Wysublimowane słownictwo

 0    26 fiche    RemigiuszW
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Memuar
commencer à apprendre
pamiętnik
Zdezawuować
commencer à apprendre
poddawać w wątpliwość
Perorować
commencer à apprendre
wygłaszać długą i nudną przemowę
Scjentyczny
commencer à apprendre
naukowy, oparty na nauce
Apologeta
commencer à apprendre
obrońca jakiejś idei, sprawy lub osoby
Kontredans
commencer à apprendre
zbiorowy taniec angielski
Szalbierz
commencer à apprendre
oszust, szachraj
Wakować
commencer à apprendre
o stanowisku - być wolnym, nieobsadzonym
Lupanar
commencer à apprendre
dom publiczny, zamtuz
Metresa
commencer à apprendre
kochanka i utrzymanka króla lub magnata
Mitra
commencer à apprendre
nakrycie głowy wyższego duchowieństwa
Konkieta
commencer à apprendre
wywarcie na kimś wrażenia, zwłaszcza odniesienie sukcesu miłosnego
Diariusz
commencer à apprendre
dzienne zapisy życia prywatnego i publicznego
Nobil
commencer à apprendre
osoba szlacheckiego pochodzenia
Dysydent
commencer à apprendre
osoba sprzeciwiająca się panującej ideologii
Buduar
commencer à apprendre
wykwintny pokoik pani domu
Prerogatywa
commencer à apprendre
przywilej, pierwszeństwo związane z zajmowanym stanowiskiem, uprawnienie
Predylekcja
commencer à apprendre
skłonność, upodobanie do czegoś
Piuska
commencer à apprendre
okrągła czapeczka noszona przez duchownych katolickich
Antycypować
commencer à apprendre
przewidywać, przypuszczać
Sekować
commencer à apprendre
szykanować, prześladować, dręczyć
Apostata
commencer à apprendre
osoba, która odstąpiła od ważnych idei, zasad, zwłaszcza odstępca od wiary
Responsorium
commencer à apprendre
wyrażenie używane przy odmawianiu brewiarza
Brewiarz
commencer à apprendre
zbiór modlitw ułożony na różne części dnia, roku lub święta
Kanonik
commencer à apprendre
tytuł honorowy osoby duchownej, członek kapituły kościoła katolickiego
Komża
commencer à apprendre
katolicka biała szata liturgiczna

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.