ZALICZENIE PRAKTYCZNE moduł szkieletowo-mięśniowy 2020/2021

 0    221 fiche    fiszkiklaudii
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Kręgi
commencer à apprendre
Vertebrae
Wyrostek poprzeczny prawy lub lewy kręgu szyjnego, piersiowego
commencer à apprendre
Right or left transverse process of cervical, thoracic vertebra
Wyrostek kolczysty kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left spinous process of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Łuk przedni kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Anterior arch of atlas
Łuk tylny kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Posterior arch of atlas
Część boczna prawa lub lewa kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Right or left lateral mass of atlas
Dołek stawowy górny prawy lub lewy kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Right or left superior articular surface of atlas
Dołek stawowy dolny prawy lub lewy kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Right or left inferior articular surface of atlas
Dołek zębowy kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Facet for dens of axis of atlas
Bruzda tętnicy kręgowej prawa lub lewa kręgu szczytowego
commencer à apprendre
Right or left groove for vertebral artery of atlas
Wierzchołek zęba kręgu obrotowego
commencer à apprendre
Apex of dens of axis
Powierzchnia stawowa przednia zęba kręgu obrotowego
commencer à apprendre
Anterior articular facet of dens of axis
Powierzchnia stawowa tylna zęba kręgu obrotowego
commencer à apprendre
Posterior articular facet of dens of axis
Powierzchnia stawowa górna prawa lub lewa kręgu obrotowego
commencer à apprendre
Right or left superior articular facet of axis
Wyrostek stawowy dolny prawy lub lewy kręgu obrotowego
commencer à apprendre
Right or left inferior articular facet of axis
Wyrostek stawowy górny prawy lub lewy kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left superior articular process of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Wyrostek stawowy dolne prawy lub lewy kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
The right or left inferior articular process of the cervical, thoracic and lumbar vertebrae
Wcięcie kręgowe górne prawe lub lewe kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left superior vertebral notch of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Wcięcie kręgowe dolne prawe lub lewe kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left inferior vertebral notch of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Otwór wyrostka poprzecznego (otwór kręgowo-tętniczy) prawy lub lewy kręgu szyjnego
commencer à apprendre
Right or left foramen transversarium of cervical vertebra
Guzek przedni prawy lub lewy kręgu szyjnego
commencer à apprendre
Right or left anterior tubercle of cervical vertebra
Guzek tylny prawy lub lewy kręgu szyjnego
commencer à apprendre
Right or left posterior tubercle of cervical vertebra
Bruzda nerwu rdzeniowego prawa lub lewa kręgu szyjnego
commencer à apprendre
Right or left groove for spinal nerve of cervical vertebra
Nasada łuku kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Pedicle of vertebral arch of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Blaszka łuku kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Lamina of vertebral arch of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Trzon kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
commencer à apprendre
Vertebral body of cervical, thoracic, lumbar vertebra
Dołek żebrowy górny prawy lub lewy kręgu piersiowego
commencer à apprendre
Right or left superior costal facet of thoracic vertebra
Dołek żebrowy dolny prawy lub lewy kręgu piersiowego
commencer à apprendre
Right or left inferior costal facet of thoracic vertebra
Dołek żebrowy prawego lub lewego wyrostka poprzecznego kręgu piersiowego
commencer à apprendre
Right or left transverse costal facet of thoracic vertebra
Wyrostek żebrowy prawy lub lewy kręgu lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left costal process of lumbar vertebra
Wyrostek dodatkowy prawy lub lewy kręgo lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left accessory process of lumbar vertebra
Wyrostek suteczkowaty prawy lub lewy kręgu lędźwiowego
commencer à apprendre
Right or left mammillary process of lumbar vertebra
Wyrostek stawowy górny prawy lub lewy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left superior articular process of sacrum
Powierzchnia uchowata prawa lub lewa kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left auricular surface of sacrum
Guzowatość krzyżowa prawa lub lewa kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left sacral tuberosity of sacrum
Grzebień krzyżowy pośrodkowy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Median sacral crest of sacrum
Grzebień krzyżowy pośredni prawy lub lewy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left intermediate sacral crest of sacrum
Grzebień krzyżowy boczny prawy lub lewy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left lateral sacral crest of sacrum
Rożek krzyżowy prawy lub lewy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left sacral cornu (horn) of sacrum
Podstawa kości krzyżowej
commencer à apprendre
Base of sacrum
Część boczna prawa lub lewa kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left lateral part of sacrum
Skrzydło prawe lub lewe kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left ala of sacrum
Powierzchnia miedniczna kości krzyżowej
commencer à apprendre
Pelvic surface of sacrum
Otwory krzyżowe miedniczne (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty; prawy lub lewy) kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left, first, second, third or four anterior sacral foramen of sacrum
Powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej
commencer à apprendre
Dorsal surface of sacrum
Otwory krzyżowe grzbietowe (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty; prawy lub lewy) kości krzyżowej
commencer à apprendre
Right or left, first, second, third or four posterior sacral foramen of sacrum
Wierzchołek kości krzyżowej
commencer à apprendre
Apex of sacrum
Kanał krzyżowy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Sacral canal of sacrum
