WORKING IN INDUSTRY

 0    80 fiche    natwitcz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Międzynarodowa firma
commencer à apprendre
multinational company
zakłady produkcji samochodów
commencer à apprendre
car production plants
operacje
commencer à apprendre
operations
Rynek krajowy
commencer à apprendre
domestic market
rachunek
commencer à apprendre
accounts
na około
commencer à apprendre
for about
całkowita produkcja
commencer à apprendre
total production
założony
commencer à apprendre
founded
pracownicy
commencer à apprendre
employees
roczny obrót
commencer à apprendre
annual turnover
oznaczać
commencer à apprendre
stand for
Twoja praca obejmuje
commencer à apprendre
your job involve
odpowiedzialny
commencer à apprendre
in charge
pracownicy montażowi
commencer à apprendre
assembly workers
nawiązywać kontakty
commencer à apprendre
to liaise
Komu zaraportujesz?
commencer à apprendre
WHO do you report to?
Korzystam z elastycznego czasu pracy
commencer à apprendre
I am on flexitime
Czy masz nadgodziny?
commencer à apprendre
Do you overtime?
system trzyzmianowy
commencer à apprendre
three shift system
Główne obszary działalności
commencer à apprendre
Main areas od buisness
przemysł ciężki
commencer à apprendre
heavy industry
spedycja statków
commencer à apprendre
shipbulding
pojazdy silnikowe
commencer à apprendre
motor vehices
telekomunikacja
commencer à apprendre
telecommunication
siedziba
commencer à apprendre
headquarters
ponad pięćdziesiąt
commencer à apprendre
over fifty
spółka
commencer à apprendre
company
rób dokładnie
commencer à apprendre
do exactly
projektujemy
commencer à apprendre
design
średni rozmiar
commencer à apprendre
medium size
mamy nadzieję
commencer à apprendre
we are hoping
do / w
commencer à apprendre
into
Komu sprzedajesz
commencer à apprendre
Who do you sell to
zatrudniać
commencer à apprendre
employ
około czterdziestu pracowników fabryki
commencer à apprendre
about forty factory workers
ludzie techniczni
commencer à apprendre
technical people
reszta
commencer à apprendre
the rest
nasza siła robocza
commencer à apprendre
our workforce
Dużo rośnie
commencer à apprendre
Grown a lot
Stwórz
commencer à apprendre
create
międzynarodowy
commencer à apprendre
international
zaplecze firmy-skad pochodzi
commencer à apprendre
company back ground
pudełka do pakowania
commencer à apprendre
boxes for packaging
Zakład produkcyjny
commencer à apprendre
production plant
elektrownia
commencer à apprendre
power plant
huta stali
commencer à apprendre
steel plant
Musimy zredukować naszą siłę roboczą
commencer à apprendre
We need to reduce our workforce
Został przejęty w zeszłym roku
commencer à apprendre
It was taken over last year
trwa 21 dni
commencer à apprendre
lasts 21 days
Jestem uczniem(praktykantem)
commencer à apprendre
I am apprentice
Mój trening(szkolenie)
commencer à apprendre
My training
Jeśli zdam wszystkie egzaminy
commencer à apprendre
If i pass all my exam
Odpowiedzialność zawodowa
commencer à apprendre
Job responsibilities
praca wymaga(obejmuje)
commencer à apprendre
job involve
pójść gładko
commencer à apprendre
run smoothly
dbać
commencer à apprendre
take care
potem / po
commencer à apprendre
after
działalność związana z utrzymaniem ruchu
commencer à apprendre
maintenance side buisness
odpowiedzialny za
commencer à apprendre
being in charge of
Muszę bardzo blisko współpracować
commencer à apprendre
I have to liaise very closely
sprawdzać
commencer à apprendre
to check
Praca zespołowa
commencer à apprendre
team working
zespoły
commencer à apprendre
teams
każdy członek zespołu
commencer à apprendre
each team member
odpowiedzialność
commencer à apprendre
responsibility
wszechstronny
commencer à apprendre
multi skilled
możemy zmieniać miejsca pracy
commencer à apprendre
we can rotate jobs
robi się nudne
commencer à apprendre
getting boring
wcześniej
commencer à apprendre
earlier
lub
commencer à apprendre
or
później
commencer à apprendre
later
zapłacił podwójnie
commencer à apprendre
paid double time
system zmianowy
commencer à apprendre
shifts system
każdego dnia tygodnia
commencer à apprendre
each weekday
Jesteśmy zamknięci
commencer à apprendre
We are shut
opiekować się
commencer à apprendre
take care of
ściśle współpracować
commencer à apprendre
work closely
ktoś
commencer à apprendre
someone
natychmiastowy
commencer à apprendre
imediate
chory
commencer à apprendre
sick

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.