Vision 3.1

 0    74 fiche    gabrysiajakonczuk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
uzyskać dostęp
commencer à apprendre
access
pliki / kopie zapasowe
commencer à apprendre
back up files
żywotność baterii
commencer à apprendre
battery life
szerokopasmowy
commencer à apprendre
broadband
jakość aparatu
commencer à apprendre
camera quality
ładować
commencer à apprendre
charge
klikać ikonki
commencer à apprendre
click on icons
zewnętrzny dysk twardy
commencer à apprendre
external hard drive
pamięć wewnętrzna
commencer à apprendre
internal storage
wymiary całkowite
commencer à apprendre
overall dimensions
wstawić, wkleić
commencer à apprendre
paste
podłączyć
do prądu
commencer à apprendre
plug in
szybkość przetwarzania
commencer à apprendre
processing speed
jasność ekranu
commencer à apprendre
screen clarity
wyszukiwarka
commencer à apprendre
search engine
portal społecznościowy
commencer à apprendre
social network
usunąć z listy przyjaciół
commencer à apprendre
unfriend
przesłać, wgrać dane, załadować pliki
commencer à apprendre
upload
bezprzewodowa mysz
commencer à apprendre
wireless mouse
zrównoważone konto
commencer à apprendre
balanced account
kontekst
commencer à apprendre
context
oszukać
commencer à apprendre
deceive
zmyślone historie
commencer à apprendre
hoax stories
zwodzić
commencer à apprendre
mislead
polityczna stronniczość
commencer à apprendre
political bias
analizować
commencer à apprendre
analyse
analiza
commencer à apprendre
analysis
projektować
commencer à apprendre
design
projektant
commencer à apprendre
designer
rozwijać
commencer à apprendre
develop
rozwój
commencer à apprendre
development
rozgryźć, jak coś zrobić
commencer à apprendre
figure out how to do sth
skupić się na robieniu czegoś
commencer à apprendre
focus on doing sth
wykładać
commencer à apprendre
give a lecture
wynalazek
commencer à apprendre
invention
poprowadzić warsztaty
commencer à apprendre
lead a workshop
wytwarzać
commencer à apprendre
manufacture
produkcja
commencer à apprendre
manufacturing
rynek
commencer à apprendre
market
zauważyć, że coś się dzieje
commencer à apprendre
notice that sth happends
uczestniczyć w projekcie
commencer à apprendre
participate in project
produkować
commencer à apprendre
produce
produkt
commencer à apprendre
product
promować
commencer à apprendre
promote
badacz
commencer à apprendre
researcher
przemawiać na konferencji
commencer à apprendre
speak at a conference
zastanawiać się, jak coś działa
commencer à apprendre
wonder how sth works
przyzwyczajony do
commencer à apprendre
accustomed to
świadomy czegoś
commencer à apprendre
aware of sth
ciekawy czegoś
commencer à apprendre
curious about sth
obeznany z
commencer à apprendre
familiar with
miejący obsesję na punkcie czegoś
commencer à apprendre
obsessed with
kwalifikujący się do
commencer à apprendre
qualified to
odpowiedzialny za
commencer à apprendre
responsible for
odnoszący sukcesy w dziedzinie
commencer à apprendre
successful at
koordynować
commencer à apprendre
co-ordinate
transmitować, przesyłać
commencer à apprendre
transmit
szeroko stosowany
commencer à apprendre
widely used
Wydaje mi się, jakby...
commencer à apprendre
It looks to me as if...
Zastanawiam się, czy to jest...
commencer à apprendre
I wonder if it's...
Słuszna uwaga
commencer à apprendre
That's a fair point
Teraz, kiedy o tym wspomniałeś
commencer à apprendre
Well, now that you mentioned it
Nie sądzisz, że może to być inne wytłumaczenie?
commencer à apprendre
Don't you think there might be another explanation?
Czy zbadałeś tło tej historii?
commencer à apprendre
Did you research the background of the story?
wbudowany aparat fotograficzny
commencer à apprendre
built-in camera
jakość w dobrej cenie
commencer à apprendre
good value for money
być naładowaną przez wieki
o baterii
commencer à apprendre
hold a charge for ages
rozdzielczość ekranu
commencer à apprendre
screen resolution
przygotowywać, montować
commencer à apprendre
set up
ciężki, trudny
commencer à apprendre
tough
o zbyt małej mocy
commencer à apprendre
under-powered
nieporęczny
commencer à apprendre
fiddly
ekran dotykowy
commencer à apprendre
touch screen
oszustwo
commencer à apprendre
deception

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.