Rozwór krzyżowy kości krzyżowej
commencer à apprendre
Sacral hiatus of sacrum
Kość guziczna
commencer à apprendre
Coccyx
Mięsień czworoboczny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left trapezius muscle
Mięsień najszerszy grzbietu prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left latissimus dorsi muscle
Mięsień dźwigacz łopatki prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left levator scapulae muscle
Mięsień równoległoboczny mniejszy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left rhomboid minor muscle
Mięsień równoległoboczny większy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left rhomboid major muscle
Mięsień biodrowo-żebrowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left iliocostalis muscle
Mięsień najdłuższy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left longissimus muscle
Mięsień półkolcowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left semispinalis muscle
Mięsień kolcowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left spinalis muscle
Mięsień zębaty tylny górny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left serratus posterior superior muscle
Mięsień zębaty tylny dolny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left serratus posterior inferior muscle
KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ
commencer à apprendre
BONE OF THE UPPER LIMB
Wcięcie łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Right or left scapular notch
Kąt górny łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Superior angle of right or left scapula
Kąt dolny łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Inferior angle of right or left scapula
Wydrążenie stawowe łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Glenoid cavity of right or left scapula
Guzek nadpanewkowy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Supraglenoid tubercle of right or left scapula
Guzek podpanewkowy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lnfraglenoid tubercle of right or left scapula
Dół podłopatkowy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Subscapular fossa of right or left scapula
Grzebień łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Spine of scapula of right or left scapula
Dół podgrzebieniowy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Infraspinous fossa of right or left scapula
Dół nadgrzebieniowy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Supraspinous fossa of right or left scapula
Wyrostek barkowy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Acromion of right or left scapula
Powierzchnia stawowa wyrostka barkowego łopatki prawej lub lewe
commencer à apprendre
Clavicular facet of right or left scapula
Wyrostek kruczy łopatki prawej lub lewej
commencer à apprendre
Coracoid process of right or left scapula
OBOJCZYK
commencer à apprendre
CLAVICLE
Koniec mostkowy obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Sternal end of right or left clavicle
Powierzchnia stawowa mostkowa obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Sternal facet of right or left clavicle
Wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Impression for costoclavicular ligament of right or left clavicle
Bruzda mięśnia podobojczykowego obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Subclavian groove of right or left clavicle
Koniec barkowy obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Acromial end of right or left clavicle
Powierzchnia stawowa barkowa obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Acromial facet of right or left clavicle
Guzek stożkowaty obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Conoid tubercle of right or left clavicle
Kresa czworoboczna obojczyka prawego lub lewego
commencer à apprendre
Trapezoid line of right or left clavicle
KOŚĆ RAMIENNA
commencer à apprendre
HUMERUS
Głowa kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Head of right or left humerus
Szyjka anatomiczna kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Anatomical neck of right or left humerus
Szyjka chirurgiczna kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Surgical neck of right or left humerus
Guzek większy kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Greater tubercle of right or left humerus
Guzek mniejszy kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lesser tubercle of right or left humerus
Bruzda międzyguzkowa kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Intertubercular groove of right or left humerus
Grzebień guzka większego kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Crest of greater tubercle of right or left humerus
Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Crest of lesser tubercle of right or left humerus
Guzowatość naramienna kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Deltoid tuberosity of right or left humerus
Bruzda nerwu promieniowego kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Groove for radial nerve of right or left humerus
Główka kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Capitulum of right or left humerus
Bloczek kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Trochlea of right or left humerus
Dół wyrostka łokciowego kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Olecranon fossa of right or left humerus
Dół dziobiasty kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Coronoid fossa of right or left humerus
Dół promieniowy kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Radial fossa of right or left humerus
Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Medial epicondyle of right or left humerus
Bruzda nerwu łokciowego kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Groove for ulnar nerve of right or left humerus
Nadkłykieć boczny kości ramiennej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lateral epicondyle of right or left humerus
KOŚĆ PROMIENIOWA
commencer à apprendre
RADIUS
Dołek stawowy głowy kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Articular facet of head of right or left radius
Obwód stawowy głowy kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Articular circumference of head of right or left radius
Szyjka kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Neck of right or left radius
