Walter on a Cruise 4 -(LP: 26)

 0    72 fiche    edytaks
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I managed to do
commencer à apprendre
Udało mi się to zrobić
loved very much by someone;
commencer à apprendre
bardzo przez kogoś kochany;
beloved
commencer à apprendre
ukochany
compartment
Lisa had put John's socks away in the wardrobe, but she'd put them in the wrong compartment.
commencer à apprendre
przedział w pociągu
Lisa włożyła skarpetki Johna do szafy, ale umieściła je w złej przegródce.
air conditioning
The air conditioning doesn't work.
commencer à apprendre
klimatyzacja
Klimatyzacja nie działa.
the price you pay to travel somewhere by bus, train, plane etc;
commencer à apprendre
cena, jaką płacisz za podróż autobusem, pociągiem, samolotem itp.;
fare
commencer à apprendre
opłata, cena, jaką płacisz za podróż autobusem, pociągiem, samolotem itp.;
it wouldn't be appropriate for you
commencer à apprendre
to nie byłoby dla ciebie odpowiednie
appropriate
commencer à apprendre
odpowiedni / odpowiednia
travel second class
commencer à apprendre
podróżować drugą klasą
the difference in price
commencer à apprendre
różnica w cenie
a time spent travelling from one place to another
commencer à apprendre
czas spędzony na podróżowaniu z jednego miejsca do drugiego
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
commencer à apprendre
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
get off a train
commencer à apprendre
wysiąść z pociągu
enter a building
commencer à apprendre
wejść do budynku
pull
commencer à apprendre
Ciągnąć
heavy
My luggage is very heavy.
commencer à apprendre
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
suitcase on wheels
commencer à apprendre
walizka na kółkach
nervous
I'm always nervous before oral exams.
commencer à apprendre
nerwowy
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
panic
commencer à apprendre
panika
to do the same
commencer à apprendre
zrobić to samo
plenty of time
commencer à apprendre
dużo czasu
I had no idea
commencer à apprendre
nie mam pojęcia
she of all people should know that
commencer à apprendre
kto jak kto, ale ona powinna to wiedzieć
after all
commencer à apprendre
w sumie, przecież
following her advice paid off
commencer à apprendre
posłuchanie jej rady opłacało się
a little surprised
commencer à apprendre
trochę zaskoczony
at first
commencer à apprendre
najpierw
they seemed to know
commencer à apprendre
zdawali się wiedzieć
they spoke with a foreign accent
commencer à apprendre
rozmawiali z obcym akcentem
they were trying to pull my leg
commencer à apprendre
próbowali pociągnąć mnie za nogę
jaw
commencer à apprendre
szczęka
their jaws dropped in amazement
commencer à apprendre
ich szczęki opadły ze zdumienia
in the curriculum
commencer à apprendre
w programie nauczania
What was the last thing Walter managed to do before the trip?
commencer à apprendre
Jaka była ostatnia rzecz, jaką Walter zrobił przed wyjazdem?
What photos did he take?
commencer à apprendre
Jakie zdjęcia zrobił?
What did he pack, say to his parents and take?
commencer à apprendre
Co spakował, powiedział rodzicom i zabrał?
Why was the journey very comfortable?
commencer à apprendre
Dlaczego podróż była bardzo wygodna?
What was there on the train?
commencer à apprendre
Co było w pociągu?
He was going to buy a second class ticket but he changed his mind. Why?
commencer à apprendre
Miał zamiar kupić bilet drugiej klasy, ale zmienił zdanie. Czemu?
How long did the journey to London take?
commencer à apprendre
Jak długo trwała podróż do Londynu?
Which railway station did he get off at?
commencer à apprendre
Na której stacji kolejowej wysiadł?
Had he ever been to London before?
commencer à apprendre
Czy kiedykolwiek był w Londynie?
How did he travel to Heathrow?
commencer à apprendre
Jak podróżował na Heathrow?
How long did the journey to the airport take?
commencer à apprendre
Jak długo trwała podróż na lotnisko?
What was the taxi fare?
commencer à apprendre
Jaka była opłata za taksówkę?
Did he use a trolley at the airport?
commencer à apprendre
Czy używał wózka na lotnisku?
Why was he nervous?
commencer à apprendre
Dlaczego był zdenerwowany?
Why didn't he panic?
commencer à apprendre
Dlaczego nie wpadł w panikę?
Why did he have plenty of time?
commencer à apprendre
Dlaczego miał dużo czasu?
What did he find on a departure board?
commencer à apprendre
Co znalazł na tablicy odlotów?
What didn't he know?
commencer à apprendre
Czego on nie wiedział?
What did he decide to do?
commencer à apprendre
Co zdecydował się zrobić?
Why did he contact his mother?
commencer à apprendre
Dlaczego skontaktował się z matką?
What did she tell him to do?
commencer à apprendre
Co mu kazała zrobić?
Did her advice help?
commencer à apprendre
Czy jej rada pomogła?
What happened five minutes later?
commencer à apprendre
Co się stało pięć minut później?
Who did Walter introduce himself to?
commencer à apprendre
Komu Walter się przedstawił?
What did the man look like?
commencer à apprendre
Jak wyglądał ten mężczyzna?
How did the young man react at first?
commencer à apprendre
Jak młody człowiek zareagował na początku?
What did Walter explain to him and ask him for?
commencer à apprendre
O co Walter mu wyjaśnił io co go poprosił?
Who explained everything to Walter?
commencer à apprendre
Kto wszystko wyjaśnił Walterowi?
Did they explain to Walter only about how to check in?
commencer à apprendre
Czy wyjaśnili Walterowi tylko, jak się zameldować?
What did they tell him?
commencer à apprendre
Co mu powiedzieli?
How many people were in the group?
commencer à apprendre
Ile osób było w grupie?
What did they seem to know?
commencer à apprendre
Co oni zdawali się wiedzieć?
Were they English?
commencer à apprendre
Czy byli Anglikami?
What was the young man's name?
commencer à apprendre
Jak miał na imię młody człowiek?
What did Walter ask them about? What was their answer?
commencer à apprendre
O co pytał ich Walter? Jaka była ich odpowiedź?
How did they learn everything about airports if it was their first flight?
commencer à apprendre
Jak dowiedzieli się wszystkiego o lotniskach, skoro był to ich pierwszy lot?
Did Walter believe their explanation? Why?
commencer à apprendre
Czy Walter uwierzył w ich wyjaśnienie? Czemu?
What did Walter tell them? How did they react?
commencer à apprendre
Co im powiedział Walter? Jak zareagowali?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.