vocabulary 14

 0    26 fiche    aleksandragaik3
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
odprawa celna
On został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
commencer à apprendre
customs
He was stopped at customs and questioned
motor
commencer à apprendre
motorbike/motorcycle
helikopter
commencer à apprendre
helicopter
Moge prosić bilet powrotny do Barcelony?
commencer à apprendre
Can I have a return ticket to Barcelona, please?
Chciałbym zarezerwować z góry miejsce.
commencer à apprendre
I would like to book/reserve a place in advance.
opłata za przejazd
Ile kosztuje opłata za przelot samolotem?
commencer à apprendre
fare
How much is the air fare?
Opłata za przejazd autobusem w tym mieście jest zaskakująco wysoka.
commencer à apprendre
Bus fares in the city is surprisingly high.
Polskie linie lotnicze podniosły swoje opłaty
commencer à apprendre
Polish airlines raised their fees
potrwa, strawa, pozywienie
Skosztowaliśmy tradycyjnej chińskiej strawy.
commencer à apprendre
fare
We sampled traditional Chinese fare.
Zaserwowano mi pyszne pożywienie w tej indyjskiej restauracji po drugiej stronie ulicy.
commencer à apprendre
I was served delicious food in this Indian restaurant across the street.
pasażer
(Byłem jedynym pasażerem w autobusie
commencer à apprendre
a passenger/ fare
I was the only fare in the bus
Podróż była długa?
commencer à apprendre
The journey was long?
Pociag nadjezdzajacy na peron 3 to pociag jad acy do Paryża o 16:50
commencer à apprendre
The train arriving at platform 3 is the 16:50 train to Paris
Pociąg jadący do Edenburga odjeżdza z peronu 6
commencer à apprendre
The Edinburgh train departs/leaves from platform 6.
Czy jest w tym pociągu bufet?
commencer à apprendre
Is there a buffet on this train?
Czy mam przesiadke jadąc do Tuluzy
commencer à apprendre
Do I have a change trains to Toulouse?
wysiadasz z jednego pociągu i wsiadaz do innego
commencer à apprendre
get off one train and go onto another
odprawić się
commencer à apprendre
check in
wystartować
commencer à apprendre
to take off
Musisz się odprawić godzine przed odlotem samolotu
commencer à apprendre
You have to check in an hour before the plane takes off.
Przeszedłem przez kontrole celna ale nikt nie sprawdził mojego paszportu.
commencer à apprendre
I went through customs but nobody checked my passport.
Daj swoja kartę pokładową stewardesie kiedy bedziesz wsiadał do samolotu
commencer à apprendre
Give your boarding card to the flight stewards when you get on the plane
Miłego lotu
commencer à apprendre
Have a good flight.
Samolot wylondował w Nowym Yorku o 5:30
commencer à apprendre
The plane landed in New York at 5:30.
Wynajelismy samochód na tydzień. Musieliśmy napełnic go benzyną
commencer à apprendre
We hired a car for a week. We had to fill it with petrol
Czy moge Cie podwieżc. Jade do miasta
commencer à apprendre
Can I give you a lift? Im going into town.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.