Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Behaviour and Polite Phrases

4.5  1    33 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bardzo chętnie
z ogromną przyjemnością
commencer à apprendre
with a lot of pleasure
Bardzo mi przykro.
bardziej formalnie
commencer à apprendre
I'm so sorry.
być dobrze wychowanym
commencer à apprendre
to have good manners
być dżentelmenem
commencer à apprendre
to be a gentleman
być gburem
commencer à apprendre
to be rude
być źle wychowanym
commencer à apprendre
to have bad manners
być źle wychowanym
zachowywać się w sposób grubiański
commencer à apprendre
to be rude
Chciałbym podziękować za...
commencer à apprendre
I'd like to thank you for...
Chciałbym podziękować...
commencer à apprendre
I'd like to thank you...
Chciałbym przedstawić...
commencer à apprendre
I'd like to present...
chętnie
bardziej formalnie
commencer à apprendre
gladly
dobre wychowanie
dobre maniery
commencer à apprendre
good manners
dobre zachowanie
commencer à apprendre
good behaviour
Dziękuję za pomoc.
panu / pani
commencer à apprendre
Thank you for your help.
Dziękuję bardzo!
commencer à apprendre
Thank you so much!
Dziękuję Ci za pomoc.
commencer à apprendre
Thanks for your help.
Gratulacje!
commencer à apprendre
Congratulations!
Miło z pańskiej / pani strony.
commencer à apprendre
It's very kind of you.
Miło z twojej strony.
commencer à apprendre
It's very nice of you.
Nie ma za co.
commencer à apprendre
You're welcome.
pan
przed imieniem / nazwiskiem
commencer à apprendre
sir
perspektywa
commencer à apprendre
perspective
Pragnę podziękować...
commencer à apprendre
I'm grateful for...
Proszę
podając coś, grzecznościowo
commencer à apprendre
Here you are.
Proszę.
podając coś
commencer à apprendre
Here you are.
Przepraszam za spóźnienie.
commencer à apprendre
I'm sorry I'm late.
przeprosić
mniej formalnie
commencer à apprendre
to say sorry
reakcja
commencer à apprendre
reaction
Szybkiego powrotu do zdrowia!
commencer à apprendre
Get well soon!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
commencer à apprendre
Have a very happy birthday!
wychowanie
edukowanie i uczenie poprawnych zachowań społecznych
commencer à apprendre
manners
zachowanie
commencer à apprendre
behaviour
złe wychowanie
złe maniery
commencer à apprendre
bad manners

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.