chodźmy!
commencer à apprendre
go
Let's go!
iść do
commencer à apprendre
go to
chcę iść
commencer à apprendre
I want to go
Chcę iść do restauracji
commencer à apprendre
I want to go to the restaurant
czy mogę teraz iść do toalety
commencer à apprendre
can I go to the toilet now
wiem że chcesz iść do banku dzisiaj
commencer à apprendre
I know you want to go to the bank today
Ale jestem zmęczony i potrzebuję iść do hotelu
commencer à apprendre
But I'm tired and I need to go to the hotel
wiem że chcesz iść do banku dzisiaj ale jestem zmęczony i potrzebuję iść do hotelu
commencer à apprendre
I know that you want to go to the bank today but I'm tired and I need to go to the hotel
nie możesz iść tam teraz
commencer à apprendre
you can't go there now
nie chcę iść do baru dzisiaj
commencer à apprendre
I don't want to go to the bar today
czy ona może pójść do jej pokoju teraz?
commencer à apprendre
can she go to her room now?
on nie może iść do restauracji z tobą ponieważ jest zajęty
commencer à apprendre
he can't go to the restaurant with you because he's busy
czy możesz dziś pojechać do Londynu?
commencer à apprendre
can you go to London today?
nie, nie mogę
commencer à apprendre
no I can't
Nie mogę dziś jechać do Londynu
commencer à apprendre
I can't go to Londyn today
Nie mogę dziś pojechać do Londynu, ponieważ jestem zajęty i jest za drogo
commencer à apprendre
I can't go to Londyn today because I'm busy and it's to expensive
on chce pójść do restauracji ze mną
commencer à apprendre
he wants to go to a restaurant with me
to nie jest duży problem
commencer à apprendre
it's not a big problem
ona chce iść do hotelu
commencer à apprendre
she wants to go to the hotel
Agata chcę iść do hotelu teraz
commencer à apprendre
Agata, wants to go to the hotel now
Agata chcę iść do hotelu teraz ponieważ ona jest zmęczona
commencer à apprendre
Agata, wants to go to the hotel now because she is tired
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
commencer à apprendre
when
When are we going to meet?
kiedy możesz pójść?
commencer à apprendre
when can you go?
kiedy możesz iść ze mną do restauracji?
commencer à apprendre
when can you go to the restaurant with me?
kiedy mogę cię zobaczyć?
commencer à apprendre
when can I see you?
kiedy możesz mi pomóc?
commencer à apprendre
when can you help me?
kiedy jesteś zajęty?
commencer à apprendre
when are you busy?
kiedy mogę dostać moje pieniądze?
commencer à apprendre
when can I get my money
kiedy mogą dostać moje pieniądze ponieważ chcę to kupić dzisiaj?
commencer à apprendre
when can I get my money because I want to buy it today?
czy mogę już iść?
commencer à apprendre
can I go now?
zabawa
Baw się dobrze!
commencer à apprendre
fun
Have fun!
jest fajnie
commencer à apprendre
it's fun
tenis to dla mnie zabawa
commencer à apprendre
tennis is fun for me
czy to dla ciebie zabawa?
commencer à apprendre
is it fun for you?
co jest dla ciebie zabawne?
commencer à apprendre
what is fun for you?
to nie jest zabawne
commencer à apprendre
it's not fun
heavy metal to nie jest dla mnie zabawne
commencer à apprendre
heavy metal it's not fun for me
Chcę mówić po angielsku, bo to fajne
commencer à apprendre
I want to speak English because it's fun
czy angielski jest dla Ciebie zabawą
commencer à apprendre
is English fun for you
Tak to jest
commencer à apprendre
yes it is
proste, łatwe
commencer à apprendre
simple
To jest proste
commencer à apprendre
it's simple
to jest bardzo proste
commencer à apprendre
it's very simple
to jest zbyt proste dla mnie
commencer à apprendre
it's too simple for me
w języku angielskim proste teraz dla Ciebie
commencer à apprendre
in English simple for you now
Tak to jest
commencer à apprendre
yes it is
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
commencer à apprendre
to learn
What are your learning habits?