Guzowatość kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Radial tuberosity of right or left radius
Wyrostek rylcowaty kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Radial styloid process of right or left radius
Wcięcie łokciowe kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Ulnar notch of right or left radius
Powierzchnia stawowa nadgarstkowa kości promieniowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Carpal articular surface of right or left radius
KOŚĆ ŁOKCIOWA
commencer à apprendre
ULNA
Wyrostek łokciowy kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Olecranon of right or left ulna
Wyrostek dziobiasty kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Wyrostek dziobiasty kości łokciowej prawej lub lewej
Guzowatość kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Tuberosity of right or left ulna
Wcięcie bloczkowe kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Trochlear notch of right or left ulna
Grzebień mięśnia odwracacza kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Supinator crest of right or left ulna
Wcięcie promieniowe kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Radial notch of right or left ulna
Obwód stawowy głowy kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Articular circumference of head of right or left ulna
Wyrostek rylcowaty kości łokciowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Ulnar styloid process of right or left ulna
Kość łódeczkowata
commencer à apprendre
Scaphoid
Kość księżycowata
commencer à apprendre
Lunate
Kość trójgraniasta
commencer à apprendre
Triquetrum
Kość grochowata
commencer à apprendre
Pisiform
Kość czworoboczna większa
commencer à apprendre
Trapezium
Kość czworoboczna mniejsza
commencer à apprendre
Trapezoid
Kość główkowata
commencer à apprendre
Capitate
Kość haczykowata
commencer à apprendre
Hamate
Kość śródręcza pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta (I, II, III, IV, V kość śródręcza)
commencer à apprendre
First, second, third, four, fifth metacarpal bone (I, II, III, IV, V metacarpal bone)
Paliczek bliższy, środkowy i dalszy ręki
commencer à apprendre
Proximal, media and distal phalanx of hand
MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
commencer à apprendre
MUSCLES OF UPPER LIMB
Mięsień naramienny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left deltoid muscle
Mięsień nadgrzebieniowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left supraspinatus muscle
Mięsień podgrzebieniowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left infraspinatus muscle
Mięsień podłopatkowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left subscapularis muscle
Mięsień obły mniejszy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left teres minor muscle
Mięsień obły większy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left teres major muscle
Głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia prawego lub lewego
commencer à apprendre
Long head of right or left biceps muscle
Głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia prawego lub lewego
commencer à apprendre
Short head of right or left biceps muscle
Mięsień kruczoramienny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left coracobrachialis muscle
Mięsień ramienny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left brachialis muscle
Głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia prawego lub lewego
commencer à apprendre
Long head of right or left triceps brachii muscle
Głowa przyśrodkowa mięśnia trójgłowego ramienia prawego lub lewego
commencer à apprendre
Medial head of right or left triceps brachii muscle
Głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia prawego lub lewego
commencer à apprendre
Lateral head of right or left triceps brachii muscle
Mięsień łokciowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left anconeus muscle
Mięsień nawrotny obły prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left pronator teres muscle
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left flexor carpi radialis muscle
Mięsień dłoniowy długi prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left palmaris longus muscle
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left flexor carpi ulnaris muscle
Mięsień zginacz powierzchowny palców prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left flexor digitorum superficialis muscle
Mięsień zginacz głęboki palców prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left flexor digitorum profundus muscle
Mięsień zginacz długi kciuka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left flexor pollicis longus muscle
Mięsień nawrotny czworoboczny prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left pronator quadratus muscle
Mięsień ramienno-promieniowy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left brachioradialis muscle
Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor carpi radialis longus muscle
Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor carpi radialis brevis muscle
Mięsień prostownik palców prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor digitorum muscle
Mięsień prostownik palca małego prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor digiti minimi muscle
Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor carpi ulnaris muscle
Mięsień odwodziciel długi kciuka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left abductor pollicis longus muscle
Mięsień prostownik krótki kciuka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor pollicis brevis muscle
Mięsień prostownik długi kciuka prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor pollicis longus muscle
Mięsień prostownik wskaziciela prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor indicis muscle
Rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia prawe lub lewe
commencer à apprendre
Right or left bicipital aponeurosis
Troczek prostowników prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left extensor retinaculum
Rozcięgno dłoniowe prawe lub lewe
commencer à apprendre
Right or left palmar aponeurosis
Troczek zginaczy prawy lub lewy
commencer à apprendre
Right or left flexor retinaculum
KOŃCZYNA DOLNA
commencer à apprendre
LOWER LIMB
KOŚĆ MIEDNICZNA
commencer à apprendre
HIP BONE, COXAL BONE, PELVIC BONE
