500 najważniejszych czasowników angielskich 275 - 300

4.5  1    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zapewniać
Wszystko będzie dobrze, zapewniam cię.
commencer à apprendre
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
odwiedzać
Musisz mnie kiedyś odwiedzić.
commencer à apprendre
to visit
You have to visit me some day.
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
commencer à apprendre
to argue
Don't argue with me!
nie zgadzać się
z kimś / z czymś
Zupełnie się z tobą nie zgadzam.
commencer à apprendre
to disagree
I completely disagree with you.
czynić postępy
Technologia naprawdę poczyniła postępy w przeciągu ostatnich 10 lat.
commencer à apprendre
to advance
The technology has really advanced over the past 10 years.
zajmować
Pokój konferencyjny jest zajęty.
commencer à apprendre
to occupy
The conference room is occupied.
dodawać
Czy chciałbyś coś dodać?
commencer à apprendre
to add
Would you like to add something?
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.