WSAiB - revision

 0    27 fiche    ewelinakajzer87
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wydać wyrok
commencer à apprendre
to give a sentence
utrzymać w mocy np. decyzję
commencer à apprendre
to uphold
cofnąć, uchylić
commencer à apprendre
to reverse
decyzja
commencer à apprendre
a decision
oddalić powództwo, apelację
commencer à apprendre
to dismiss
skazać na więzienie
commencer à apprendre
sentence to prison
przyznać, udzielić zgody
commencer à apprendre
to grant
odmówić
commencer à apprendre
to refuse
nakaz lub zakaz sądowy
commencer à apprendre
injunction
sąd wyższej instancji
commencer à apprendre
upper court
sąd niższej instancji
commencer à apprendre
lower court
sprawa
commencer à apprendre
case
sąd
commencer à apprendre
a court
wyrok
commencer à apprendre
a sentence
zarzuty
commencer à apprendre
charges
biegły sądowy
commencer à apprendre
expert witness
dowód
commencer à apprendre
evidence
sędzia
commencer à apprendre
a judge
ugoda
commencer à apprendre
settlement
apelacja
commencer à apprendre
appeal
przestępstwo, wykroczenie
commencer à apprendre
offence
przestępca
commencer à apprendre
an offender
sprawy cywilne
commencer à apprendre
civil cases
bronić
commencer à apprendre
to defend
oskarżać, prowadzić postępowanie przeciwko komuś
commencer à apprendre
to prosecute
sporządzić dokument
commencer à apprendre
to draw up
akt notarialny
commencer à apprendre
notarial/ notary deed

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.