zespoły genetyczne

 0    12 fiche    martaolszewska4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zespół Schwachmana
commencer à apprendre
Wrodzona lipomatoza trzustki, AR, gen SBDS chr. 6, neutropenia, niewydolnosc zewnątrzwydzielnicza trzustki, niedobór wzrostu, dysplazje kostne, zwiększone ryzyko aplazji szpiku i bialaczki
zespół Rubinsteina-Taybiego
commencer à apprendre
mikrodelecja 16p, małogłowie, skośno-dolne oczy, klinodaktylia, szerokie kciuki i paluchy, wrodzone wady serca i układu moczowego, wąskie usta, hipoplazja żuchwy, wysoko wysklepione podniebienie, wnętrostwo. większe ryzyko białaczki
zespół Kostmanna
commencer à apprendre
niedobór odporności, AR, gen HAX1, neutropenia <500
cykliczna neutropenia
commencer à apprendre
muacje genu ELANE AD/AR. spadek neutrofili średnio co 3 tyg. trwający 4-5 dni, objawy zmniejszają się z wiekiem
łagodna rodzinna neutropenia
commencer à apprendre
AD, leukopenia z neutropenia o różnym nasileniu, rzadko wymaga G-CSF
dysgenezja siateczki
commencer à apprendre
SCID, agranulocytoza z alimfocytoza, hipograsica, przeszczep szpiku
zespół Chediaka-Higashiego
commencer à apprendre
AR, gen CHS1, defekt tworzenia lizosomów i chemotaksji, neutropenia z albinizmem
limfopenia
commencer à apprendre
<2500
MPS II
commencer à apprendre
XR, deficyt sulfatazy iduronianu, odkładają się glikozaminoglikany (siarczan heparanu i dermatanu) postać neuropatyczna i nieneuropatyczna, ERT idursulfaza
choroba Gauchera
commencer à apprendre
sfingolipidoza, deficyt glukocerebrozydazy, odkłada się glukozylozeramid, postać 1 nieneuropatyczna, 2 ostra neuropatyczna, 3 przewlekłą neuropatyczna, ERT imigluceraza
choroba Fabryego
commencer à apprendre
XR, sfingolipidoza, deficyt alfagalaktozydaza A, odkłada się globotriaozyloceramid, ERT agalzydaza beta
choroba Pompego
commencer à apprendre
Glikogenoza II,. deficyt Alfa1,4 glukozydazy A, ERT alglukozydaza alfa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.