Vocabulary 2.4

 0    40 fiche    tymekb
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
poziom dostępu
commencer à apprendre
access level
dostępny
commencer à apprendre
available
administrować bazą
commencer à apprendre
administer the database
zmiana
commencer à apprendre
alteration
odnosić się do czegoś, dotyczyć czegoś, mieć zastosowanie do czegoś
commencer à apprendre
to apply
organizować, porządkować
commencer à apprendre
arrange
encja asocjacyjna
commencer à apprendre
associative entity
założenie
commencer à apprendre
assumption
atrybut
commencer à apprendre
attribute
uwierzytelnianie
commencer à apprendre
authentication
kopia zapasowa
commencer à apprendre
backup
ogólnie rzecz biorąc
commencer à apprendre
by and large
procesor
commencer à apprendre
central processing unit
CPU
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
commencer à apprendre
cloud computing platform
system zarządzania bazą danych w chmurze
commencer à apprendre
cloud-based DBMS
zbiór wymagań
commencer à apprendre
collection of requirements
kolumna
commencer à apprendre
column
konceptualny model bazy danych
commencer à apprendre
A conceptual database model
równoczesny dostęp
commencer à apprendre
concurrent access
spójność
commencer à apprendre
consistency
spójny
commencer à apprendre
consistent
ograniczenie
commencer à apprendre
constraint
dostępność danych
commencer à apprendre
data availability
integralność danych
commencer à apprendre
data integrity
ładowanie danych
commencer à apprendre
data loading
utrata danych
commencer à apprendre
data loss
zarządzanie danymi
commencer à apprendre
data management
operowanie danymi
commencer à apprendre
data manipulation
migracja danych
commencer à apprendre
data migration
model danych
commencer à apprendre
data model
zapotrzebowanie na dane
commencer à apprendre
data need
odzyskiwanie danych
commencer à apprendre
data recovery
wyszukiwanie danych
commencer à apprendre
data retrieval
bezpieczeństwo danych
commencer à apprendre
data security
standardy związane z bazami danych
commencer à apprendre
data standards
przechowywanie danych
commencer à apprendre
data storage
typ danych, kopia zapasowa
commencer à apprendre
data type
baza danych jako usługa
commencer à apprendre
database as a service
projekt bazy danych
commencer à apprendre
database design
projekt bazy danych
commencer à apprendre
database design

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.