zdania 7 słówka 6

 0    34 fiche    nati100320
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nie, nie chciałbym. Nie lubię tej pracy.
commencer à apprendre
No, I wouldn't. I don't like this job.
Ile kosztują?
commencer à apprendre
How much are they?
Ile kosztuje twoja torba?
commencer à apprendre
How much is your bag?
Co lubisz?
commencer à apprendre
What do you like?
Lubię spać.
commencer à apprendre
I like sleeping.
Lubię jeść.
commencer à apprendre
I like eating.
Lubię oglądać telewizję.
commencer à apprendre
I like watching TV.
Nienawidzę wstawać wcześnie.
commencer à apprendre
I hate getting up erly.
Czy lubisz wcześnie wstawać?
commencer à apprendre
Do you like getting up early?
Nie, nie lubię, bo lubię długo spać.
commencer à apprendre
No, I don't because I like sleeping long.
Wolę angielski od niemieckiego.
commencer à apprendre
I prefer Englisch to German.
Wolę psy od kotów.
commencer à apprendre
I prefer dogs to cats.
Wolisz koty czy psy?
commencer à apprendre
Which do you prefer cats or dogs?
(2 rzeczy)
milutki, ładny
commencer à apprendre
nice
Koty są milsze.
commencer à apprendre
Cats are nicer.
Wolę uczyć się angielskiego niż niemieckiego.
commencer à apprendre
I prefer learning Englisch to learning German.
Wolę oglądać telewizję niż czytać książki.
commencer à apprendre
I prefer watching TV to reading books.
Jestem zaskoczony.
commencer à apprendre
I'm surprised.
Co robisz, gdy jesteś chory?
commencer à apprendre
What do you do when you are ill?
Kiedy jestem chory, leżę (zostaję) w łóżku.
commencer à apprendre
When I'm ill I lie (stay) in bed.
Idę do lekarza.
commencer à apprendre
I go to the doctor's.
Piję dużo gorącej herbaty.
commencer à apprendre
I drink a lot of hot tea.
Dużo śpię.
commencer à apprendre
I sleep a lot.
Co cię denerwuje?
commencer à apprendre
What makes you upset?
Jestem zdenerwowany, gdy moja mama jest chora.
commencer à apprendre
I'm upset when my mother is ill.
zmęczony
commencer à apprendre
tired
Co sprawia że Ty
commencer à apprendre
What makes you
Co cię męczy?
commencer à apprendre
What makes you tired?
Jestem zmęczona po szkole.
commencer à apprendre
I'm tired after school.
Co robisz, gdy jesteś zmęczony?
commencer à apprendre
What do you do when you're tired?
Kiedy jestem zmęczona, kładę się spać.
commencer à apprendre
When I'm tired I go to bed.
Kiedy jestem zmęczony, drzemię.
commencer à apprendre
When I'm tired I take a nap.
Czy zdrzemniesz się, gdy jesteś zmęczony?
commencer à apprendre
Do you take a nap when you're tired?
Po szkole zawsze ucinam sobie drzemkę.
commencer à apprendre
I always take a nap after school.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.