Жұмыс орнында - At work

 0    20 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Сізді күттіріп қойғаным үшін кешірім сұраймын.
commencer à apprendre
Sorry to keep you waiting.
Жиналыс сағат нешеде басталады?
commencer à apprendre
What time does the meeting start?
Бүгінге өз жұмысымды аяқтадым.
commencer à apprendre
I've finished my work for today.
Сәлден соң қайтып келемін.
commencer à apprendre
I'll be back in a minute.
Жобаға көмек қажет пе?
commencer à apprendre
Would you like a hand with that project?
сондай-ақ: Do you need help with that project?
Осы зат жайлы ойыңды бөлісе аласың ба?
commencer à apprendre
Could you please give me your opinion on this?
Маған басшының кеңесі қажет.
commencer à apprendre
I need advice from the boss.
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un total de 515 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.