Rąbek panewki kości miednicznej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Acetabular margin of coxal (hip, pelvic) bone
Dół panewki kości miednicznej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Acetabular fossa of hip (coxal, pelvic) bone
Wcięcie panewki kości miednicznej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Acetabular notch of pelvic (hip, coxal) bone
Wcięcie kulszowe większe kości miednicznej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Greater siiatic notch of hip (pelvic, coxal) bone
Powierzchnia pośladkowa talerza kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Gluteal surface of ala of right or left ilium
Trzon kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Body of right or left ilium
Powierzchnia księżycowata kości miednicznej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lunate surface of coxal (hip, pelvic) bone
Kresa łukowata kości biodrowej prawa lub lewa
commencer à apprendre
Arcuate line of right or left ilium
Warga zewnętrzna, wewnętrzna, kresa pośrednia i guzek biodrowy grzebienia biodrowego kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Outer lip, inner lip, intermediate line and tubercle of liac crest of right or left ilium
Kolec biodrowy przedni, (górny lub dolny) kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Anterior (superior or inferior) iliac spine of right or left ilium
Kolec biodrowy tylny, (górny lub dolny) kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Posterior (superior orinferior) iliac spine of right or left ilium
Dół biodrowy kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Iliac fossa of right or left ilium
Kresa pośladkowa przednia, tylna lub dolna talerza kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Anterior, posterior or inferior gluteal line of ala of right or left ilium
Powierzchnia uchowata kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Auricular surface of right or left ilium
Guzowatość biodrowa kości biodrowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Iliac tuberosity of right or left ilium
Trzon kości kulszowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Body of right or left ischium
Gałąź kości kulszowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Ramus of right or left ischium
Guz kulszowy kości kulszowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Ischial tuberosity of right or left ischium
Kolec kulszowy kości kulszowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Ischial spine of right or left ischium
Wcięcie kulszowe mniejsze kości kulszowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lesser sciatic notch of right or left ischium
Trzon kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Body of right or left pubis
Guzek łonowy kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Pubic tubercle of right or left pubis
Powierzchnia spojenia kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Symphysial surface of right or left pubis
Gałąź górna kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Superior pubic ramus of right or left pubis
Wyniosłość biodrowo-łonowa kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Iliopubic eminence of right or left pubis
Grzebień kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Pecten of right or left pubis pubis
Grzebień łonowy kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Pubic crest of right or left pubis
Grzebień zasłonowy kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Obturator crest of right or left pubis
Bruzda zasłonowa kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Obturator groove of right or left pubis
Guzek zasłonowy przedni kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Anterior obturator tubercle of right or left pubis
Guzek zasłonowy tylny kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Posterior obturator tubercle of right or left pubis
Gałąź dolna kości łonowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Inferior pubic ramus of right or left pubis
KOŚĆ UDOWA
commencer à apprendre
FEMUR
Głowa kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Head of right or left femur
Dołek głowy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Fovea for ligament of head of right or left femur
Szyjka kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Neck of right or left femur
Krętarz większy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Greater trochanter of right or left femur
Dół krętarzowy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Trochanteric fossa of right or left femur
Krętarz mniejszy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lesser trochanter of right or left femur
Kresa międzykrętarzowa kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Intertrochanteric line of right or left femur
Grzebień międzykrętarzowy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Intertrochanteric crest of right or left femur
Warga boczna kresy chropawej kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lateral lip of linea aspera of right or left femur
Warga przyśrodkowa kresy chropawej kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Medial lip of linea aspera of right or left femur
Kresa grzebieniowa kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Pectineal line of right or left femur
Guzowatość pośladkowa kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Gluteal tuberosity of right or left femur
Dół międzykłykciowy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Intercondylar fossa of right or left femur
Powierzchnia podkolanowa kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Popliteal surface of right or left femur
Kłykieć przyśrodkowy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Medial condyle of right or left femur
Nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Medial epicondyle of right or left femur
Guzek przywodziciela kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Adductor tubercle of right or left femur
Kłykieć boczny kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lateral epicondyle of right or left femur
Nadkłykieć boczny kości udowej prawej lub lewej
commencer à apprendre
Lateral epicondyle of right or left femur

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.