Uczę się szybko
commencer à apprendre
I learn fast
Szybko się uczę, bo to fajne
commencer à apprendre
I learn fast because it's fun
potrafię nauczyć się angielskiego bardzo szybko
commencer à apprendre
I can learn english very fast
potrafią nauczyć się angielskiego i to jest proste dla mnie
commencer à apprendre
I can learn English and it's simple for me
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
commencer à apprendre
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
ty potrafisz nauczyć mnie
commencer à apprendre
you can teach me
czy możesz nauczyć mnie angielskiego?
commencer à apprendre
can you teach me English?
możesz nauczyć mnie angielskiego ponieważ to jest proste i zabawne
commencer à apprendre
you can teach me english because it's simple and fun
nauczyciel
Jesteś moim najlepszym nauczycielem angielskiego.
commencer à apprendre
teacher
You are my best English teacher.
jesteś dobrym nauczycielem
commencer à apprendre
you are a good teacher
Uczę się szybko ponieważ jesteś bardzo dobrym nauczycielem
commencer à apprendre
I learn fast because you are a very good teacher
pomocnik
commencer à apprendre
helper
potrzebuję pomocnika
commencer à apprendre
I need a helper
Potrzebuję dobrego nauczyciela
commencer à apprendre
I need a good teacher
kupujący, nabywca
commencer à apprendre
buyer
Potrzebuję znaleźć kupca
commencer à apprendre
I need to find a buyer
Potrzebuję znaleźć kupca dla tego smartfona
commencer à apprendre
I need to find a buyer for this smartphone
mój kuzyn potrzebuje znaleźć kupca
commencer à apprendre
my cousin needs to find a buyer
chcę to taniej ponieważ jestem regularnym kupującym
commencer à apprendre
I want it cheaper because I am a regular buyer
sprzedać
commencer à apprendre
to sell
Chcę to sprzedać
commencer à apprendre
I want to sell it
Chcę to sprzedać ale nie potrafię znaleźć kupca
commencer à apprendre
I want to sell it, but I can't find a buyer
sprzedawca
commencer à apprendre
seller
Potrzebuję znaleźć lepszego sprzedawcę
commencer à apprendre
I need to find a better seller
jestem w szybkim uczącym się
commencer à apprendre
I am fast learner
uczeń
commencer à apprendre
learner
Jestem aktywnym uczącym się
commencer à apprendre
I am a active learner
potrafię nauczyć się angielskiego szybko ponieważ jestem szybkim uczącym się
commencer à apprendre
I can learn English fast because I am a fast learner
jestem dobrym uczącym się ponieważ Ty jesteś dobrym nauczycielem
commencer à apprendre
I am a good learner because you are a good teacher
czy angielski jest dla Ciebie prosty
commencer à apprendre
is English simple for you
Tak to jest
commencer à apprendre
yes it is
jest angielskim fanem
commencer à apprendre
is English fan
Tak to jest
commencer à apprendre
yes it is
przepraszam, gdzie jest hotel Hilton?
commencer à apprendre
excuse me where is Hilton Hotel?
hotel Hilton jest tam ale on jest bardzo drogi
commencer à apprendre
hilton hotel is there but it's very expensive
Jak mogę panu pomóc?
commencer à apprendre
how can I help you?
Chcę zobaczyć się z Moniką w Pokoju 11
commencer à apprendre
I want to see Monika in Room 11
jak się masz?
commencer à apprendre
how are you?
U mnie super, jak się masz
commencer à apprendre
I'm great how are you
W porządku, dziękuję
commencer à apprendre
I'm good thank you
Chcę zobaczyć Hyde Park
commencer à apprendre
I want to see Hyde Park
Hyde Park to najtańsza atrakcja Londynu
commencer à apprendre
Hyde Park is the cheapest attraction in London
potrzebuję zabawy dzisiaj
commencer à apprendre
I need fun today
London Eye jest frajdą dla mnie
commencer à apprendre
London eye is fun for me
Londyn eye nie jest najtańsze ale jest najlepszą atrakcją
commencer à apprendre
London eye is not the cheapest but it is the best attraction
Kawiarnia
commencer à apprendre
Coffee House
Pizzeria
commencer à apprendre
Pizza House
kawiarnia jest okej dla mnie ale pizzeria jest lepsza
commencer à apprendre
a cafe house is ok for me but the pizzeria is better
pizzeria jest lepsza, bo jestem głodny
commencer à apprendre
a pizza house is better because I'm hungry
Co mogę podać?
commencer à apprendre
what can I get you?
Ile kosztuje największa pizza w tej pizzerii?
commencer à apprendre
How much is the bigest pizza in this pizza house?
to jest 12 £
commencer à apprendre
it's £ 12
to najlepsza pizza w mieście
commencer à apprendre
it's the best pizza in the city
gdzie jest toaleta w tej restauracji?
commencer à apprendre
where is the toilet in this restaurant?
Potrzebuję znaleźć toalete?
commencer à apprendre
I need to find a toilet?
Moniki pizza jest mniejsza niż moja pizza ale to jest okej ponieważ jestem bardzo głodny
commencer à apprendre
Monica's pizza is smaller than my pizza but it's okay because I'm very hungry

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.