zdania 6 słówka 5

 0    21 fiche    nati100320
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Ona mnie denerwuje.
commencer à apprendre
She makes me angry.
Oni mnie denerwują.
commencer à apprendre
They make me angry.
Co sprawia że płaczesz?
commencer à apprendre
What makes you cry?
Płaczę, kiedy oglądam smutny film.
commencer à apprendre
I cry when I watch a sad movie.
On sprawia, że płaczę.
commencer à apprendre
He makes my cry.
Co sprawia, że jesteś szczęśliwy?
commencer à apprendre
What makes you happy?
Cieszę się, kiedy jem.
commencer à apprendre
I'm happy when I eat.
Cieszę się, gdy spotykam moich przyjaciół.
commencer à apprendre
I'm happy when I meet my friends.
Mój chłopak sprawia, że jestem szczęśliwy.
commencer à apprendre
My boyfriends makes my happy.
On mnie doprowadził do płaczu. (przeszły)
commencer à apprendre
He made me cry.
żonaty/zamężna
commencer à apprendre
married
Czy jesteś żonaty/zamężna?
commencer à apprendre
Are you married?
Nie, jestem singlem.
commencer à apprendre
No, I'm single.
Nie, jeszcze nie.
commencer à apprendre
No, not yet.
Jestem zaręczony.
commencer à apprendre
I'm engaged.
Ona jest zaręczona z Markiem.
commencer à apprendre
She is engaged to Mark.
Chciałbyś się ożenić?
commencer à apprendre
Would you like to get married?
Jestem za młody.
commencer à apprendre
I'm too young.
Nie, nie chciałbym.
commencer à apprendre
No, I wouldn't.
Tak, chciałbym.
commencer à apprendre
Yes, I would.
Chciałbyś zostać lekarzem?
commencer à apprendre
Would you like to be a doctor?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.