Walter on a Cruise - 5

 0    54 fiche    edytaks
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
have a sense of humour
commencer à apprendre
mieć poczucie humoru
go economy class
commencer à apprendre
przejdź do klasy ekonomicznej
get the joke
commencer à apprendre
rozumiem żart
everything went smoothly
commencer à apprendre
wszystko poszło gładko
to be x-rayed
commencer à apprendre
prześwietlić
inappropriate
commencer à apprendre
niewłaściwy
coincidence
I don't believe in coincidences.
commencer à apprendre
zbieżność
Nie wierzę w zbiegi okoliczności.
travel business class
commencer à apprendre
podróżna klasa biznesowa
apart from Martin
commencer à apprendre
oprócz Martina
all in all
commencer à apprendre
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
join them
commencer à apprendre
Dołącz do nich
I wasn't so tactless as to ask
commencer à apprendre
Nie byłem tak nietaktowny, żeby zapytać
look that age
commencer à apprendre
wyglądać w tym wieku
tactless
commencer à apprendre
nietaktowny
guy
That guy is handsome.
commencer à apprendre
facet
Tamten facet jest przystojny.
their accent gave them away
commencer à apprendre
ich akcent ich zdradził
he can afford to pay for
commencer à apprendre
może sobie za to zapłacić
I had a feeling
commencer à apprendre
mam przeczucie
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
commencer à apprendre
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
accent
commencer à apprendre
akcent
savings
commencer à apprendre
oszczędności
huge
The Eiffel Tower is huge!
commencer à apprendre
ogromny
Wieża Eiffla jest olbrzymia!
what mattered was that
commencer à apprendre
liczyło się to
everybody's eyes were on me
commencer à apprendre
wszyscy patrzyli na mnie
look out of the window
commencer à apprendre
Wyjrzyj przez okno
view
We have a beautiful view from the window.
commencer à apprendre
pogląd
Mamy z okna piękny widok.
at sunset
commencer à apprendre
o zachodzie słońca
you have come from far away
commencer à apprendre
przybyłeś z daleka
picturesque
commencer à apprendre
malowniczy
she threw her arms around my neck
commencer à apprendre
zarzuciła mi ręce na szyję
face to face with
commencer à apprendre
twarzą w twarz z
they take your breath away
commencer à apprendre
zapierają dech w piersiach
the earth
commencer à apprendre
ziemia
views from the air
commencer à apprendre
widoki z powietrza
Walter decided to join the group because they had a great sense of humour.
commencer à apprendre
Walter zdecydował się dołączyć do grupy, ponieważ mieli świetne poczucie humoru.
Going through security took a lot of time because they had to remove the trays from their luggage.
commencer à apprendre
Przejście przez kontrolę bezpieczeństwa zajęło dużo czasu, ponieważ musieli wyjąć tace z bagażu.
Why was walking through the metal detector a bit embarrassing?
commencer à apprendre
Dlaczego przejście przez wykrywacz metali było trochę krępujące?
What were they doing in the gate area?
commencer à apprendre
Co robili w okolicy bramy?
Both Rafał and Kacper paid for the trip.
commencer à apprendre
Za wyjazd zapłacili zarówno Rafał, jak i Kacper.
Why didn't Walter travel economy class?
commencer à apprendre
Dlaczego Walter nie podróżował klasą ekonomiczną?
Where were Kacper's friends from? How did Walter know?
commencer à apprendre
Skąd pochodzili przyjaciele Kacpra? Skąd Walter wiedział?
They boarded the plane before hearing the boarding announcement.
commencer à apprendre
Weszli na pokład samolotu, zanim usłyszeli ogłoszenie o wejściu na pokład.
Walter put his luggage in the assigned seat and sat in the overhead locker.
commencer à apprendre
Walter położył swój bagaż na wyznaczonym miejscu i usiadł w schowku nad głową.
Why did Walter take a window seat?
commencer à apprendre
Dlaczego Walter usiadł przy oknie?
When he looked out of the window, Walter saw the earth above.
commencer à apprendre
Kiedy wyjrzał przez okno, Walter zobaczył ziemię w górze.
Walter's breath was picturesque. That is why he felt proud to be British.
commencer à apprendre
Oddech Waltera był malowniczy. Dlatego był dumny z bycia Brytyjczykiem.
What did Walter see when they reached the ocean?
commencer à apprendre
Co zobaczył Walter, gdy dotarli do oceanu?
Walter doesn't remember what meals the stewardess brought because he didn't like them.
commencer à apprendre
Walter nie pamięta, jakie posiłki przyniosła stewardesa, ponieważ ich nie lubił.
Walter fell into a deep sleep because he was thinking of the Allure of the Seas.
commencer à apprendre
Walter zapadł w głęboki sen, ponieważ myślał o Allure of the Seas.
Walter had a terrible dream that he quickly forgot.
commencer à apprendre
Walter miał straszny sen, o którym szybko zapomniał.
In his dream Walter saw himself lying on the beach at sunset.
commencer à apprendre
We śnie Walter widział siebie leżącego na plaży o zachodzie słońca.
Walter saw an ugly woman and he threw his arms around her neck.
commencer à apprendre
Walter zobaczył brzydką kobietę i zarzucił jej ręce na szyję.
The woman told Walter she wouldn't let him go away because she was in love with him.
commencer à apprendre
Kobieta powiedziała Walterowi, że nie pozwoli mu odejść, ponieważ jest w nim zakochana.
What did Walter say when he woke up from his dream?
commencer à apprendre
Co powiedział Walter, gdy obudził się ze snu?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.