2. Speaking: sharing jobs in a team

 0    9 fiche    juliagronek7841
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
czy mógłbyś wziąć odpowiedzialność za...?
commencer à apprendre
could you be responsible for... ing?
co sądziłbyś o...?
commencer à apprendre
how would you feel about ... ing?
nie mam nic przeciwko
commencer à apprendre
I don't mind
z radością bym...
commencer à apprendre
I'd be happy to...
jeśli chcesz to ja...
commencer à apprendre
if I'll... if you like
ktoś musi...
commencer à apprendre
someone has to...
obawiam się, że to nie należy do tego typu rzeczy, w jakich jestem dobry
commencer à apprendre
That isn't the sort od thing I'm good at, I'm afraid
potrzebujemy kogoś, aby...
commencer à apprendre
we need someone to...
czy miałbyś coś przeciwko...?
commencer à apprendre
would you mind... ing?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.