Ważność czynności prawnej

 0    7 fiche    mjereminm
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
1. Osoba składająca oświadczenie woli musi być zdolna do czynności prawnych, do złożenia takiego oświadczenia
commencer à apprendre
.
2. Oświadczenie musi być złożone prawidłowo czyli musi być zgodne z wolą oświadczającego (wolne od wad)
commencer à apprendre
.
3. Treść oświadczenia musi być zgodna z prawem i dobrym obyczajem
commencer à apprendre
,
4. Jeśli prawo wymaga określonej formy oświadczenia to ta forma musi być zachowana
commencer à apprendre
,
wszystkie 4 przesłanki muszą być spełnione inaczej czynność jest nie ważna
commencer à apprendre
,
nieważność bezwzględna
commencer à apprendre
oznacza że czynność nie jest w stanie wywołać skutków prawnych od początku (ipso iure)
nieważność względna
commencer à apprendre
występuje gdy czynność jest ważna i wywołuje skutki dopóki uprawniony nie spowoduje nieważności, moze być nieważna od początku albo od zaraz

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.