500 most important Czech verbs 400 - 425

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
commencer à apprendre
uspokojit
Já prostě nemůžu uspokojit svůj hlad.
to succeed
Working hard doesn't mean you will succeed in your life.
commencer à apprendre
uspět
Pokud tvrdě pracuješ, neznamená to, že v životě uspěješ.
to cure
Why can't some diseases be cured?
commencer à apprendre
léčit
Proč se některé nemoci nedají léčit?
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
commencer à apprendre
pozorovat
Pozorujeme chování velryby.
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
commencer à apprendre
zlepšit se
Moje angličtina se výrazně zlepšila od kdy jsem začal používat webovou aplikaci Fiškotéka.
to indicate
Put on the blinker to indicate where you're going.
commencer à apprendre
ukázat
také: udávat, naznačovat
Vyhoď směrovku, aby si ukázal, kam jdeš.
to advise
Can you advise me what to do?
commencer à apprendre
poradit
Můžeš mi poradit, co mám dělat?
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Un total de 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Most important Czech verbs

Here you will find a list of the translation of the 500 most important Czech verbs, whether they are reflexive, modal, dative, regular, irregular, imperative, perfective, common, of motion, basic or conjugate in past tense, future tense or present tense. Try to learn a new language with Vocapp and different types of verbs, you will find as well some examples of the basic verbs in English to Czech in useful phrases. They are five hundreds in total and you will notice how it will be easy to understand Czech verbs and keep them all in mind!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.