21_words Michał Part II

 0    62 fiche    Click English
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
możliwość, szansa
commencer à apprendre
opportunity
praca na pełen etat
commencer à apprendre
full-time job
praca na część etatu
commencer à apprendre
part-time job
składka ubezpieczeniowa
commencer à apprendre
premium
obsługa klienta
commencer à apprendre
customer service
tymczasowa
commencer à apprendre
temporary
stała
commencer à apprendre
permanent
wypowiedzieć umowę
commencer à apprendre
terminate the contract
zatrudnić się, dołączyć
commencer à apprendre
join the company, join the meeting
bankomat
commencer à apprendre
cash machine / ATM
środowisko
commencer à apprendre
environment
rozrywka
commencer à apprendre
entertainment
dziwne
commencer à apprendre
strange
umiejętność, zdolność
commencer à apprendre
skill
dopilnuj, upewnij się
commencer à apprendre
make sure
przedstaw się
commencer à apprendre
introduce yourself
cel
commencer à apprendre
target / goal / purpose / aim
program spotkania
commencer à apprendre
(meeting) agenda
pozycja, punkt, produkt
commencer à apprendre
item
przez las
commencer à apprendre
through the wood
przemyślenia
commencer à apprendre
thoughts
stopień naukowy
commencer à apprendre
(university) degree
badania naukowe
commencer à apprendre
research
utrzymanie, konserwacja
commencer à apprendre
maintenance
rozważyć, wziąć pod uwagę
commencer à apprendre
consider
pracować na zmiany
commencer à apprendre
to work shifts
umówić / ustawić spotkanie
commencer à apprendre
set up a meeting / fix a meeting / arrange a meeting
konieczne, potrzebne, niezbędne
commencer à apprendre
necessary, needed
osiągać cele sprzedażowe
commencer à apprendre
meet sales targets
dotrzymać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
spełniać wymogi
commencer à apprendre
meet requirements
spełnić oczekiwania
commencer à apprendre
meet expectations
dogodne
commencer à apprendre
convenient
pożądane
commencer à apprendre
desirable
doświadczenie
commencer à apprendre
experience
podczas, w trakcie
commencer à apprendre
during
zatrudniać kogoś
commencer à apprendre
to employ somebody / to hire somebody
wprowadzić nowy produkt na rynek
commencer à apprendre
to launch a new product on the market
aż do 17.00
commencer à apprendre
until 5 pm / till 5 pm
cechy
commencer à apprendre
features
doceniam to
commencer à apprendre
I appreciate it
ankieta
commencer à apprendre
survey / questionnaire
sprzedawać
commencer à apprendre
to sell - sold - sold
sklepy
commencer à apprendre
shops / stores
produkt, pozycja na liście
commencer à apprendre
item
cena hurtowa
commencer à apprendre
a wholesale price
codzienny
commencer à apprendre
everyday, daily
zadowolony w 100%
commencer à apprendre
100% satisfied, completely satisfied
sprzedaż detaliczna, handel detaliczny
commencer à apprendre
retail
opis
commencer à apprendre
description
wysyłać coś tradycyjną pocztą
commencer à apprendre
post something / mail something (American English)
dopasować
commencer à apprendre
match
zamówić / złożyć zamówienie
commencer à apprendre
to order / to place an order
reklama
commencer à apprendre
advertisement /advert / ad
paragon
commencer à apprendre
a receipt
zwrot pieniędzy
commencer à apprendre
refund
z jakiegoś powodu
commencer à apprendre
for some reason
jednakże
commencer à apprendre
however
gwarancja
commencer à apprendre
a warranty
króki, zwięzły
commencer à apprendre
brief
salon sprzedaży
commencer à apprendre
showroom
wymiana towaru
commencer à apprendre
replacement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.