zaliczenie angielski

 0    102 fiche    Brocisz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Waybill
commencer à apprendre
List przewozowy
Packing list
Wymiary
commencer à apprendre
Lista pakowa •Dimensions
Dimensions
Customs clearance
commencer à apprendre
Odprawa celna
Dostawa częściowa
commencer à apprendre
Partial delivery
implement
commencer à apprendre
narzędzie, wdrażać
Conduct
commencer à apprendre
sposób w jaki coś jest prowdzone
Oversight
commencer à apprendre
niedopatrzenie, nadzór
Regulation
commencer à apprendre
przepis, rozporządzenie
internship
commencer à apprendre
staż
Road network
commencer à apprendre
sieć drogowa
Lead time
ciężąrówka
commencer à apprendre
czas realizacji zamówienia, okres realizacji zamówienia Lorry
Traffic jam
commencer à apprendre
korek drogowy
Documentation
commencer à apprendre
dokumentacja
Traffic lights
commencer à apprendre
sygnalizacja świetlna
malicious software
commencer à apprendre
złośliwe oprogramowanie
database
commencer à apprendre
baza danych
hard drive
commencer à apprendre
dysk twardy
website
commencer à apprendre
strona internetowa
extension
commencer à apprendre
rozszerzenie
dokonać zamachu
commencer à apprendre
assassinate
włamanie
commencer à apprendre
a burglary
przestępczość nieletnich
commencer à apprendre
juvenile crime
kieszonkowiec (złodziej)
commencer à apprendre
pickpocket (thief)
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
to commit a crime
uprowadzenie samolotu
commencer à apprendre
plane hijacking
Supsidiary
commencer à apprendre
filia
Shareholders
commencer à apprendre
udziałowcy
Severance package
commencer à apprendre
pakiet odpraw
Payment on termition
ład korporacyjny
commencer à apprendre
wypłacać świadczenia po zakończeniu umowy Ø Corporate governance
Corporate governance
To be in the red
commencer à apprendre
być w dobrej kondycji finansowej
Make people redoundant
commencer à apprendre
zwalniać ludzi
planning
commencer à apprendre
planowanie
forecast delivery schedule
prognozowanie popytu
commencer à apprendre
prognozowany harmonogram dostaw Ø demand forecasting
demand forecasting
assets and liabilities
commencer à apprendre
aktywa i pasywa
supply chain
commencer à apprendre
łańcuch dostaw
order fullfilment
commencer à apprendre
realizacja zamówień
label
commencer à apprendre
etykieta
display ad
commencer à apprendre
reklama graficzna
sales pitch
commencer à apprendre
chwyt marketingowy
think outside the box
commencer à apprendre
myśleć nieszablonowo
loss leader
commencer à apprendre
artykuł sprzedawany poniżej kosztów
launch
commencer à apprendre
wystrzelić, wypuszczać, wprowadzać
factory
commencer à apprendre
fabryka
Production line
commencer à apprendre
linia produkcyjna
Production process
commencer à apprendre
proces produkcji
Production plan
commencer à apprendre
plan produkcji
A finished product supply chain
commencer à apprendre
gotowy produkt
Invoice
commencer à apprendre
faktura
Frontier
commencer à apprendre
granica
Cubic
commencer à apprendre
kubatura
Vessel
commencer à apprendre
statek
Duty
commencer à apprendre
cło
Clearance
commencer à apprendre
odprawa
City hall
commencer à apprendre
ratusz
Authorisation
commencer à apprendre
upoważnienie
Tax office
commencer à apprendre
urząd podatkowy
Tax-free amount
commencer à apprendre
kwota wolna od podatku
Overpayment
commencer à apprendre
nadpłata
To fill in
commencer à apprendre
wypełnić
Detention a waiting trial
commencer à apprendre
areszt tymczasowy
Balaclava
commencer à apprendre
kominiarka
Black spot
commencer à apprendre
miejsce szczególnie niebezpieczne
To overpower
commencer à apprendre
obezwładnić
Riot police
commencer à apprendre
oddziały prewencyjne policji
FORECASTING
commencer à apprendre
prognozowanie
rachunek zysków i strat
commencer à apprendre
profit-and-loss account
brutto i netto
commencer à apprendre
gross and net
wydatek
commencer à apprendre
expenditure
być wypłacalnym
commencer à apprendre
BE IN THE BLACK
stchórzyć
commencer à apprendre
chicken out
natknąć się na
commencer à apprendre
to come across sb / sth
ustawić w rzędzie
commencer à apprendre
line up
redukować, ograniczać
commencer à apprendre
cut back on
patrzeć na kogoś z góry
commencer à apprendre
look down on
warunek
commencer à apprendre
condition
odpowiedzialność / płatności
commencer à apprendre
Liability
Supply
commencer à apprendre
zaopatrzenie / zapasy żywności
wdrożyć / wprowadzić
commencer à apprendre
Enforce
współpraca
commencer à apprendre
cooperation
konkurencja
commencer à apprendre
competition
konsekwencja
commencer à apprendre
consequence
niestety
commencer à apprendre
unfortunately
odpowiadać
commencer à apprendre
Suit
złapać kogoś na gorącym uczynku
commencer à apprendre
to catch somebody red-handed
mieć przewagę
commencer à apprendre
To have the upper hand
dołożyć wszelkich starań
commencer à apprendre
to go the extra mile
rozkręcać interesy
commencer à apprendre
It's drum up business
zmonopolizować rynek
commencer à apprendre
to corner a market
Loophole
commencer à apprendre
kruczek, luka w prawie
prezes
commencer à apprendre
Chairman
nadzór
commencer à apprendre
supervision
zarządzanie jakością
commencer à apprendre
quality management
zarząd
commencer à apprendre
board of directors
wymogi klientów
commencer à apprendre
Customers demand
chodzić na wagary
commencer à apprendre
to play truant
robić postępy
commencer à apprendre
to make progres in
zrobić sobie roczną przerwę między szkołą a studiami
commencer à apprendre
to take a gab year
brać dodatkowe lekcje
commencer à apprendre
to take extra lessons
ukończyć szkołę
commencer à apprendre
to leave school
otrzymać stypendium
commencer à apprendre
to get/win a scholarship
Paczka
commencer à apprendre
Parcel
wysyłka
commencer à apprendre
shippment

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.