zdrowie (z akcentami)

 0    70 fiche    grzmiel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
choroba lokomocyjna
commencer à apprendre
тра́нспортная болезнь
choroba morska
commencer à apprendre
морска́я боле́знь
grypa
commencer à apprendre
Грипп
odra
commencer à apprendre
корь
ospa wietrzna, czarna
commencer à apprendre
ве́тряная, чёрная о́спа
zapalenie stawów
commencer à apprendre
воспале́ние суста́вов
wrzód żołądka
commencer à apprendre
я́зва желу́дка
hemoroidy
commencer à apprendre
геморро́й
żółtaczka
commencer à apprendre
желту́ха
atak
commencer à apprendre
при́ступ
atak wyrostka robaczkowego
commencer à apprendre
при́ступ аппендици́та
atak serca
commencer à apprendre
серде́чный при́ступ
zawał
commencer à apprendre
инфа́ркт
anemia
commencer à apprendre
ане́мия
anemia w czasie ciąży
commencer à apprendre
ане́мия при бере́менности
jak walczyć z anemią?
commencer à apprendre
Как боро́ться с ане́мией?
alkoholizm
commencer à apprendre
алкоголи́зм
alergia, uczulenie
commencer à apprendre
аллерги́я
arytmia
commencer à apprendre
аритми́я
miażdżyca
commencer à apprendre
атеросклеро́з
choroby nadciśnieniowe
commencer à apprendre
гипертони́ческие боле́зни
nadciśnienie
commencer à apprendre
гипертони́я
bezsenność
commencer à apprendre
бессо́нница
płaskostopie
commencer à apprendre
плaскосто́пие
znieczulenie
commencer à apprendre
анестези́я
epidemia
commencer à apprendre
эпиде́мия
przeciwsklerotyczny
commencer à apprendre
антисклероти́ческий
analiza, badanie
commencer à apprendre
ана́лиз
badanie krwi na obecność HIV
commencer à apprendre
ана́лиз кро́ви на СПИД
rana, zranienie
commencer à apprendre
ране́ние
rana po kuli
commencer à apprendre
пулево́е ране́ние
leczyć się z alkoholizmu
commencer à apprendre
лечи́ться от алкоголи́зма
jest uczulony na kocią sierść
commencer à apprendre
у него́ аллерги́я на коша́чью шерсть
dotknięty chorobą
commencer à apprendre
страда́ющий от боле́зни
chroniczny
commencer à apprendre
хрони́ческий
zadyszka, duszność
commencer à apprendre
оды́шка
zapalenie płuc
commencer à apprendre
пневмони́я, воспале́ние лёгких
angina
commencer à apprendre
анги́на
zapalenie
commencer à apprendre
воспале́ние
gruźlica płuc
commencer à apprendre
туберкулёз
zapalenie oskrzeli
commencer à apprendre
бронхи́т
astma oskrzelowa
commencer à apprendre
бронхиа́льная а́стма
zgaga
commencer à apprendre
изжо́га
zęby rosną
commencer à apprendre
зу́бы расту́т
zęby wypadają
commencer à apprendre
зу́бы вы́падают
kamień nazębny
commencer à apprendre
зубно́й ка́мень
jak uchronić się od kamienia nazębnego?
commencer à apprendre
как изба́виться от зубно́го ка́мня?
próchnica zębów
commencer à apprendre
карие́с зубо́в
nalot nazębny
commencer à apprendre
зубно́й налёт
ząb zostaje zatruty
commencer à apprendre
зуб отмира́ет
wyrwać zęba
commencer à apprendre
уда́рить зуб
ból zęba
commencer à apprendre
зубна́я боль
plomby
commencer à apprendre
зубны́е пло́мбы
różnorodność materiałów do plombowania
commencer à apprendre
разнообра́зие пломбиро́вочных материа́лов
konsultacja
commencer à apprendre
консульта́ция
praca wykonywana jednorazowymi sprzętami
commencer à apprendre
рабо́та однора́зовыми инструме́нтами
najnowsze metody diagnostyki (панорамный снимок, компьютерная диагностика
commencer à apprendre
новейшие ме́тоды диагно́стики
leczenie próchnicy najnowszymi materiałami do plombowania
commencer à apprendre
лече́ние карие́са нове́йшими пломбиро́вочными материа́лами
diagnostyka komputerowa
commencer à apprendre
компью́терная диагно́стика
wykorzystywanie podczas pracy najnowszego sprzętu i narzędzi
commencer à apprendre
испо́льзование в рабо́те нове́йшего обору́дования и инструме́нтов
o czym sygnalizuje ból zęba?
commencer à apprendre
о чём сигнализи́рует зубна́я боль?
przyczyny powstania bólu zęba
commencer à apprendre
причи́ны возникнове́ния зубно́й бо́ли
ból głowy
commencer à apprendre
головна́я боль
ból gardła
commencer à apprendre
боль в го́рле
lekarz-stomatolog
commencer à apprendre
врач-стомато́лог
dermatolog
commencer à apprendre
дермато́лог
wypisy
commencer à apprendre
хрестома́тия
diagnoza
commencer à apprendre
диа́гноз
cukrzyk
commencer à apprendre
диабе́тик
nitka dentystyczna
commencer à apprendre
зубна́я нить

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.