Жеке басқа қатысты сұрақтар қою және жауап беру - Asking and answering personal questions

 0    20 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Жаңа тілдерді үйренгенді жақсы көремін.
commencer à apprendre
I love learning new languages.
Соңғы уақытта көп сабақ оқыдым.
commencer à apprendre
I've been studying a lot.
Мен көбінесе жігітіммен/қызыммен уақыт өткіземін.
commencer à apprendre
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Мен заманауи тілдерді үйренуші студентпін.
commencer à apprendre
I'm a modern languages student.
Егер қандай да бір сұрақтарың болса, жиналыста жауап беремін.
commencer à apprendre
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Үй жануарың бар ма?
commencer à apprendre
Do you have any pets?
Ағылшынды қайдан үйрендің?
commencer à apprendre
Where did you learn English?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un total de 515 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.